آیا جنب شدن روزه را باطل میکند | جنب شدن در خواب روزه را باطل می کند

جنب شدن در خواب روزه را باطل می کند بطور کلی اگر شخص مکلف پیش از اذان صبح جنب شود, باید تا قبل از اذان غسل یا تیمم بدل از غسل نماید اما اگر بعد از نماز صبح محتلم شود, تا اذان مغرب و عشا وقت دارد تا غسل کند, آن هم به دلیل ممانعت از قضا شدن نماز ظهر و عصرش

فراموشی غسل تا روز

اگر کسی در شب جنب شود ؛ ولی غسل را فراموش کند ، تا اینکه در روز متوجه شود ؛ آیا در این صورت نیز روزه اش باطل است؟

همه مراجع : آری، در این فرض نیز روزه باطل می شود.

تبصره : هر چند روزه شخص باطل است؛ ولی باید تا غروب از خوردن و آشامیدن و مانند آن امساک کند.

فراموشی جنابت

کسی که مدتی روزه گرفته و نماز خوانده و بعد بفهمد جنب بوده ، تکلیف او چیست؟

همه مراجع : اگر متوجه اصل جنابت نبوده، روزه های او صحیح است؛ ولی باید نمازها را قضا کند.

جنابت قبل از اذان

شخص جنب که در ماه رمضان قبل از اذان صبح ، به آب دسترسی ندارد ، وظیفه اش چیست؟

همه مراجع : اگر تا پیش از اذان صبح به آب دسترسی ندارد، تیمم بدل از غسل کند و روزه او صحیح است. بعد از اذان در صورت دسترسی به آب، برای نماز صبح غسل کند و در غیر این صورت، با همان تیمم، نماز صبح خود را بخواند.

جنابت در شب ماه رمضان

کسی که در شب ماه رمضان جنب شده و می داند که اگر بخوابد ، بعد از اذان صبح بیدار می شود ، تکلیف او چیست؟

همه مراجع (به جز مکارم) : این شخص باید پیش از خواب غسل کند و اگر بدون غسل بخوابد و بعد از اذان بیدار شود، روزه اش باطل است و باید علاوه بر قضای آن، کفاره هم بدهد.

آیت الله مکارم : اگر بدون غسل بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود، روزه اش اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب، بعد از ماه رمضان، آن را قضا کند و کفاره هم بدهد.

تشخیص جنابت

راه های تشخیص جنابت چیست؟

همه مراجع : انسان به دو چیز جنب می شود :

1. آمیزش جنسی به مقدار دخول نسبت به مرد و زن (گرچه منی بیرون نیاید).

2. بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.

ندانستن جنابت

چندین سال با حال جنابت روزه گرفتم و نماز خواندم ؛ در حالی که نمی دانستم جنب باید غسل کند ، تکلیف چیست؟

امام، بهجت، تبریزی، خامنه ای و وحید : نماز و روزه هایی را که در حال جنابت انجام داده اید، باید قضا کنید.

سیستانی، صافی و فاضل : اگر در یاد گرفتن مسائل کوتاهی نکرده اید، روزه ها صحیح است و قضا ندارد؛ ولی نماز هایی را که در حال جنابت خوانده اید، در هر حال باید قضا کنید.

مکارم : روزه هایی را که در حال جنابت انجام داده اید، بنابر احتیاط واجب قضا کنید و نماز هایی را که در این حالت خوانده اید قضا نمایید.

نوری : روزه ها صحیح است و قضا ندارد؛ ولی نماز هایی را که در حال جنابت خوانده اید، باید قضا کنید.

تبصره 1 : طهارت نسبت به نماز شرط واقعی است؛ از این رو اگر از روی ناآگاهی نیز بدون طهارت نماز بخواند، نمازش باطل است.

تبصره 2 : در هر حال روزه هایی که با این حالت گرفته شده است کفاره ندارد.

 

 


محتلم شدن روزه را باطل نمیکند
اگر کسی بعد از نماز صبح محتلم شود، روزه اش صحیح است و برای غسل وقت خاصی نیست؛ فقط باید بگونه ای غسل کند که نماز ظهر و عصرش قضا نشود.
حکم محتلم شدن ( جنب شدن ) در ماه رمضان
پرسش: اگر انسان در بین روز در ماه رمضان جنب شود باید همان موقع غسل کند؟
پاسخ: کسى که در روز ماه رمضان محتلم شود از جهت روزه دار بودن لازم نیست غسل کند، بنابراین که اگر نماز ظهر و عصر را خوانده و بعد از ظهر محتلم شده است، لازم نیست تا قبل از مغرب غسل کند، ولى اگر نماز ظهر و عصر را نخوانده باشد باید براى نماز غسل کند

________________________________________
پرسش: اگر کسی بعد از نماز صبح در خواب محتلم شود چه باید کند؟
پاسخ: اگر برای روزه‏دار چنین اتفاقی بیتفد روزه‏اش صحیح است ولی باید برای نماز غسل یا تیمم کند (رساله امام(ره) مسأله ۱۵۹۰ و ۱۶۱۹)
________________________________________
پرسش: اگر کسی بداند اگر بخوابد چه شک داشته باشد چه یقین که محتلم می شود حکم روزه اش چیست.؟
پاسخ: خوابیدن اشکال ندارد و فرضا اگر محتلم شد باید به وظیفه خود عمل نماید یعنی اگر قبل از اذان صبح است باید غسل کند و اگر وقت تنگ است بدل از غسل تیمم نماید و اما اگر در روز محتلم شود لازم نیست فورا غسل کند بلکه می تواند تا وقتی که برای نماز وقت تنگ نشده است غسل را تأخیر بیندازد.

