پلیس 110 یا به من چه؟روزی در یکی از روزهای سرد زمستان بارانی می بایست به منظور تهیه و خرید داروبه همراه نسخه ای از پزشک به یکی از داروخانه های گرگان مراجعه می کردم .

 

بر حسب معمول صف چهار یا پنج نفره تشکیل شده بود که من نیز در آخر صف قرار گرفتم پس از دقایقی نوبت به خانمی که از ظاهر امر بر می آمد حدودپنجاه ساله و شایدم روستایی باشد.

 

پس قدری صحبت با فرد جوان نسخه پیچ تبدیل به بحث و مشاجره گردید قدری تمرکز کردم متوجه شدم نسخه ای که دیروز این داروخانه برای خانم مزبور پیچیده بود یکی از داروها را اشتباه به ایشان تحویل داده و پس از مصرف در شب آن روز حال ایشان بهم خورده و ناچار امروز نزد پزشک خود مراجعه و متوجه شد که یکی از داروها را اشتباها" به ایشان فروخته اند و پزشک مربوطه توصیه کردند به داروخانه فوق مراجعه و نسبت به تعویض آن دارو اقدام نماید.

 

نسخه پیچ مذبور اظهار می داشت بر اساس دستور وزارت درمان و بهداشت داروهای فروخته شده پس گرفته نمی شود و خانم را به تابلویی که برروی یکی از ویترین های داروخانه با خط درشت تحریر و نصب شده بود توجه می داد من نیز پس از لحظه ای سکوت وارد معرکه گردیدم .

 

گفتم آقاجان دارو را شما اشتباهی به ایشان دادی و تازه چه خوب که پزشک متوجه اشتباه شما شده و حالا چه اشکالی داره عوض کنی ؟با اکراه در جوابم گفت اولا" داروی فروخته شده پس گرفته نمی شود ثانیا" درب شیشه دارو باز شده است بنابراین خواسته ایشان مقدور نیست و در این لحظه که ولوم صدایش را کم کرده بود با کمال تعجب شنیدم که می گفت می بایست قبل خروج از داروخانه متوجه می شد.

 

من دکتر داروخانه را صدا زدم و موضوع را به ایشان انتقال دادم و محترمانه حق را به خانم دادم و از ایشان خواستم مشکل خانم را حل نماید.متاسفانه او نیز با اصرار و پافشاری حرف نسخه پیچ را تکرار می کرد .به هر حال پس قدری به گوی مگوی معترضانه به ایشان گفتم بنابراین چنانچه کسی بخواهد از داروخانه ای دارو تهیه نماید حتما" می بایست دوره داروشناسی را سپری کرده تا قبل از بیرون رفتن از داروخانه اگر دارویی اشتباهی بوده نسبت به تعویض آن اقدام نماید.

 

ایشان به منظور دهن کجی گفتن بلی به هرحال به خاطر جلوگیری از اطاله کلام کوتاه می گویم در نهایت قرار شد خانم بدون تعویض داروی مورد نظر مجددا" داروی اصلی را خریداری نماید.

 

برای من جالب بود همه افرادی که در داخل این دکان بقالی(داروخانه) حضور داشتند و شاهد قضیه بودند بی تفاوت از کنار موضوع گذشته صدایی از کسی در نیامد.

 

شاید اگر کسی صدایش بلند می شد بلافاصله با پلیس ۱۱۰ طرف حساب بود و در نهایت به بازداشتگاه انتقال میافت.

 

وشاید هم این “ملت به من چه” اعتقادات و ایمان و مردم دوستیشان ته کشیده است .

منبع: سایت الف

 

تگ ها:
مطالب مرتبط
ماجرای ستایش چیست |  جریان ستایش چیست |  ستایش قریشی کیست
ماجرای ستایش چیست | جریان ستایش چیست | ستایش قریشی کیست
زمان بازگشت پیکر شهید حججی به ایران | چرا پیکر شهید حججی هنوز به ایران نرسیده| بازگشت پیکر شهید حججی دهه اول محرم
زمان بازگشت پیکر شهید حججی به ایران | چرا پیکر شهید حججی هنوز به ایران نرسیده| بازگشت پیکر شهید حججی دهه اول محرم
فائزه هاشمی: مرز شکن نیستیم | با ازدواج موقت مخالف نیستم به شرطی که حقوق زنان ضایع نشود
فائزه هاشمی: مرز شکن نیستیم | با ازدواج موقت مخالف نیستم به شرطی که حقوق زنان ضایع نشود
نظرات