کفتر باز !!نیمه های شب تو خیابون های سوت و کور شهر قدم می زدم. کبوتر چاهی در حالی که خون زیادی ازش رفته بود کنار پیاده رو کز کرده بود. رفتم بگیرمش پا به فرار گذاشت. به هر زحمتی بود گرفتمش. جای تفنگ ساچمه ای کتش را شکسته بود و خون می آمد. اورژانس نزدیکی بود. هر چه باداباد، داخل شدم و یک راست رفتم اتاق پانسمان. گفتم: دفترچه بیمه ندارد ولی اهل اینجاست. دختر خانمی با سر و وضع مرتب جلو آمد. ای وای چقدر خوشگله (!)

چیزی نگذشت که بقیه انترن ها هم جمع شدند. در حالی که زخم را شستشو می داد و بخیه می کرد، پرسید: خیلی قیمتیه؟ شنیدم اینجاها کبوترهای خوبی داره. داداشم همیشه می گه از اینجا کبوتر براش ببرم. آخه اون هم ..... گفتم: کبوتر بازه ؟

خندید و گفت: یه جورایی !

گفتم: این از بهترین کبوتر های منه. 8 ساعت می پره! بیشتر از هواپیماهای خودمون در پروازهای داخلی!! همین رو خوبش کن براش ببر. تا آن زمان روزی 2-3 ساعت هم بیرونش کن تا پرواز یادش نره. باورش نمی شد. پشت سر هم تشکر می کرد که خارج شدم.

 

تگ ها:
مطالب مرتبط
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
تست
تست
تبلیغات
loading...
نظرات