_______________________________________
پرسش: اگر مکلف در شب ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح از خواب بیدار شود و ببیند که محتلم گردیده است و به سبب مشکلاتی از قبیل سرد بودن آب یا حیا یا تنگی وقت غسل و تیمم نکرد، روزه‏اش چگونه است؟ اگر روزه‏اش صحیح نیست، آیا باید کفاره بدهد؟ مقدار کفاره را ذکر کنید.

پاسخ: اگر جنب عمداً و بدون عذر شرعی تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است، عمداً تیمم ننماید، روزه‏اش باطل است و باید کفاره بدهد. مقدار کفاره او این است که یا باید دو ماه روزه بگیرد که‏ توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۶۱۹٫

مسئله ۱۶۵۸٫

لااقل ۳۱ روز آن پی در پی باشد و یا شصت مسکین را اطعام کند؛ یعنی به شصت مسکین حداقل ۷۵۰ گرم گندم یا جو یا برنج یا خرما بدهد.

همان، مسئله ۱۶۶۰٫

اگر برای تیمم وقت ندارد، مثلاً موقع اذان صبح است و اذان شروع شده است، روزه‏اش بدون غسل و تیمم صحیح است، در صورتی که در غسل یا تیمم کوتاهی نکرده باشد.

____________________________________
پرسش: در یکی از شب‏های ماه مبارک رمضان نزدیک اذان صبح بیدار شدم، در حالی که جنب شده بودم و شدیداً تحت فشار ادرار بودم. به دست شویی رفتم. در آن اذان صبح شروع شد. این در صورتی بود که نه فرصت غسل کردن داشتم و نه فرصت تیمم. در هر صورت آن روز را روزه گرفتم. آیا روزه من صحیح است؟
پاسخ:

با توجه به این که فرصت غسل و فرصت تیمم نداشته‏اید، روزه آن روز صحیح است و قضا و کفاره ندارد.

توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۶۹۱

___________________________________________

پرسش: به علت کم رویی شبی نتوانستم غسل جنابت بکنم , لذا عمدا یک روز ماه رمضان را روزه نگرفتم , قضای آن و کفاره آن چگونه است ؟

پاسخ: وظیفه شرعی شما انجام غسل جنابت بود ولی میتوانستید صبر کنید تا وقت تنگ شود و برای غسل وقت کافی نباشد و در آنصورت تیمم بدل از غسل جنابت می‏کردید و بعدا غسل به جای می‏آوردید و هر چند که بخاطر تاخیر در غسل کردن مرتکب گناه شده اید ولی روزه شما هم صحیح بود. ولی اگر عمدا غسل نکرده‏اید و یا تیمم نکرده‏اید باید قضای آن روزه را بگیرید و کفاره آن را بدهید.

کفاره آن عبارت است از شصت روز روزه گرفتن که ۳۱ روز آن باید پشت سرهم باشد و یا شصت مسکین طعام بدهید که به هرمسکین یک مد طعام (۷۵۰ گرم گندم یا آرد و …) داده شود. اگر هم‏اکنون توان ادای کفاره را ندارید هرگاه توانستید ولوتدریجا آن را بپردازید.

خودارضایی موجب باطل شدن روزه می شود
خود ارضائى یعنی انسان باخود كارى كند كه منى از او بیرون آید. ((بیرون آوردن منى با خود ارضائى, لمس كردن, بوسیدن و مانند آنها از كارهایى كه مقصود او از آن كارها بیرون آمدن منى باشد, بلكه اگر قصد هم نكرده باشد ولى معمولاً با این نوع كارها منى خارج مى شود, روزه را باطل مى كند

 

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
اهمیت تامین آب بدن در وعده سحری
اهمیت تامین آب بدن در وعده سحری
متن کامل دعای روز اول ماه رمضان با حروف درشت | متن دعای روز اول رمضان با ترجمه
متن کامل دعای روز اول ماه رمضان با حروف درشت | متن دعای روز اول رمضان با ترجمه
اعمال شب اول ماه رمضان | واجبات شب اول ماه رمضان | شب اول ماه رمضان چه کنیم؟
اعمال شب اول ماه رمضان | واجبات شب اول ماه رمضان | شب اول ماه رمضان چه کنیم؟
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )