جدول قطعی برق کرمان | ساعت های خاموشی قطعی برق کرمان |  زمان قطعی برق در کرمان تابستان 97

شرکت برق شمال استان کرمان جدول های مربوط به خاموشی برق در شمال این استان را منتشر کرد.

 

 
در مقاله زیر هم به برنامه و جدول خاموشی کرمان می پردازیم. این مقاله روزانه آپدیت شده و نگران روزهای پیش رو نباشید. هر روز صبح نهایتا تا ساعت 10 برنامه خاموشی های کرمان را می توانید در این مقاله بخوانید و مشاهده کنید.

جدول قطعی برق استان شمال کرمان رفسنجان و زرند و شهر بابک و انار پنج شنبه 28 تیر 97

روابط عمومی شرکت برق شمال استان کرمان با صدور اطلاعیه ای برنامه خاموشی برق را اعلام کرد.

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/28 - ساعت 9 تا11

توضیحات

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
1 رفسنجان جعفرآباد، عباس آباد، هرمزد، آسمان، آزادي، معلم پنجشنبه 97/04/28 9 تا 11 جاده داوران - سه راهي جعفرآباد- جاده جعفرآباد-روستاهاي جعفرآباد،موسي آباد،رضا آباد برخوردار و عباس آباد آقاغفور- لطف آباد-روستاي اکبرآباد-دهنو عباس آباد و پمپهاي مسير-روستاي عباس آباد حاجي- روستاهاي حميد آباد،قائميه،اکبرآباد هجري و اسلاميه -جاده رفسنجان زرند -روستاي دره جوز-روستاي اسلاميه - جاده داوران روستاي فردوسيه آزادگان -هرمزدآباد- جاده جنت آبا-روستاهاي کورگه،فخر آباد و لاهيجان -جاده کرمان0رفسنجان- ميدان امام حسين عليه السلام - بلوار آزادي و امام رضا -ميدان قدس - بلوار مفتح -جانبازان - جاده کرمان-بلوار آزادي -لوار امام رضا عليه السلام -ميدان قدس - بلوار شهيد مقيمي--خيابان کارگر -ميدان اقتصاد-خيابان کارگر تا چهارراه نيکزاد -ميدان اقتصاد- خ اميرکبير شرقي-اميرکبير غربي -چهارراه مزار- تقاطع اميکبير -بلوار طالقاني-آبشار - ميدان زيرگذر-
2 زرند حميديه، وحدت، شهرزرند بهشت رضا بهااباد، گلخانه هاي 2راهي علي اباد، رق اباد ، پمپ هاي كشاورزي دشت خانوك ،روستاي حميديه-  شهرک صنعتی جنب بهشت زهرای زرند -بلوار آزادي ، پمپ بنزين ذكايي ، شهرك راه اهن ،بلوارتختي ،خ بهشتي ، خ امام ،خ اسدابادي ،خ توكلي،خ خليلي، خ پورياي ولي ،خ شاهد،خ مطهري ،خ علامه ،انتهاي بلوارجمهوري
3 شهربابک جنوبي شهر بلوار 7 تير-دهشادوئيه- خيابانهاي بهار - خامنه اي 17 شهريور- طالقاني - شريعتي - غفاري و منطقه استبرق و شمشيرگرد
4 باغين قائم باغین  و امادگاه
5 چترود چترود، قوام آباد، عباسعلي کاظم اباد - شهر چترود - کوهساران-رحيم اباد- قوام اباد-ده خان زرند-دکل صدا و سيما-راه آهن-فرح اباد-زنگي اباد -عباسعلي- شاهرخ اباد
6 کشکوئيه رضوي، حافظ روستاهای احمد اباد دئفه ، دئفه رضوی ،شهابیه ،همتیه ، مزراع -روستاهای علی آباد سادات،شریف آباد،یوسف آباد،علی آباد شهید،حسین آباد ،احمد آباد هرندی،بهشت آباد،لطف آباد،حجت آباد ،گیتی آباد،شاهم آباد،مهدی آباد امین و 20 درصد شهر کشکوئیه
7 گلباف گلباف روستاي ناصر آباد،روستاي فندقاع، روستاي زمان آباد، شهر گلباف (بغير از شهرک باهنر)
8 انار حسين آباد  بلوارآیت الله خامنه ای( شهرک وليعصر2) و بلوار امین و خیابان شهدا در شهر انار و شهر امین شهر و روستاهای (بشراباد ، محمداباد خواجه ، شریف اباد ، اسداباد مهدوی ، علی اباد حسن ، قربان اباد ، الله اباد ، خالق اباد ، امین اباد ، جنت اباد ، ناصریه ، مهدویه -حسین اباد اسلامی، جمشیداباد ، صفائیه ، گلستان ،  بخشی ازگلشن ، رضا اباد ، رسول اباد ، اشرف اباد،اسداباد رهنما ،حسن اباد ، مهراباد و توکل اباد )وپمپ های کشاورزی محدوده روستاهاي مذکور
9 ماهان بلبلوئيه، جوپار ریگ ماهان، روستاهای بلبلوئیه ، کهن یاور ، قناتغستان ،امیرآباد زندان و بخشی از هفت باغ تا مسجد امام علی هفت باغ-شهرهای جوپار، محی آباد ، شهرک های هفت باغ نظیر مهستان، پرواز، پردیس، شادان، دانشگاه آزاد، مهندسان، چشمه و ...  روستاهای اسماعیل آباد حجت آباد، ریگ جوپار 
10 راور آستان قدس روستاهای یوسف اباد واسماعیل اباد-مزارع استانقدس
11 کوهبنان امام رضا کوهبنان _میدان آزادی،میدان انقلاب، میدان تامین اجتماعی،بلواربرهان الدین ،بلوار آزادی،خیابان طالقانی ،خیابان شریعتی (بلوارفزمانداری)،بلوارامام ،بلوار شهرک امام رضا ،

 

 

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/28 - ساعت 11 تا13

توضیحات

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
1 رفسنجان ناصريه، سرچشمه، آذر، 22بهمن، هجرت، خاتم، دانشجو پنجشنبه 97/04/28 11 تا 13  جاده رفسنجان به کرمان -روستاي کبوترخان -پمپ هاي مسير-شهرک هزارواحدي- جاده سرچشمه - مجتمع کشت و صنعت-شرکت پسته ايرانيان -روستاهاي نيزار،ده پشته،کهن ترش،علي آباد،کوثرريز و ... -روستاي گوداحمد -روستاي مغوئيه و ...- جاده آسفالته اصلي سرچشمه-خيابان تختي - ميدان بسيج قسمتي در خيابان شريعتي -قسمتي از -خيابان مدرس-ميدان بسيج -خيابان آيت ا... صدر-جاده کرمان-رفسنجان-ميدان امام حسين عليه السلام -سرچشمه -جاده شهرک جهاد - بلوار کوثر - بلوار امام علي - ميدان علي ابن ابيطالب عليه السلام -بزرگراه خليج فارس -خيابان ابوذر-ميدان دوراهي عباس آباد حاجي-بلوار زائر- تقاطع بعثت ساحلي -خيابان بعثت ساحلي جنوبي-بلوار هجرت- مهدي آباد واحد-روستاي قاسم آباد حاجي - ميدان مهدي آباد واحد- فتح آباد -جاده يزد به رفسنجان-ميدان خاتم الانبيا- کمربندي کرمان -جاده ميدان تره بار- شرک يادگار امام - مسکن مهر -بزرگراه خليج فارس -ميدان 22 بهمن-جاده يزد رفسنجان-روستاي احمدآباد دئفه - روستاي اسلام آباد-بلوار خاتم - ميدان 22 بهمن- بلوار مطهري- سه راه فکوري،خ فکوري و بلوار امام حسن عليه السلام - ميدان آيت ا... صدر-
2 زرند بهاآباد، محمديه، بهااباد، مطهراباد، عبدل اباد ، رضوان ،ارجمنديه ،فتح ابادعليا ، -فتح اباد یزدان اباد-تا قطع کننده های قبل از نصر اباد-و شهرک شهید رجایی یزدان شهر تا قطع کننده های بعد از  ایستگاه راه اهن جلال اباد و پمپهای کشاورزی الله اکبر و کارخانه کنسانتره و سنگ اهن جلال اباد
3 شهربابک خليج فارس، خاتون آباد اب اشاميدني منطقه خرسند و رباط -بنه يکه سمت راست قبل از دوراهي ميدوک - بنه يکه بعد از دوراهي ميدوک  - منطقه مسينان - کنگ و نديگ - منطقه جوزم - و شهر جوزم- جاده سيرجان - اشکور و سهراب - گود غلامعلي حصاروئيه -  شهر و منطقه خاتون آباد - شريک آباد - بنياد سفلي - بلوار جمهوري -15 خرداد - مهر آباد
5 چترود هوتک چترود-هوتک - سراسياب -کرمان پتک-
6 کشکوئيه ساقي، شريف روستای محمد آباد ساقی -روستاهای رحمت آباد ،حسن آباد زندی ،شریف آباد ،محمود آباد ،تقی آباد ،حسین آباد ،بهمن اباد،وکیل آباد و 20 درصد شهر کشکوئیه
7 کوهبنان قائم شهر کوهبنان _کیانشهر جاده شعبجره، روستای ریزوئیه، کیانشهر روستای شعبجره، روستاهای رشکا وبابعبدان وهنجروئیه ، تپه صدا و سیما، کیانشهر روستای نجف آباد1و2،بلوارحسین آباد،کیانشهر وسلمان شهر وروستاهای طغرالجرد و رشکا و شعبجره ،کیانشهر میدان بسیج ،کیانشهر بلوارامام جمعه ،
8 انار بياض، پليس راه  بخش غربی بلوار ایت الله خامنه ای (شهرک فرهنگیان و شهرک میلاد و شهرک علی ابن حسین1 ) و نوشهردر شهر انار و روستاهای ( نصرت اباد ، بخشی از روستای گلشن ، احمداباد جدید امیداباد ، فیروزاباد و  روستای بیاض) و پمپ های کشاورزی مسیر جاده انار بیاض و پمپ آب و فاضلاب روستایی و ایستگاهای گاز و ماکروویو مخابرات در مسیر مذکور-بلوار خلیج فارس ، بلوار جمهوری اسلامی به سمت یزد ، شهرک رزمندگان ، شهرک مسکن مهر ، پليس راه ، پمپ بنزين  مهدی زاده،دانشگاه پيام نور، شهرک صنعتی ، کارخانه کابل ، کارخانه شیشه سکوریت ، انهار پلاست  و پمپ  های کشاورزی  مناطق مذکور
9 ماهان باغ شاهزاده شهرک صنعتی ماهان، پلیس راه، روستاهای عرب آباد،  سکنج، زهرود خ هلال احمر ماهان، ماهان خ امام از تگیه ابوالفضل تا انتهای خ امام
10 راور فيض آباد، امام روستاهای فیض اباد و طرزودیمسکان-قسمت عمده شهر
11 نوق فاتح، جهان آباد، مصلي، شهرک، گلدشت فردوسیه پست عمومی اداره برق خ سی متری و مسجد جامع- روستای فتح اباد-روستای دولت اباد-ناصح اباد- قائمیه-مهدی اباد و مهدی اباد ده بالا-شجاع اباد-محمودیه-جهان ابادو چهارصد دستگاه جهان اباد-فردوسیهخ سرداران و شهرک سرداران-سه قریه خ جهاد - روستای روان مهران خ شهدا- احمدیه خ ایت ا... خامنه ای-دقوق اباد-نجم اباد-حسین اباد امامی-جوادیه فلاح خ کارگر و خ شهید حسینی-الهیه-روستای محمد اباد هراتی-محمد اباد برخوردار
12 راين هزار روستاي دوراهي ني بيد، منطقه دگ، شهرک باهنر، روستاي ده ملک، روستاي حرمک، روستاي خشتوييه ، روستاي نسک-روستاهاي سمت گلبافت ،پمپ هاي کشاورزي و روستاهاي سمت حميديه و قصر ميان وايستگاه راه آهن تهرود

 

 

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/28 - ساعت 13 تا 15

توضیحات

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
1 رفسنجان يادگار، کريم آباد، صالح، جنت، حاجي آباد، اسماعيل آّباد، معراج پنجشنبه 97/04/28 13 تا 15 جاده باغي دوراهي عباس آباد -بلوار مهدي آباد مي رسد.ادامه فيدر از بلوار مهدي آباد واحد ،قاسم آباد حاجي،ملک آباد و زين آباد -سه راهي علي آباد انقلاب -روستاهاي سعادت آباد،علي آباد انقلاب،کريم آباد عليا،همت آباد عليا و عرب آباد-روستاهاي فرخ آباد و نوبهارو ده شفيع- جاده کرمان و روستاي صالح آباد- روستاي توکل آباد -جاده اصلي رفسنجان-کرمان - روستاي علي آباد معمار -جاده يزد-روستاهاي کاظم آباد،هرمزدآباد،دهن آباد و شاهرخ آباد- فخر آباد -روستاي يوسف آباد-روستاي همت آباد آگاره -وستاهاي صالح آباد و ده پناه و ... ن-دهستان کبوترخان-خنامان-جاده داوران-دوراهي عباس آباد حاجي -ماهنک - روستاي تاجي آباد - کريم آباد محقق و بلوار شهيد محمدي تا ميدان شهيد اميني - ميدان شهيد اميني -سعيد آباد-خ کارگر تا ميدان شهريار -خيابان شهريار-خيابان مصطفي خميني -ميدان راهنمايي رانندگي - ميدان شهيد اميني-خيابان شهيد خالوئي-روستاي خليل آبا د
2 زرند جرجافک، سنگ، ده ايرج، سي ريز، يزدان، غدير، محمدآباد، جلال آباد بلوار آزادي ، انتهاي بلوارتختي  ، اكبراباد،شهرك اكبراباد ، اكبراباد قديم،رستم اباد ، عباس اباد شهرك بين عباس اباد و محمد اباد، ده شیخ  -سیریز نصر اباد-ایستگاه شهید خراسانی(گل زرد) سنگ سیریز –پمپهای مسیر جاده سیریز تا سکسیونر  پیام  جنب پاسگاه سیریز - كارگاه عندليب ، ميدان ورودي زرند ،كمربندي رفسنجان ، پمپ بنزين تهامي ،روح اباد ،شهرك اسماعيل اباد،شهرك كريم اباد ،مهدي اباد، ده ايرج،چاهكين ،جرجافك وباديز سبلوئیه ،ده عباس ، زارکوئیه-ايستگاه راه اهن سيريز وسيريز،امامزاده سيريز،خط جديد چاههاي كشاورزي، ،بستان،ده اقا،.-شهرک شهید رجایی یزدان شهر کهنوج یزدان شهر  اکبر اباد-ده فیاض –سلسبیل-جلال اباد-حصن جلال اباد-ابراهيم اباد ،عزيزاباد،فيروزاباد ،كارخانه آجرغدير،احمداباد ،تقي اباد،ماسه شوئي غدير،كارخانه آسفالت نعيمي.-شهرک  مطهراباد،ميدان ورودی شهر  زرند،جاده محمداباد،محمداباد،دولت اباد،همت اباد،خيراباد،حسين اباد اخوند،كريم اباد-شهرك امام خميني ، بهشت زهرا  ، شهرك رزمندگان ، محله خوارزمي ،بلوار ريحان تا ميدان دادگستري  ،روستاهاي ده چنار، سليمان اباد، نعيم اباد ، علي ابادسفلي،گلشن،
3 راور طالقاني قسمتی از شهرو روستاهای ده علی و تقی اباد -جلال اباد-شهراباد -دهوج و ...
4 باغين سعدي روستای سعدی وقسمتی از باغین
5 انار دهج، مرکز شهر بخشی ازشهرک سجادیه،  بخشی ازشهرک علی ابن حسین  ، شهرک هنرمندان ، شهرک بسیجیان ،تالار فرهنگیان ، دانشگاه ازاد ، شهردهج  ، روستاهای منطقه خبر و دهج ، پمپ های آب آشامیدنی شهری و روستایی انار ، پمپ های کشاورزی مناطق مذکور و مجتمع دامداران- بلوار یادگار امام ره * بلوار  شهید مطهری جنوبی و کوچه های اطراف و خ شهيدباهنر و شهیدرجايي * بلوار شهید بهشتی *خیابان شریعتی شمالی* قسمتی از خیابان شریعتی جنوبی *بلوار شهید  چمران *خیابان  رازی و ابن سینا * بلوار شهید مطهری شمالی تا انتها و محله بها آباد
6 شهربابک نگين، پرديس انشعاب اول شهرک صنعتي-بلوار7تير- فردوسي - معلم و خيابان ولي عصر و پاسداران ( اداره اتفاقات و عمليات برق)-خيابانهاي نجفي - منتظري - مطهري - امام - شهيد حسيني  منطقه موروئيه و بهزاد فرخ
7 نوق شمس، سه قريه، سرداران، روستای اسماعیل اباد-شهر اباد-صادق اباد-سه قریهبلوار امام خمینی و بلوار ایت ا... خامنه ای و میدان هاشمی رفسنجانی- روستای باقر اباد-روا مهران خیابان امام خمینی-ذانوق اباد-احمدیه بلوار امام خمینی-فردوسیه خ سرداران- روستای همت اباد
8 کوهبنان خرمدشت کوهبنان _بلوار شهرک امام رضا ،محله جوانان ،روستای حاجی آباد(ده شور)،_روستای ده علی ،روستای فتح آباد
9 گلباف جوشان روستاي سيرچ، روستاي آبگرم، روستاي حسن آباد، رستاي پشيشکوييه، روستاي دهوييه، روستاي جوشان، روستاي سعدآباد، روستاي محسن آباد، روستاي هشتادان

 

 

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/28 - ساعت 15 تا 17

توضیحات

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
1 کرمان بسيج پنجشنبه 97/04/28 15 تا 17 جاده قديم زرند
2 رفسنجان دره در، داوران، رحيم آباد، آفتاب، علم وصنعت، پيروزي جاده رفسنجان کرمان- مجتمع صنعتي -شرکت فروموليبدن- کوره باقري و روستاي مهدي آباد امينيان-جاده آسفالته ده شفيع-مسير پمپهاي کشاورزي-روستاي دره -روستاي ده رنج-جاده رفسنجان داوران-روستاهاي حسين آباد علي اکبرخان -روستاهاي اکبرآباد هجري و قائميه-روستاي مهدي آباد معاون -روستاي داوران -جاده رفسنجان به يزد - جاده آسفالته عباس آباد امين - خيابان کارگر -ميدان شهريار-خيابان شهيد پرتوي-خيابان شهيدمصطفي خميني -خيابان شهيد کاظمي-خيابان مدرس -ميدان موزه -بلوار زيتون- مجتمع پزشکي آتيه-ميدان دولت - خ معراج شمالي - بلوار باهنر-خيابان بسيج-ميدان آيت ا... صدر -روستاي اسلام آباد-جاده يزد-رفسنجان-ميدان خاتم،22 بهمن- بلوار مطهري- خيابان مزار -(بلوار حجت)-شهرک هزارواحدي - جاده سرچشمه- بلوار کوثر(شهرک جهاد)- بلوار امام علي-ميدان بيمارستان -بزرگراه خليج فارس -خيابان قر ني-چهارراه ژاندارمري-
3 زرند بيمارستان، ميدان ورودي زرند ،شهرك امام علي (ع)، خيابان شهداي محمداباد،بيمارستان تامين اجتماعي ،شهرك 8هكتاري،اسماعيل اباد،واسط . جاده حصن اباد
4 شهربابک حقيقت، پرستار منطقه آبدر ( آب اشاميدني شهر) - پارک صنعت - بلوار جهاد و علويان سمت راست خيابان شهيد خراساني-جاده رباط سمت راست - منزل آباد رباط - اراضي منزل آباد و دشت خبر-قطب آباد - رمجرد - بلوار مدرس و کوثر بلوارجهاد سمت راست (بيمارستان)-جاده رباط سمت چپ - رباط - اراضي رباط
5 چترود کيميا، بي بي حيات تعداد زيادي کوره آجر پزي فعال-قوام اباد-بي بي حيات- معدن آبنيل - تعداد زيادي مرغداري فعال- روستاهاي پنجگانه-
6 باغين کوير مسجد مهدیه وروستاهای کریم اباد وپمپ های کشاورزی
7 کشکوييه صحرا، امين روستاهای حسین آباد اسلامی ،گلشن و 15 درصد شهرکشکوئیه -روستاهای عباس آباد ، شهرک ،بهجت آباد امین ،حسن آباد نواب،خالق آباد ،احمدآباد عباس خان ،نورآباد و 45 درصد شهر کشکوئیه
8 راور مهديه قسمتی از شهر و روستاهای خورند و ریحان و....
9 نوق صدر، بوستان، فدک، کشاورزی-روستای حسین اباد و علی اباد
10 انار همت، شمش  ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ، مجتمع دامداری انتهای خ شهدا ،روستای دهنو ، دکل صداوسیما  ،روستایی جوایه فلاح (نوق)و پمپ های کشاورزی در محدوده مناطق مذکور-پمپ های کشاورزی منطقه خیر آباد ، مسجد امام سجاد (ع) وروستای مهدیه دهجی ها و منطقه شمش

 

 

 

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
1 راين شيرخدا، شهر پنجشنبه 97/04/28 17 تا 19 روستاهاي سمت گزک و گودر و پمپ هاي کشاورزي و ايستگاه هاي راه آهن راين و حسين آباد بهرامجرد-داخل شهر راين ،کيلومتر 20 جاده ماهان و روستاهاي سمت حسين آباد-
2 چترود يونس، دشت زحمتکشان کهنوج مديم - زنگي اباد - سفالسازان- تعداد زيادي کوره آجر پزي فعال-زايشگاه دشت-کشتارگاه دام و مرغ
3 شهربابک پاقلعه، جوزم جاده ميمند - برفه ( اب آشاميدني شهر) -ملک آباد خاتون آباد  - منطقه راويز و پاقلعه-شهرک رزمندگان - خيابان پوراحمديان- حقيقت - منطقه پيرجل و خرسند- شهر خورسند-خيابان دوم شهرک صنعتي - بنه يکه سمت چپ
4 رفسنجان قدس، کوثرريز، ميثم، خنامان، لطف آباد، کمال آباد، پانزده خرداد، قرني جاده يزد به رفسنجان-روستاهاي جنت آباد،حسن آباد و نوش آباد و هرمز آباد-جاده رفسنجان يزد -جاده آسفالته کوثرريز-روستاي کوثرريز،همت آباد آگاه و رحيم آباد آگاه- کليه پمپ هاي مسير -روستاي رحيم آباد-جاده کرمان - پرورش اسب- کشتارگاه - شهرک صنعتي-روستاي عبدل آباد و محمد آباد ميثم- پمپ هاي مسير-جاده خنامان-روستاهاي ارجاسب و گلوسالار و خنامان و روکرد و ...-ده کربلاييرضا(مرغداري رضايي)-جاده داوران-جعفرآباد -روستاي اکبرآباد برخوردار -روستاي چاه جعفر - پمپهاي کشاورزي مسير -روستاي کمال آباد نوق - خيابان کارگر به سمت چهارراه نيکزاد -خيابان شريعتي از چهارراه نيکزاد تا چهارراه آذر-خيابان آذر -خيابان سعدي- ميدان قطب آباد- ميدان قدس-خ بعثت ساحلي-خ شريعتي شرقي-چهارراه تقاطع پارک تقي آباد -خ 15 خرداد- خليل آباد-چهارراه نيکزاد -خ کارگر- خ علامه اميني - مزار ماهونک-شهرک هزارواحدي-جاده سرچشمه-مجتمع کشت و صنعت -شرکت پسته ايرانيان و فرودگاه رفسنجان-شهرک جهاد- بلوار خليج فارس- اسدآباد فارسي -شهرک فرهنگيان و کلاه قرمزي -
5 انار مينودشت، آزادگان  سمت غرب اتوبان انار رفسنجان :پمپ های کشاورزی *شهرک رزمندگان گلشن *روستای امیراباد  -بخش شرقی  بلوار ایت الله خامنه ای ، بلوار ولیعصر (بیمارستان )، بلوار ازدگان شمالی و جنوبی ، خیابان  ابوذر غفاری ، بلوار هشتم محرم ، خیابان  طالقانی شمالی و جنوبی  ،خیابان  شهدا ، خیابان امام خمینی ره ، خیابان  رازی جنوبی ، خیابان قدس ، خیابان شریعتی جنوبي ، خیابان نواب ، خیابان امام زاده  ، بلوار امام رضا ، شهرک طالبی ، روستاهای ده رئيس ، تراب اباد ، اکبراباد ، عباس اباد ، احمداباد ، رسول اباد نظری و  پمپ  های کشاورزی مناطق مذکور
6 ماهان ولي شهر ماهان ، روستاهای لنگر، کهنو و رحیم آباد
7 زرند فجر، خانوک، سجاديه شهرك ولي عصر، شهرك فولادسنج ،، شهرك فرهنگيان  ، شهرك جلال اباد، - ريحانشهر وخانوك  مسیر سمت چپ جاده زرند کرمان -شركت فجر وكشتارگاه، قسمتي از زرند نو،خ مصلي شرقي وغربي ، خ17شهريور شرقي وغربي،بلوارطالقاني،بلوار15خرداد،شهرك ولايت1و2،خ فلسطين،ميدان بازار،خ فردوس،اداره كاروكميته امداد،ميدان دادگستري،
8 باغين رباط روستای رباط
9 شهداد گلپونه تمامي روستاي سيرچ تا تونل
10 نوق فردوسيه، رکن آباد، دماوند، روستای فیض اباد-حسن اباد-جعفر اباد-شمس اباد-کریم اباد-شمس اباد ده بالا-امامزاده سید جلال الدین-محمد اباد رسولیان-کمال اباد-فردوسیه خیابان سی متری-روستای علی اباد هراتی-جوادیه مرتضوی-جنت مرتضوی-رکن اباد-سه قریه شهرک دماوند و دانشگاه ازاد وبلوار دانشگاه ازاد

 

 

 

 

 

جدول قطعی برق استان شمال کرمان رفسنجان و زرند و شهر بابک و انار چهارشنبه 27 تیر 97

روابط عمومی شرکت برق شمال استان کرمان با صدور اطلاعیه ای برنامه خاموشی برق را اعلام کرد.

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/27 - ساعت 17تا19

توضیحات

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
1 رفسنجان پيروزي، آزادي، علم وصنعت، معلم، آسمان، معراج چهار شنبه 97/04/27 17 تا 19  شهرک هزارواحدي - جاده سرچشمه- بلوار کوثر(شهرک جهاد)- بلوار امام علي-ميدان بيمارستان -بزرگراه خليج فارس -خيابان قر ني-چهارراه ژاندارمري-جاده کرمان-بلوار آزادي -لوار امام رضا عليه السلام -ميدان قدس - بلوار شهيد مقيمي--خيابان کارگر -ميدان اقتصاد-جاده يزد-رفسنجان-ميدان خاتم،22 بهمن- بلوار مطهري- خيابان مزار -(بلوار حجت)-خيابان کارگر تا چهارراه نيکزاد -ميدان اقتصاد- خ اميرکبير شرقي-اميرکبير غربي -چهارراه مزار- تقاطع اميکبير -بلوار طالقاني-آبشار - ميدان زيرگذر-جاده کرمان0رفسنجان- ميدان امام حسين عليه السلام - بلوار آزادي و امام رضا -ميدان قدس - بلوار مفتح -جانبازان -خ کارگر تا ميدان شهريار -خيابان شهريار-خيابان مصطفي خميني -ميدان راهنمايي رانندگي - ميدان شهيد اميني-خيابان شهيد خالوئي-روستاي خليل آبا د
2 زرند حميديه، سجاديه، شهرزرند، وحدت بهشت رضا بهااباد، گلخانه هاي 2راهي علي اباد، رق اباد ، پمپ هاي كشاورزي دشت خانوك ،روستاي حميديه-شركت فجر وكشتارگاه، قسمتي از زرند نو،خ مصلي شرقي وغربي ، خ17شهريور شرقي وغربي،بلوارطالقاني،بلوار15خرداد،شهرك ولايت1و2،خ فلسطين،ميدان بازار،خ فردوس،اداره كاروكميته امداد،ميدان دادگستري،-بلوار آزادي ، پمپ بنزين ذكايي ، شهرك راه اهن ،بلوارتختي ،خ بهشتي ، خ امام ،خ اسدابادي ،خ توكلي،خ خليلي، خ پورياي ولي ،خ شاهد،خ مطهري ،خ علامه ،انتهاي بلوارجمهوري- شهرک صنعتی جنب بهشت زهرای زرند
3 شهربابک جنوبي شهر بلوار 7 تير-دهشادوئيه- خيابانهاي بهار - خامنه اي 17 شهريور- طالقاني - شريعتي - غفاري و منطقه استبرق و شمشيرگرد
4 باغين قائم باغین  و امادگاه
5 چترود چترود، عباسعلي، قوام آباد کاظم اباد - شهر چترود - کوهساران-فرح اباد-زنگي اباد -عباسعلي- شاهرخ اباد-رحيم اباد- قوام اباد-ده خان زرند-دکل صدا و سيما-راه آهن
6 کشکوئيه رضوي، حافظ روستاهای احمد اباد دئفه ، دئفه رضوی ،شهابیه ،همتیه ، مزراع -روستاهای علی آباد سادات،شریف آباد،یوسف آباد،علی آباد شهید،حسین آباد ،احمد آباد هرندی،بهشت آباد،لطف آباد،حجت آباد ،گیتی آباد،شاهم آباد،مهدی آباد امین و 20 درصد شهر کشکوئیه
7 گلباف گلباف روستاي ناصرآباد، فندقاع، زمان آباد- گلباف
8 انار مرکز شهر، حسين آباد  بلوار یادگار امام ره * بلوار  شهید مطهری جنوبی و کوچه های اطراف و خ شهيدباهنر و شهیدرجايي * بلوار شهید بهشتی *خیابان شریعتی شمالی* قسمتی از خیابان شریعتی جنوبی *بلوار شهید  چمران *خیابان  رازی و ابن سینا * بلوار شهید مطهری شمالی تا انتها و محله بها آباد - بلوارآیت الله خامنه ای( شهرک وليعصر2) و بلوار امین و خیابان شهدا در شهر انار و شهر امین شهر و روستاهای (بشراباد ، محمداباد خواجه ، شریف اباد ، اسداباد مهدوی ، علی اباد حسن ، قربان اباد ، الله اباد ، خالق اباد ، امین اباد ، جنت اباد ، ناصریه ، مهدویه -حسین اباد اسلامی، جمشیداباد ، صفائیه ، گلستان ،  بخشی ازگلشن ، رضا اباد ، رسول اباد ، اشرف اباد،اسداباد رهنما ،حسن اباد ، مهراباد و توکل اباد )وپمپ های کشاورزی محدوده روستاهاي مذکور
9 ماهان بلبلوئيه، جوپار ریگ ماهان، روستاهای بلبلوئیه ، کهن یاور ، قناتغستان ،امیرآباد زندان و بخشی از هفت باغ تا مسجد امام علی هفت باغ-شهرهای جوپار، محی آباد ، شهرک های هفت باغ نظیر مهستان، پرواز، پردیس، شادان، دانشگاه آزاد، مهندسان، چشمه و ...  روستاهای اسماعیل آباد حجت آباد، ریگ جوپار 
10 راور آستان قدس روستاهای یوسف اباد واسماعیل اباد-مزارع استانقدس
11 کوهبنان امام رضا ميدان آزادي، انقلاب، تامين اجتماعي- بلوار برهان الدين، آزادي، امام، شهرک امام رضا- خيابان طالقاني، شريعتي،

 

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/27 - ساعت 15 تا 17

توضیحات

 

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
1 کرمان کارخانه آسفالت چهارشنبه 97/04/27 15 تا 17 جاده ماهان- روستاي حسين آباد خان
2 راين شيرخدا، شهر روستاهاي سمت گزک و گودر و پمپ هاي کشاورزي و ايستگاه هاي راه آهن راين و حسين آباد بهرامجرد-داخل شهر راين ،کيلومتر 20 جاده ماهان و روستاهاي سمت حسين آباد
3 چترود يونس کهنوج مديم - زنگي اباد - سفالسازان
5 شهربابک پاقلعه، جوزم جاده ميمند - برفه ( اب آشاميدني شهر) -ملک آباد خاتون آباد  - منطقه راويز و پاقلعه-شهرک رزمندگان - خيابان پوراحمديان- حقيقت - منطقه پيرجل و خرسند- شهر خورسند-خيابان دوم شهرک صنعتي - بنه يکه سمت چپ
6 رفسنجان قرني، کمال آباد، قدس، پانزده خرداد، ميثم، آفتاب، خنامان  شهرک هزارواحدي-جاده سرچشمه-مجتمع کشت و صنعت -شرکت پسته ايرانيان و فرودگاه رفسنجان-شهرک جهاد- بلوار خليج فارس- اسدآباد فارسي -شهرک فرهنگيان و کلاه قرمزي - خيابان کارگر به سمت چهارراه نيکزاد -خيابان شريعتي از چهارراه نيکزاد تا چهارراه آذر-خيابان آذر -خيابان سعدي- ميدان قطب آباد- ميدان قدس-جاده يزد به رفسنجان-روستاهاي جنت آباد،حسن آباد و نوش آباد و هرمز آباد-خ بعثت ساحلي-خ شريعتي شرقي-چهارراه تقاطع پارک تقي آباد -خ 15 خرداد- خليل آباد-چهارراه نيکزاد -خ کارگر- خ علامه اميني - مزار ماهونک-جاده کرمان - پرورش اسب- کشتارگاه - شهرک صنعتي-روستاي عبدل آباد و محمد آباد ميثم- پمپ هاي مسير-خيابان کارگر -ميدان شهريار-خيابان شهيد پرتوي-خيابان شهيدمصطفي خميني -خيابان شهيد کاظمي-خيابان مدرس -ميدان موزه -بلوار زيتون- مجتمع پزشکي آتيه-ميدان دولت - خ معراج شمالي - بلوار باهنر-خيابان بسيج-ميدان آيت ا... صدر -روستاي اسلام آباد-جاده خنامان-روستاهاي ارجاسب و گلوسالار و خنامان و روکرد و ...-ده کربلاييرضا(مرغداري رضايي)
7 انار آزادگان، بخش شرقی  بلوار ایت الله خامنه ای ، بلوار ولیعصر (بیمارستان )، بلوار ازدگان شمالی و جنوبی ، خیابان  ابوذر غفاری ، بلوار هشتم محرم ، خیابان  طالقانی شمالی و جنوبی  ،خیابان  شهدا ، خیابان امام خمینی ره ، خیابان  رازی جنوبی ، خیابان قدس ، خیابان شریعتی جنوبي ، خیابان نواب ، خیابان امام زاده  ، بلوار امام رضا ، شهرک طالبی ، روستاهای ده رئيس ، تراب اباد ، اکبراباد ، عباس اباد ، احمداباد ، رسول اباد نظری و  پمپ  های کشاورزی مناطق مذکور
10 ماهان ولي شهر ماهان ، روستاهای لنگر، کهنو و رحیم آباد
11 زرند فجر، خانوک  شهرك ولي عصر، شهرك فولادسنج ،، شهرك فرهنگيان  ، شهرك جلال اباد، - ريحانشهر وخانوك  مسیر سمت چپ جاده زرند کرمان
  شهداد گلپونه، تمامي روستاي سيرچ تا تونل-
12 نوق دماوند سه قریه شهرک دماوند و دانشگاه ازاد وبلوار دانشگاه ازاد

 

 

 

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/27 - ساعت 13 تا 15

توضیحات

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
1 کرمان بسيج چهار شنبه 97/04/27 13 تا 15 جاده قديم زرند
2 رفسنجان  کوثرريز، رحيم آباد، لطفآباد، دره در، داوران، جاده رفسنجان يزد -جاده آسفالته کوثرريز-روستاي کوثرريز،همت آباد آگاه و رحيم آباد آگاه- کليه پمپ هاي مسير -روستاي رحيم آباد-جاده رفسنجان به يزد - جاده آسفالته عباس آباد امين -جاده داوران-جعفرآباد -روستاي اکبرآباد برخوردار -روستاي چاه جعفر - پمپهاي کشاورزي مسير -روستاي کمال آباد نوق -جاده رفسنجان کرمان- مجتمع صنعتي -شرکت فروموليبدن- کوره باقري و روستاي مهدي آباد امينيان-جاده آسفالته ده شفيع-مسير پمپهاي کشاورزي-روستاي دره -روستاي ده رنج-جاده رفسنجان داوران-روستاهاي حسين آباد علي اکبرخان -روستاهاي اکبرآباد هجري و قائميه-روستاي مهدي آباد معاون -روستاي داوران
3 زرند بيمارستان، ميدان ورودي زرند ،شهرك امام علي (ع)، خيابان شهداي محمداباد،بيمارستان تامين اجتماعي ،شهرك 8هكتاري،اسماعيل اباد،واسط . جاده حصن اباد
4 شهربابک حقيقت، پرستار منطقه آبدر ( آب اشاميدني شهر) - پارک صنعت - بلوار جهاد و علويان سمت راست خيابان شهيد خراساني-جاده رباط سمت راست - منزل آباد رباط - اراضي منزل آباد و دشت خبر-قطب آباد - رمجرد - بلوار مدرس و کوثر بلوارجهاد سمت راست (بيمارستان)-جاده رباط سمت چپ - رباط - اراضي رباط
5 چترود کيميا، بي بي حيات، شاهمردان، دشت زحمتکشان تعداد زيادي کوره آجر پزي فعال-قوام اباد-بي بي حيات- معدن آبنيل - تعداد زيادي مرغداري فعال- روستاهاي پنجگانه-پمپهاي آب زرند- ده زيار -گورچوئيه -تيکدر-پليس راه چترود-تعداد زيادي کوره آجر پزي فعال-زايشگاه دشت-کشتارگاه دام و مرغ
6 باغين رباط ، کوير روستای رباط-مسجد مهدیه وروستاهای کریم اباد وپمپ های کشاورزی
7 کشکوييه صحرا، امين روستاهای حسین آباد اسلامی ،گلشن و 15 درصد شهرکشکوئیه -روستاهای عباس آباد ، شهرک ،بهجت آباد امین ،حسن آباد نواب،خالق آباد ،احمدآباد عباس خان ،نورآباد و 45 درصد شهر کشکوئیه
8 نوق صدر، بوستان، فدک، فردوسيه، رکن آباد کشاورزی-روستای حسین اباد و علی اباد-روستای فیض اباد-حسن اباد-جعفر اباد-شمس اباد-کریم اباد-شمس اباد ده بالا-امامزاده سید جلال الدین-محمد اباد رسولیان-کمال اباد-فردوسیه خیابان سی متری-روستای علی اباد هراتی-جوادیه مرتضوی-جنت مرتضوی-رکن اباد
9 انار همت، شمش، مينودشت  ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ، مجتمع دامداری انتهای خ شهدا ،روستای دهنو ، دکل صداوسیما  ،روستایی جوایه فلاح (نوق)و پمپ های کشاورزی در محدوده مناطق مذکور-پمپ های کشاورزی منطقه خیر آباد ، مسجد امام سجاد (ع) وروستای مهدیه دهجی ها و منطقه شمش- سمت غرب اتوبان انار رفسنجان :پمپ های کشاورزی *شهرک رزمندگان گلشن *روستای امیراباد 

 

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/27 - ساعت 11 تا 13

توضیحات

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
۱ رفسنجان يادگار، کريم آباد، جعفرآباد، عباس آباد، صالح،جنت، اسماعيل آباد، هرمزد، حاجي آباد چهارشنبه 97/04/27 11 تا 13 جاده باغي دوراهي عباس آباد -بلوار مهدي آباد مي رسد.ادامه فيدر از بلوار مهدي آباد واحد ،قاسم آباد حاجي،ملک آباد و زين آباد - سه راهي علي آباد انقلاب -روستاهاي سعادت آباد،علي آباد انقلاب،کريم آباد عليا،همت آباد عليا و عرب آباد-روستاهاي فرخ آباد و نوبهارو ده شفيع-جاده داوران - سه راهي جعفرآباد- جاده جعفرآباد-روستاهاي جعفرآباد،موسي آباد،رضا آباد برخوردار و عباس آباد آقاغفور- لطف آباد-روستاي اکبرآباد-دهنو عباس آباد و پمپهاي مسير-روستاي عباس آباد حاجي- روستاهاي حميد آباد،قائميه،اکبرآباد هجري و اسلاميه -جاده رفسنجان زرند -روستاي دره جوز-روستاي اسلاميه - جاده داوران روستاي فردوسيه آزادگان -جاده کرمان و روستاي صالح آباد- روستاي توکل آباد -جاده اصلي رفسنجان-کرمان - روستاي علي آباد معمار -جاده يزد-روستاهاي کاظم آباد،هرمزدآباد،دهن آباد و شاهرخ آباد- فخر آباد -روستاي يوسف آباد-روستاي همت آباد آگاره -جاده داوران-دوراهي عباس آباد حاجي -ماهنک - روستاي تاجي آباد - کريم آباد محقق و بلوار شهيد محمدي تا ميدان شهيد اميني - ميدان شهيد اميني -سعيد آباد-هرمزدآباد- جاده جنت آبا-روستاهاي کورگه،فخر آباد و لاهيجان -وستاهاي صالح آباد و ده پناه و ... ن-دهستان کبوترخان-خنامان
۲ زرند جرجافک، سنگ، ده ايرج، جلال آباد، يزدان، غدير، سي ريز، محمدآباد بلوار آزادي ، انتهاي بلوارتختي  ، اكبراباد،شهرك اكبراباد ، اكبراباد قديم،رستم اباد ، عباس اباد شهرك بين عباس اباد و محمد اباد، ده شیخ  -سیریز نصر اباد-ایستگاه شهید خراسانی(گل زرد) سنگ سیریز –پمپهای مسیر جاده سیریز تا سکسیونر  پیام  جنب پاسگاه سیریز -كارگاه عندليب ، ميدان ورودي زرند ،كمربندي رفسنجان ، پمپ بنزين تهامي ،روح اباد ،شهرك اسماعيل اباد،شهرك كريم اباد ،مهدي اباد، ده ايرج،چاهكين ،جرجافك وباديز سبلوئیه ،ده عباس ، زارکوئیه-شهرك امام خميني ، بهشت زهرا  ، شهرك رزمندگان ، محله خوارزمي ،بلوار ريحان تا ميدان دادگستري  ،روستاهاي ده چنار، سليمان اباد، نعيم اباد ، علي ابادسفلي،گلشن،-شهرک شهید رجایی یزدان شهر کهنوج یزدان شهر  اکبر اباد-ده فیاض –سلسبیل-جلال اباد-حصن جلال اباد- ابراهيم اباد ،عزيزاباد،فيروزاباد ،كارخانه آجرغدير،احمداباد ،تقي اباد،ماسه شوئي غدير،كارخانه آسفالت نعيمي.- ايستگاه راه اهن سيريز وسيريز،امامزاده سيريز،خط جديد چاههاي كشاورزي، ،بستان،ده اقا،.-شهرک  مطهراباد،ميدان ورودی شهر  زرند،جاده محمداباد،محمداباد،دولت اباد،همت اباد،خيراباد،حسين اباد اخوند،كريم اباد
۳ راور طالقاني قسمتی از شهرو روستاهای ده علی و تقی اباد -جلال اباد-شهراباد -دهوج و ...
۴ باغين سعدي روستای سعدی وقسمتی از باغین
۵ انار دهج  بخشی ازشهرک سجادیه،  بخشی ازشهرک علی ابن حسین  ، شهرک هنرمندان ، شهرک بسیجیان ،تالار فرهنگیان ، دانشگاه ازاد ، شهردهج  ، روستاهای منطقه خبر و دهج ، پمپ های آب آشامیدنی شهری و روستایی انار ، پمپ های کشاورزی مناطق مذکور و مجتمع دامداران
۶ شهربابک نگين، پرديس انشعاب اول شهرک صنعتي-بلوار7تير- فردوسي - معلم و خيابان ولي عصر و پاسداران ( اداره اتفاقات و عمليات برق)-خيابانهاي نجفي - منتظري - مطهري - امام - شهيد حسيني  منطقه موروئيه و بهزاد فرخ
۷ نوق سه قريه، شمس، سرداران سه قریهبلوار امام خمینی و بلوار ایت ا... خامنه ای و میدان هاشمی رفسنجانی- روستای باقر اباد-روا مهران خیابان امام خمینی-ذانوق اباد-احمدیه بلوار امام خمینی-روستای اسماعیل اباد-شهر اباد-صادق اباد-فردوسیه خ سرداران- روستای همت اباد
۸ کوهبنان خرمدشت بلوار شهرک امام رضا -محله جوانان -روستاي حاجي آّباد-ده علي- فتح آباد-
۹ گلباف جوشان روستاي آبگرم، حسن آباد، دهوييه، جوشان، سعدآّباد، محسن آباد، هشتادان، پشيشکوييه، سيرچ

 

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/27 - ساعت 9 تا 11

توضیحات

 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق
1 کرمان رضاآباد چهارشنبه شنبه 97/04/27 9 تا 11 روستاي رضاآباد
2 رفسنجان 22بهمن، آذر، خاتم، سرچشمه، هجرت، دانشجو، ناصريه جاده کرمان-رفسنجان-ميدان امام حسين عليه السلام -سرچشمه -جاده شهرک جهاد - بلوار کوثر - بلوار امام علي - ميدان علي ابن ابيطالب عليه السلام -بزرگراه خليج فارس -خيابان ابوذر-خيابان تختي - ميدان بسيج قسمتي در خيابان شريعتي -قسمتي از -خيابان مدرس-ميدان بسيج -خيابان آيت ا... صدر-جاده يزد به رفسنجان-ميدان خاتم الانبيا- کمربندي کرمان -جاده ميدان تره بار- شرک يادگار امام - مسکن مهر -بزرگراه خليج فارس -ميدان 22 بهمن-شهرک هزارواحدي- جاده سرچشمه - مجتمع کشت و صنعت-شرکت پسته ايرانيان -روستاهاي نيزار،ده پشته،کهن ترش،علي آباد،کوثرريز و ... - مغوئيه -روستاي گوداحمد -روستاي مغوئيه و ...- جاده آسفالته اصلي سرچشمه-ميدان دوراهي عباس آباد حاجي-بلوار زائر- تقاطع بعثت ساحلي -خيابان بعثت ساحلي جنوبي-بلوار هجرت- مهدي آباد واحد-روستاي قاسم آباد حاجي - ميدان مهدي آباد واحد- فتح آباد - جاده يزد رفسنجان-روستاي احمدآباد دئفه - روستاي اسلام آباد-بلوار خاتم - ميدان 22 بهمن- بلوار مطهري- سه راه فکوري،خ فکوري و بلوار امام حسن عليه السلام - ميدان آيت ا... صدر-جاده رفسنجان به کرمان -روستاي کبوترخان -پمپ هاي مسير
3 زرند محمديه، بهاآباد تح اباد یزدان اباد-تا قطع کننده های قبل از نصر اباد-و شهرک شهید رجایی یزدان شهر تا قطع کننده های بعد از  ایستگاه راه اهن جلال اباد و پمپهای کشاورزی الله اکبر و کارخانه کنسانتره و سنگ اهن جلال اباد-بهااباد، مطهراباد، عبدل اباد ، رضوان ،ارجمنديه ،فتح ابادعليا ،
4 شهربابک خليج فارس، خاتون آباد اب اشاميدني منطقه خرسند و رباط -بنه يکه سمت راست قبل از دوراهي ميدوک - بنه يکه بعد از دوراهي ميدوک  - منطقه مسينان - کنگ و نديگ - منطقه جوزم - و شهر جوزم-جاده سيرجان - اشکور و سهراب - گود غلامعلي حصاروئيه -  شهر و منطقه خاتون آباد - شريک آباد - بنياد سفلي - بلوار جمهوري -15 خرداد - مهر آباد-
5 باغين مهر شهرک صنعتی خضرا
6 چترود هوتک چترود-هوتک - سراسياب -کرمان پتک-
7 کشکوئيه شريف، ساقي روستاهای رحمت آباد ،حسن آباد زندی ،شریف آباد ،محمود آباد ،تقی آباد ،حسین آباد ،بهمن اباد،وکیل آباد و 20 درصد شهر کشکوئیه -روستای محمد آباد ساقی
8 کوهبنان قائم شهر کیانشهر- بلوار امام جمعه کیانشهر،میدان بسیج -سلمان شهر وروستاهای طغرالجرد و رشکا و شعبجره -بلوارحسین آباد- جاده شعبجره -روستای ریزوئیه -روستای شعبجره -روستاهای رشکا وبابعبدان وهنجروئیه -تپه صدا و سیما-روستای نجف آباد1و2
9 انار بياض، پليس راه بلوار خلیج فارس ، بلوار جمهوری اسلامی به سمت یزد ، شهرک رزمندگان ، شهرک مسکن مهر ، پليس راه ، پمپ بنزين  مهدی زاده،دانشگاه پيام نور، شهرک صنعتی ، کارخانه کابل ، کارخانه شیشه سکوریت ، انهار پلاست  و پمپ  های کشاورزی  مناطق مذکور- بخش غربی بلوار ایت الله خامنه ای (شهرک فرهنگیان و شهرک میلاد و شهرک علی ابن حسین1 ) و نوشهردر شهر انار و روستاهای ( نصرت اباد ، بخشی از روستای گلشن ، احمداباد جدید امیداباد ، فیروزاباد و  روستای بیاض) و پمپ های کشاورزی مسیر جاده انار بیاض و پمپ آب و فاضلاب روستایی و ایستگاهای گاز و ماکروویو مخابرات در مسیر مذکور
10 ماهان باغ شاهزاده شهرک صنعتی ماهان، پلیس راه، روستاهای عرب آباد،  سکنج، زهرود خ هلال احمر ماهان، ماهان خ امام از تگیه ابوالفضل تا انتهای خ امام
11 راور امام، مهديه، فيض آباد قسمت عمده شهر-قسمتی از شهر و روستاهای خورند و ریحان و....-روستاهای فیض اباد و طرزودیمسکان
12 نوق جهان آباد، مصلي، فاتح، شهرک روستای دولت اباد-ناصح اباد- قائمیه-مهدی اباد و مهدی اباد ده بالا-شجاع اباد-محمودیه-جهان ابادو چهارصد دستگاه جهان اباد-فردوسیهخ سرداران و شهرک سرداران-فردوسیه پست عمومی اداره برق خ سی متری و مسجد جامع- روستای فتح اباد-سه قریه خ جهاد - روستای روان مهران خ شهدا- احمدیه خ ایت ا... خامنه ای-دقوق اباد-نجم اباد-حسین اباد امامی-جوادیه فلاح خ کارگر و خ شهید حسینی-الهیه
13 راين هزار روستاهاي سمت گلبافت ،پمپ هاي کشاورزي و روستاهاي سمت حميديه و قصر ميان وايستگاه راه آهن تهرود

 

 

جدول قطعی برق کرمان 26 تیر 97

روابط عمومی شرکت برق شمال استان کرمان با صدور اطلاعیه ای برنامه خاموشی برق را اعلام کرد.

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/26 - ساعت 9 الی 11

توضیحات

   
 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق  
2 رفسنجان يادگار، کريم آباد، جعفرآباد، عباس آباد، صالح،جنت، اسماعيل آباد، هرمزد، حاجي آباد سه شنبه 97/04/26 9 تا 11 جاده باغي دوراهي عباس آباد -بلوار مهدي آباد مي رسد.ادامه فيدر از بلوار مهدي آباد واحد ،قاسم آباد حاجي،ملک آباد و زين آباد - سه راهي علي آباد انقلاب -روستاهاي سعادت آباد،علي آباد انقلاب،کريم آباد عليا،همت آباد عليا و عرب آباد-روستاهاي فرخ آباد و نوبهارو ده شفيع-جاده داوران - سه راهي جعفرآباد- جاده جعفرآباد-روستاهاي جعفرآباد،موسي آباد،رضا آباد برخوردار و عباس آباد آقاغفور- لطف آباد-روستاي اکبرآباد-دهنو عباس آباد و پمپهاي مسير-روستاي عباس آباد حاجي- روستاهاي حميد آباد،قائميه،اکبرآباد هجري و اسلاميه -جاده رفسنجان زرند -روستاي دره جوز-روستاي اسلاميه - جاده داوران روستاي فردوسيه آزادگان -جاده کرمان و روستاي صالح آباد- روستاي توکل آباد -جاده اصلي رفسنجان-کرمان - روستاي علي آباد معمار -جاده يزد-روستاهاي کاظم آباد،هرمزدآباد،دهن آباد و شاهرخ آباد- فخر آباد -روستاي يوسف آباد-روستاي همت آباد آگاره -جاده داوران-دوراهي عباس آباد حاجي -ماهنک - روستاي تاجي آباد - کريم آباد محقق و بلوار شهيد محمدي تا ميدان شهيد اميني - ميدان شهيد اميني -سعيد آباد-هرمزدآباد- جاده جنت آبا-روستاهاي کورگه،فخر آباد و لاهيجان -وستاهاي صالح آباد و ده پناه و ... ن-دهستان کبوترخان-خنامان  
3 زرند جرجافک، سنگ، ده ايرج، جلال آباد، يزدان، غدير، سي ريز، محمدآباد بلوار آزادي ، انتهاي بلوارتختي  ، اكبراباد،شهرك اكبراباد ، اكبراباد قديم،رستم اباد ، عباس اباد شهرك بين عباس اباد و محمد اباد، ده شیخ  -سیریز نصر اباد-ایستگاه شهید خراسانی(گل زرد) سنگ سیریز –پمپهای مسیر جاده سیریز تا سکسیونر  پیام  جنب پاسگاه سیریز -كارگاه عندليب ، ميدان ورودي زرند ،كمربندي رفسنجان ، پمپ بنزين تهامي ،روح اباد ،شهرك اسماعيل اباد،شهرك كريم اباد ،مهدي اباد، ده ايرج،چاهكين ،جرجافك وباديز سبلوئیه ،ده عباس ، زارکوئیه-شهرك امام خميني ، بهشت زهرا  ، شهرك رزمندگان ، محله خوارزمي ،بلوار ريحان تا ميدان دادگستري  ،روستاهاي ده چنار، سليمان اباد، نعيم اباد ، علي ابادسفلي،گلشن،-شهرک شهید رجایی یزدان شهر کهنوج یزدان شهر  اکبر اباد-ده فیاض –سلسبیل-جلال اباد-حصن جلال اباد- ابراهيم اباد ،عزيزاباد،فيروزاباد ،كارخانه آجرغدير،احمداباد ،تقي اباد،ماسه شوئي غدير،كارخانه آسفالت نعيمي.- ايستگاه راه اهن سيريز وسيريز،امامزاده سيريز،خط جديد چاههاي كشاورزي، ،بستان،ده اقا،.-شهرک  مطهراباد،ميدان ورودی شهر  زرند،جاده محمداباد،محمداباد،دولت اباد،همت اباد،خيراباد،حسين اباد اخوند،كريم اباد  
4 راور طالقاني قسمتی از شهرو روستاهای ده علی و تقی اباد -جلال اباد-شهراباد -دهوج و ...  
5 باغين سعدي روستای سعدی وقسمتی از باغین  
6 انار دهج  بخشی ازشهرک سجادیه،  بخشی ازشهرک علی ابن حسین  ، شهرک هنرمندان ، شهرک بسیجیان ،تالار فرهنگیان ، دانشگاه ازاد ، شهردهج  ، روستاهای منطقه خبر و دهج ، پمپ های آب آشامیدنی شهری و روستایی انار ، پمپ های کشاورزی مناطق مذکور و مجتمع دامداران  
7 شهربابک نگين، پرديس انشعاب اول شهرک صنعتي-بلوار7تير- فردوسي - معلم و خيابان ولي عصر و پاسداران ( اداره اتفاقات و عمليات برق)-خيابانهاي نجفي - منتظري - مطهري - امام - شهيد حسيني  منطقه موروئيه و بهزاد فرخ  
8 نوق سه قريه، شمس، سرداران سه قریهبلوار امام خمینی و بلوار ایت ا... خامنه ای و میدان هاشمی رفسنجانی- روستای باقر اباد-روا مهران خیابان امام خمینی-ذانوق اباد-احمدیه بلوار امام خمینی-روستای اسماعیل اباد-شهر اباد-صادق اباد-فردوسیه خ سرداران- روستای همت اباد  
11 کوهبنان خرمدشت بلوار شهرک امام رضا -محله جوانان -روستاي حاجي آّباد-ده علي- فتح آباد-  
12 گلباف جوشان روستاي آبگرم، حسن آباد، دهوييه، جوشان، سعدآّباد، محسن آباد، هشتادان، پشيشکوييه، سيرچ  

 

 

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/26 - ساعت 11الی 13

توضیحات

   
 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق  
1 کرمان بسيج سه شنبه 97/04/26 11 تا 13 جاده قديم زرند  
2 رفسنجان  کوثرريز، رحيم آباد، لطفآباد، دره در، داوران، جاده رفسنجان يزد -جاده آسفالته کوثرريز-روستاي کوثرريز،همت آباد آگاه و رحيم آباد آگاه- کليه پمپ هاي مسير -روستاي رحيم آباد-جاده رفسنجان به يزد - جاده آسفالته عباس آباد امين -جاده داوران-جعفرآباد -روستاي اکبرآباد برخوردار -روستاي چاه جعفر - پمپهاي کشاورزي مسير -روستاي کمال آباد نوق -جاده رفسنجان کرمان- مجتمع صنعتي -شرکت فروموليبدن- کوره باقري و روستاي مهدي آباد امينيان-جاده آسفالته ده شفيع-مسير پمپهاي کشاورزي-روستاي دره -روستاي ده رنج-جاده رفسنجان داوران-روستاهاي حسين آباد علي اکبرخان -روستاهاي اکبرآباد هجري و قائميه-روستاي مهدي آباد معاون -روستاي داوران  
3 زرند بيمارستان، ميدان ورودي زرند ،شهرك امام علي (ع)، خيابان شهداي محمداباد،بيمارستان تامين اجتماعي ،شهرك 8هكتاري،اسماعيل اباد،واسط . جاده حصن اباد  
4 شهربابک حقيقت، پرستار منطقه آبدر ( آب اشاميدني شهر) - پارک صنعت - بلوار جهاد و علويان سمت راست خيابان شهيد خراساني-جاده رباط سمت راست - منزل آباد رباط - اراضي منزل آباد و دشت خبر-قطب آباد - رمجرد - بلوار مدرس و کوثر بلوارجهاد سمت راست (بيمارستان)-جاده رباط سمت چپ - رباط - اراضي رباط  
5 چترود کيميا، بي بي حيات، شاهمردان، دشت زحمتکشان تعداد زيادي کوره آجر پزي فعال-قوام اباد-بي بي حيات- معدن آبنيل - تعداد زيادي مرغداري فعال- روستاهاي پنجگانه-پمپهاي آب زرند- ده زيار -گورچوئيه -تيکدر-پليس راه چترود-تعداد زيادي کوره آجر پزي فعال-زايشگاه دشت-کشتارگاه دام و مرغ  
6 باغين رباط ، کوير روستای رباط-مسجد مهدیه وروستاهای کریم اباد وپمپ های کشاورزی  
7 کشکوييه صحرا، امين روستاهای حسین آباد اسلامی ،گلشن و 15 درصد شهرکشکوئیه -روستاهای عباس آباد ، شهرک ،بهجت آباد امین ،حسن آباد نواب،خالق آباد ،احمدآباد عباس خان ،نورآباد و 45 درصد شهر کشکوئیه  
8 نوق صدر، بوستان، فدک، فردوسيه، رکن آباد کشاورزی-روستای حسین اباد و علی اباد-روستای فیض اباد-حسن اباد-جعفر اباد-شمس اباد-کریم اباد-شمس اباد ده بالا-امامزاده سید جلال الدین-محمد اباد رسولیان-کمال اباد-فردوسیه خیابان سی متری-روستای علی اباد هراتی-جوادیه مرتضوی-جنت مرتضوی-رکن اباد  
9 انار همت، شمش، مينودشت  ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ، مجتمع دامداری انتهای خ شهدا ،روستای دهنو ، دکل صداوسیما  ،روستایی جوایه فلاح (نوق)و پمپ های کشاورزی در محدوده مناطق مذکور-پمپ های کشاورزی منطقه خیر آباد ، مسجد امام سجاد (ع) وروستای مهدیه دهجی ها و منطقه شمش- سمت غرب اتوبان انار رفسنجان :پمپ های کشاورزی *شهرک رزمندگان گلشن *روستای امیراباد   

 

 

  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/26 - ساعت 13الی 15

توضیحات

   
 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق  
1 کرمان کارخانه آسفالت سه شنبه 97/04/26 13 تا 15 جاده ماهان- روستاي حسين آباد خان  
2 راين شيرخدا، شهر روستاهاي سمت گزک و گودر و پمپ هاي کشاورزي و ايستگاه هاي راه آهن راين و حسين آباد بهرامجرد-داخل شهر راين ،کيلومتر 20 جاده ماهان و روستاهاي سمت حسين آباد  
3 چترود يونس کهنوج مديم - زنگي اباد - سفالسازان  
5 شهربابک پاقلعه، جوزم جاده ميمند - برفه ( اب آشاميدني شهر) -ملک آباد خاتون آباد  - منطقه راويز و پاقلعه-شهرک رزمندگان - خيابان پوراحمديان- حقيقت - منطقه پيرجل و خرسند- شهر خورسند-خيابان دوم شهرک صنعتي - بنه يکه سمت چپ  
6 رفسنجان قرني، کمال آباد، قدس، پانزده خرداد، ميثم، آفتاب، خنامان  شهرک هزارواحدي-جاده سرچشمه-مجتمع کشت و صنعت -شرکت پسته ايرانيان و فرودگاه رفسنجان-شهرک جهاد- بلوار خليج فارس- اسدآباد فارسي -شهرک فرهنگيان و کلاه قرمزي - خيابان کارگر به سمت چهارراه نيکزاد -خيابان شريعتي از چهارراه نيکزاد تا چهارراه آذر-خيابان آذر -خيابان سعدي- ميدان قطب آباد- ميدان قدس-جاده يزد به رفسنجان-روستاهاي جنت آباد،حسن آباد و نوش آباد و هرمز آباد-خ بعثت ساحلي-خ شريعتي شرقي-چهارراه تقاطع پارک تقي آباد -خ 15 خرداد- خليل آباد-چهارراه نيکزاد -خ کارگر- خ علامه اميني - مزار ماهونک-جاده کرمان - پرورش اسب- کشتارگاه - شهرک صنعتي-روستاي عبدل آباد و محمد آباد ميثم- پمپ هاي مسير-خيابان کارگر -ميدان شهريار-خيابان شهيد پرتوي-خيابان شهيدمصطفي خميني -خيابان شهيد کاظمي-خيابان مدرس -ميدان موزه -بلوار زيتون- مجتمع پزشکي آتيه-ميدان دولت - خ معراج شمالي - بلوار باهنر-خيابان بسيج-ميدان آيت ا... صدر -روستاي اسلام آباد-جاده خنامان-روستاهاي ارجاسب و گلوسالار و خنامان و روکرد و ...-ده کربلاييرضا(مرغداري رضايي)  
7 انار آزادگان، بخش شرقی  بلوار ایت الله خامنه ای ، بلوار ولیعصر (بیمارستان )، بلوار ازدگان شمالی و جنوبی ، خیابان  ابوذر غفاری ، بلوار هشتم محرم ، خیابان  طالقانی شمالی و جنوبی  ،خیابان  شهدا ، خیابان امام خمینی ره ، خیابان  رازی جنوبی ، خیابان قدس ، خیابان شریعتی جنوبي ، خیابان نواب ، خیابان امام زاده  ، بلوار امام رضا ، شهرک طالبی ، روستاهای ده رئيس ، تراب اباد ، اکبراباد ، عباس اباد ، احمداباد ، رسول اباد نظری و  پمپ  های کشاورزی مناطق مذکور  
10 ماهان ولي شهر ماهان ، روستاهای لنگر، کهنو و رحیم آباد  
11 زرند فجر، خانوک  شهرك ولي عصر، شهرك فولادسنج ،، شهرك فرهنگيان  ، شهرك جلال اباد، - ريحانشهر وخانوك  مسیر سمت چپ جاده زرند کرمان  
  شهداد گلپونه، اندوهجرد تمامي روستاي سيرچ تا تونل- شهر اندوهجرد به طور کامل و تعداد ده روستا  
12 نوق دماوند سه قریه شهرک دماوند و دانشگاه ازاد وبلوار دانشگاه ازاد  

 

 

   
   


جدول قطعی برق ناشی از مدیریت اضطراری پیک بار شبکه که در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف اعمال خواهد شد 97/4/25

جدول زمان بندی قطعی برق در شمال کرمان و جنوب کرمان 25 تیر 97
  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/25 - ساعت 9الی 11

توضیحات

   
 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق  
1 کرمان صبا،رفاه، شيرواني،  بنياد،آزاد،طاهرآباد، حکيم ،  ابوذر ،سيلو ،فرهنگيان، خواجو، نبوت، ماهواره، فرستنده، نواب، شهيد باهنر، بيرم آباد،  فيروز آباد، شاهد، راه آهن دوشنبه 1397/04/25 9 تا 11 بزرگراه امام رضا - انتهای مهدیه- بلوار مفتح- قسمتي از بلوار پارادیس -خيابان مالک اشتر شمالی -خيابان  آیت ال.. صالحی-   پارک مطهری-خيابان ابوذر شمالی -بلوار قدس-  سه راه هوانیروز به سمت فرودگاه -  شهرک بانک صادرات- کوی استانداری- ضلع شمالي بلوار جمهوري از پل راه آهن تا ميدان فرودگاه- بلوار رضوان- دانشگاه آزاد - بزرگراه امام حدفاصل چهارراه جوپاري تا زندان-شهرک خواجو - شهرک نون و قلم- بلوار بوعلی- بلوار امام حسن مجتبی-خيابان کمیل- بزرگراه آیت ال.. خامنه ای- بلوار حکمت -خيابان حکیم-خيابان مدیریت-خيابان شیخ احمد کافی شمالی-خيابان آسیاباد جنوبي-قسمتي از خيابان میرزآقاخان شمالی-خيابان ميرزاآقاخان جنوبي- ترمینال قدیم -خيابان بهزاد- چهارراه شفا- بلوار فارابی - بلوار معلم -بلوار پرستار- خيابان شفا- کوي سرجنگلداري-کوي فرهنگيان-بلوار جمهوري از چهاررراه شفا تا پل فرهنگيان-خيابان خواجو-خيابان پروین اعتصامی-خيابان  سعدی- پارک نشاط- شهرک اله آباد- بلوار 24مهر-شهرک پدر-خيابان شهيد مصطفي خميني-  میدان قرنی-خيابان طالقانی- چهارراه ارگ-خيابان  امام-خيابان گنجعلیخان- بلوار ولیعصر- خیابان کارخانه شیر-خيابان گلدشت-قسمتي از بلوار پزشک- بلوار پارسیان- بلوار امام رضا -خيابان نواب  - خيابان وصال -خيابان خوارزمی-بلوار حجاج-قسمتي خيابان اسد آبادی -خيابان قدوسی -خيابان دستغیب- بلوار شاهد - خيابان نماز- روستاي باقرآباد  
2 رفسنجان  پيروزي، علم و صنعت، معلم، آسمان، معراج، آزادي عدالت- تختی- حافظ -مدرس حد فاصل میدان آیت الل.. هاشمی تا میدان شهدا- آیت ال.. صدر تا تقاطع بسیج - ضلع شرقی بلوار امام علی و کوثرو ضلع شمالی بزگراه خلیج فارس -بلوار حجت و خیابان قرنی و امبیر کبیر غربی -تقاطع شهید میرزایی تا مخابرات -ضلع غربی جاده یزد به سمت رفسنجان - ضلع جنوبی بلوار ولایت و مطهری تا میدان شهدا- خیابان قرنی شمالی و خیابان ستار خان -خیابان کارگر- چهاراه نیک زاد تا تقاطع امبیر کبیر-چهاراه حجت -خیابان انصاری- بلوار طالقانی حد فاصل تقاطه 17 شهریور تا میدان شهدا - ضلع شرقی بلوار آزادی و امام رضا - مفتح - ضلع شرقی بلوار سی متری- طالقانی تا تقاطع  17 شهریور -استاد شهریار - مصطفی خمینی تا تقاطع شهید حسینی -معراج شمالی -ضلع شرقی بلوار آزادی و امام رضا خ مقیمی خ کارگر تا تقاطع امبیر کبیر  
3 زرند شهر زرند، حميديه، سجاديه بلوار آزادي ، پمپ بنزين ذكايي ، شهرك راه اهن ،بلوارتختي ،خ بهشتي ، خ امام ،خ اسدابادي ،خ توكلي،خ خليلي، خ پورياي ولي ،خ شاهد،خ مطهري ،خ علامه ،انتهاي بلوارجمهوري-بهشت رضا بهااباد، گلخانه هاي 2راهي علي اباد، رق اباد ، پمپ هاي كشاورزي دشت خانوك ،روستاي حميديه-شركت فجر وكشتارگاه، قسمتي از زرند نو،خ مصلي شرقي وغربي ، خ17شهريور شرقي وغربي،بلوارطالقاني،بلوار15خرداد،شهرك ولايت1و2،خ فلسطين،ميدان بازار،خ فردوس،اداره كاروكميته امداد،ميدان دادگستري،  
4 راور آستان قدس، مهديه روستاهای یوسف اباد واسماعیل اباد-مزارع استانقدس-قسمتی از شهر و روستاهای خورند و ریحان و....  
5 باغين قائم شهرباغین وتلمبه های مجاور .شرکت پودر استخوان ماهی  
6 انار حسين آباد،مرکز شهر  بلوارآیت الله خامنه ای( شهرک وليعصر2) و بلوار امین و خیابان شهدا در شهر انار و شهر امین شهر و روستاهای (بشراباد ، محمداباد خواجه ، شریف اباد ، اسداباد مهدوی ، علی اباد حسن ، قربان اباد ، الله اباد ، خالق اباد ، امین اباد ، جنت اباد ، ناصریه ، مهدویه
حسین اباد اسلامی، جمشیداباد ، صفائیه ، گلستان ،  بخشی ازگلشن ، رضا اباد ، رسول اباد ، اشرف اباد،اسداباد رهنما ،حسن اباد ، مهراباد و توکل اباد )وپمپ های کشاورزی محدوده روستاهاي مذکور-بلوار یادگار امام ره * بلوار  شهید مطهری جنوبی و کوچه های اطراف و خ شهيدباهنر و شهیدرجايي * بلوار شهید بهشتی *خیابان شریعتی شمالی* قسمتی از خیابان شریعتی جنوبی *بلوار شهید  چمران *خیابان  رازی و ابن سینا * بلوار شهید مطهری شمالی تا انتها و محله بها آباد
 
7 شهربابک جنوبي شهر، خليج فارس  - منطقه موروئيه و ده حسيني - بلوار خليج فارس - بنه يکه سمت راست - منطقه مسينان و  منطقه وشهر جوزم-خامنه اي 17 شهريور - طالقاني - شريعتي - غفاري و منطقه استبرق و شمشيرگرد-  
8 کشکوييه رضوي،حافظ روستاهای احمد اباد دئفه ، دئفه رضوی ،شهابیه ،همتیه ، مزراع  
9 چترود عباسعلي، قوام آباد، چترود شاهرخ آباد- فرح آباد- روستاي دهياري رحيم آباد- قوام آباد- چترود- قسمتي از کاظم آباد- کوهساران  
10 ماهان  بلبلوئيه، جوپار ریگ ماهان، روستاهای بلبلوئیه ، کهن یاور ، قناتغستان ،امیرآباد زندان و بخشی از هفت باغ تا مسجد امام علی هفت باغ-شهرهای جوپار، محی آباد ، شهرک های هفت باغ نظیر مهستان، پرواز، پردیس، شادان، دانشگاه آزاد، مهندسان، چشمه و ...  روستاهای اسماعیل آباد حجت آباد، ریگ جوپار  -  
11 کوهبنان امام رضا ميدان آزادي و انقلاب و تامين اجتماعي- بلوار برهان الدين، آزادي، امام، شهرک امام رضا- خيابان طالقاني، شريعتي  
12 گلباف   گلباف روستاي ناصرآباد، فندقاع، زمان آباد-گلباف(بغير از شهرک باهنر)
 
 

عنوان

اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/25 - ساعت 9الی 11

توضیحات

   
 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ  ساعت مناطق  
1 کرمان صبا،رفاه، شيرواني،  بنياد،آزاد،طاهرآباد، حکيم ،  ابوذر ،سيلو ،فرهنگيان، خواجو، نبوت، ماهواره، فرستنده، نواب، شهيد باهنر، بيرم آباد،  فيروز آباد، شاهد، راه آهن دوشنبه 1397/04/25 9 تا 11 بزرگراه امام رضا - انتهای مهدیه- بلوار مفتح- قسمتي از بلوار پارادیس -خيابان مالک اشتر شمالی -خيابان  آیت ال.. صالحی-   پارک مطهری-خيابان ابوذر شمالی -بلوار قدس-  سه راه هوانیروز به سمت فرودگاه -  شهرک بانک صادرات- کوی استانداری- ضلع شمالي بلوار جمهوري از پل راه آهن تا ميدان فرودگاه- بلوار رضوان- دانشگاه آزاد - بزرگراه امام حدفاصل چهارراه جوپاري تا زندان-شهرک خواجو - شهرک نون و قلم- بلوار بوعلی- بلوار امام حسن مجتبی-خيابان کمیل- بزرگراه آیت ال.. خامنه ای- بلوار حکمت -خيابان حکیم-خيابان مدیریت-خيابان شیخ احمد کافی شمالی-خيابان آسیاباد جنوبي-قسمتي از خيابان میرزآقاخان شمالی-خيابان ميرزاآقاخان جنوبي- ترمینال قدیم -خيابان بهزاد- چهارراه شفا- بلوار فارابی - بلوار معلم -بلوار پرستار- خيابان شفا- کوي سرجنگلداري-کوي فرهنگيان-بلوار جمهوري از چهاررراه شفا تا پل فرهنگيان-خيابان خواجو-خيابان پروین اعتصامی-خيابان  سعدی- پارک نشاط- شهرک اله آباد- بلوار 24مهر-شهرک پدر-خيابان شهيد مصطفي خميني-  میدان قرنی-خيابان طالقانی- چهارراه ارگ-خيابان  امام-خيابان گنجعلیخان- بلوار ولیعصر- خیابان کارخانه شیر-خيابان گلدشت-قسمتي از بلوار پزشک- بلوار پارسیان- بلوار امام رضا -خيابان نواب  - خيابان وصال -خيابان خوارزمی-بلوار حجاج-قسمتي خيابان اسد آبادی -خيابان قدوسی -خيابان دستغیب- بلوار شاهد - خيابان نماز- روستاي باقرآباد  
2 رفسنجان  پيروزي، علم و صنعت، معلم، آسمان، معراج، آزادي عدالت- تختی- حافظ -مدرس حد فاصل میدان آیت الل.. هاشمی تا میدان شهدا- آیت ال.. صدر تا تقاطع بسیج - ضلع شرقی بلوار امام علی و کوثرو ضلع شمالی بزگراه خلیج فارس -بلوار حجت و خیابان قرنی و امبیر کبیر غربی -تقاطع شهید میرزایی تا مخابرات -ضلع غربی جاده یزد به سمت رفسنجان - ضلع جنوبی بلوار ولایت و مطهری تا میدان شهدا- خیابان قرنی شمالی و خیابان ستار خان -خیابان کارگر- چهاراه نیک زاد تا تقاطع امبیر کبیر-چهاراه حجت -خیابان انصاری- بلوار طالقانی حد فاصل تقاطه 17 شهریور تا میدان شهدا - ضلع شرقی بلوار آزادی و امام رضا - مفتح - ضلع شرقی بلوار سی متری- طالقانی تا تقاطع  17 شهریور -استاد شهریار - مصطفی خمینی تا تقاطع شهید حسینی -معراج شمالی -ضلع شرقی بلوار آزادی و امام رضا خ مقیمی خ کارگر تا تقاطع امبیر کبیر  
3 زرند شهر زرند، حميديه، سجاديه بلوار آزادي ، پمپ بنزين ذكايي ، شهرك راه اهن ،بلوارتختي ،خ بهشتي ، خ امام ،خ اسدابادي ،خ توكلي،خ خليلي، خ پورياي ولي ،خ شاهد،خ مطهري ،خ علامه ،انتهاي بلوارجمهوري-بهشت رضا بهااباد، گلخانه هاي 2راهي علي اباد، رق اباد ، پمپ هاي كشاورزي دشت خانوك ،روستاي حميديه-شركت فجر وكشتارگاه، قسمتي از زرند نو،خ مصلي شرقي وغربي ، خ17شهريور شرقي وغربي،بلوارطالقاني،بلوار15خرداد،شهرك ولايت1و2،خ فلسطين،ميدان بازار،خ فردوس،اداره كاروكميته امداد،ميدان دادگستري،  
4 راور آستان قدس، مهديه روستاهای یوسف اباد واسماعیل اباد-مزارع استانقدس-قسمتی از شهر و روستاهای خورند و ریحان و....  
5 باغين قائم شهرباغین وتلمبه های مجاور .شرکت پودر استخوان ماهی  
6 انار حسين آباد،مرکز شهر  بلوارآیت الله خامنه ای( شهرک وليعصر2) و بلوار امین و خیابان شهدا در شهر انار و شهر امین شهر و روستاهای (بشراباد ، محمداباد خواجه ، شریف اباد ، اسداباد مهدوی ، علی اباد حسن ، قربان اباد ، الله اباد ، خالق اباد ، امین اباد ، جنت اباد ، ناصریه ، مهدویه
حسین اباد اسلامی، جمشیداباد ، صفائیه ، گلستان ،  بخشی ازگلشن ، رضا اباد ، رسول اباد ، اشرف اباد،اسداباد رهنما ،حسن اباد ، مهراباد و توکل اباد )وپمپ های کشاورزی محدوده روستاهاي مذکور-بلوار یادگار امام ره * بلوار  شهید مطهری جنوبی و کوچه های اطراف و خ شهيدباهنر و شهیدرجايي * بلوار شهید بهشتی *خیابان شریعتی شمالی* قسمتی از خیابان شریعتی جنوبی *بلوار شهید  چمران *خیابان  رازی و ابن سینا * بلوار شهید مطهری شمالی تا انتها و محله بها آباد
 
7 شهربابک جنوبي شهر، خليج فارس  - منطقه موروئيه و ده حسيني - بلوار خليج فارس - بنه يکه سمت راست - منطقه مسينان و  منطقه وشهر جوزم-خامنه اي 17 شهريور - طالقاني - شريعتي - غفاري و منطقه استبرق و شمشيرگرد-  
8 کشکوييه رضوي،حافظ روستاهای احمد اباد دئفه ، دئفه رضوی ،شهابیه ،همتیه ، مزراع  
9 چترود عباسعلي، قوام آباد، چترود شاهرخ آباد- فرح آباد- روستاي دهياري رحيم آباد- قوام آباد- چترود- قسمتي از کاظم آباد- کوهساران  
10 ماهان  بلبلوئيه، جوپار ریگ ماهان، روستاهای بلبلوئیه ، کهن یاور ، قناتغستان ،امیرآباد زندان و بخشی از هفت باغ تا مسجد امام علی هفت باغ-شهرهای جوپار، محی آباد ، شهرک های هفت باغ نظیر مهستان، پرواز، پردیس، شادان، دانشگاه آزاد، مهندسان، چشمه و ...  روستاهای اسماعیل آباد حجت آباد، ریگ جوپار  -  
11 کوهبنان امام رضا ميدان آزادي و انقلاب و تامين اجتماعي- بلوار برهان الدين، آزادي، امام، شهرک امام رضا- خيابان طالقاني، شريعتي  
12 گلباف   گلباف روستاي ناصرآباد، فندقاع، زمان آباد-گلباف(بغير از شهرک باهنر)  

 


 
جنوب کرمان 25 تیر 97
 
 
 
جدول قطعی برق کرمان 24 تیر 97 و ساعت های خاموشی قطعی برق کرمان 24 تیر 97 و  زمان قطعی برق در کرمان 24 تیر 97  تابستان
 
جدول قطعی برق جنوب کرمان 24 تیر 97
 
 
جدول قطعی برق شمال کرمان 24 تیر 97
  اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/24

توضیحات

   
 
رديف شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز ساعت تاريخ مناطق  
1 کرمان رسالت، طهماسب آباد، رضاآباد، کوهپایه، راه آهن، راه آهن، ملک، خانه سازي، الهيه، کارخانه آسفالت . گلدشت، صنعت، شرف آباد، جمهوری، صدوقی،شهيدکريمي، جبليه، رضوان، پادگان، دانشگاه، فارابي، چمران يکشنبه 12 تا 14 97/04/24 دهستان کوهپايه- روستاي باقراباد- بلوار شاهد- ضلع شمالي وجنوبي خيابان شهيد بهشتي -روستاي رضااباد-جاده جوپار- بلوار (پارادیس، جانباز، شاهد)- شهرک ارتش- ابتدای خیابان اسدآبادی- قائم آباد- جاده ماهان- روستای گجگین وباقرآّباد- دانشگاه باهنر . شرف آباد-ضلع جنوبي جاده تهران از پل راه اهن تا سه راه سيلو-ضلع جنوبي بلوار جمهوري حدفاصل پل راه اهن تا خيابان بيهقي-اختیار آباد- خیابان های (شهیدصیاد شیرازی، شهیدان ماهانی و شهید مغفوری)- شهرک سیدی و روستای سیدی- بلوار امام صادق- شهرک هشت بهشت و محله صنعتی . . خیابان های (شهید چمران، فتحعلیشاهی، شهید باهنر، شریعتی از میدان شهداء تا چهارراه کاظمی)- جاده تهران از بلوار حجاج تا سعادت آباد- ضلع جنوبی بلوار جمهوری از پل راه آهن تا چهارراه امیرکبیر- بلوار شهيد صدوقي (از سه راه فرهنگيان تا سه راه فارابي)-ضلع شرقي خيابان شهيد مصطفي خميني تا سه راه گوهري- خيابان نگارستاني- بلواره ساوه- شهرک جماران  
2 گلباف گلباف . جوشان روستاي ناصر آباد-فندقاع- زمان آباد- شهر گلباف (بغير از شهرک باهنر)روستاي سيرچ ( پست حسين آباد 1و2 مربوط به برق شهداد )- روستاهاي (آبگرم، حسن آباد، پشیشکوییه، دهوییه، جوشان، سعدآباد، محسن آبادو هشتادان)  
3 راين شهر داخل شهر راين ،کيلومتر 20 جاده ماهان و روستاهاي سمت حسين آباد وگروه و روستاهاي برق ساردوييه (توزيع جنوب)  
4 ماهان جوپار . شهرهای جوپار، محی آباد ، شهرک های هفت باغ نظیر مهستان، پرواز، پردیس، شادان، دانشگاه آزاد، مهندسان، چشمه و ...  روستاهای اسماعیل آباد حجت آباد، ریگ جوپار  
5 چترود عباسعلی، دشت زحمتکشان . بی بی حیات،يونس . هوتک زنگي اباد- شاهرخ اباد- کوره های آجرپزی- کشتارگاه . روستاي بي بي حيات-شهر زنگی آباد- کشتارگاه- روستای کهنوج مدیم  . روستای هوتک  
6 کشکوئيه حافظ . شریف . رضوی روستاهای علی آباد سادات،شریف آباد،یوسف آباد،علی آباد شهید،حسین آباد ،احمد آباد هرندی،بهشت آباد،لطف آباد،حجت آباد ،گیتی آباد،شاهم آباد،مهدی آباد امین و 20 درصد شهر کشکوئیه . روستاهای رحمت آباد ،حسن آباد زندی ،شریف آباد ،محمود آباد ،تقی آباد ،حسین آباد ،بهمن اباد،وکیل آباد . روستاهای احمد اباد دئفه ، دئفه رضوی ،شهابیه ،همتیه ، مزراع  
7 شهربابک خلیج فارس . پاقلعه . خاتون آباد مسیر جاده (شهربابک- انار) بنه یکه ، جوزم و روستاهای تابعه  ومنطقه  مسینان . مسیر جاده میمند به سمت روستاهای راویز ، برفه ، خاتون آباد . روستای خاتون آباد، ده قاضی، شریف آباد، مهرآباد، حصاروئیه، برفه، گود غلامعلی  
8 راور مهدیه . فیض آباد قسمتی از شهر و روستاهای خورند و ریحان و روستاهای فیض اباد و طرزودیمسکان  
9 رفسنجان گمرک، خاتم، صنايع، قرني، فخار، آفتاب، خنامان . کمال آباد، علم و صنعت،ناصريه، سرچشمه، قدس . هجرت، نئوپان، دانشجو روستاي ناصريه- کليه کارخانه هاي اين منطقه وي‍ژه -ميدان خاتم الانبيا- جاده ميدان تره بار-شهرک يادگار امام و سايت مسکن مهر -بزرگراه خليج فارس-شهرک صنعتی (کارخانه اروند چرخ، تسويه خانه شهرک ،کارخانه چوبسازان و  بتن آماده- کارخانه هاي آلومينيوم رنگين،کارخانه شير،کارخانه لوله سنجي،پارس گرانيت و ...)- شرکت پسته ايرانيان و فرودگاه رفسنجان-اسدآباد فارسي- شهرک فرهنگيان و کلاه قرمزي- خيابان های (کارگر تا ميدان شهريار، شهيد پرتوي، مصطفي خميني، شهيد کاظمي، مدرس،  معراج شمالي)، ميدان موزه و دولت، بلوار زيتون تا مقابل مجتمع پزشکي آتيه، بلوار باهنر، خيابان بسيج تا ميدان آيت ا... صدر تا ابتداي روستاي اسلام آباد- روستاهاي ارجاسب و گلوسالار و خنامان و روکرد-جاده خنامان به بي بي حيات در ده کربلاييرضا(مرغداري رضايي) . خيابان کارگر به سمت چهارراه نيکزاد ، خيابان شريعتي از چهارراه نيکزاد تا چهارراه آذر-خيابان آذر-خيابان سعدي-از ميدان انقلاب در خيابان شريعتي تا ميدان قطب آباد-پست زميني اميرکبير،پست زميني 17 شهريور،باس بار قبل از بنگاه افشار ،باس بار چهارراه سپاه،باس بار توپخانه،باس بار بهداشت و نهايتا پست زميني هنرستان واقع در ميدان قدس-سمت راست جاده يزد-رفسنجان -تا ميدان خاتم،22 بهمن و سمت راست بلوار مطهري -خيابان مزار -(بلوار حجت)-کل دهستان کبوترخان و پمپ هاي مسير- روستاهاي (نيزار، ده پشته، کهن ترش، علي آباد، کوثرريز، گوداحمد و مغوئيه، جنت آباد،حسن آباد و نوش آباد و هرمز آباد)ميدان دوراهي عباس آباد حاجي ، بلوار زائر،تقاطع بعثت ساحلي ، خيابان بعثت ساحلي جنوبي ، بلوار هجرت، مهدي آباد واحد ، روستاي قاسم آباد حاجي ، فتح آباد ،ورودي شهرک صنعتي، کارخانه آرد ،کاشي فخار، کارخانه روغن پرديس، مجتمع صنعتي - پرديس دانشگاه، روستاي احمدآباد دئفه ، روستاي اسلام آباد، بلوار خاتم ، ميدان 22 بهمن ، بلوار مطهري ، سه راه فکوري،خیابان فکوري و بلوار امام حسن عليه السلام ، ميدان آيت ا... صدر  
10 انار آزادگان . پلیس راه بخش شرقی  بلوار ایت الله خامنه ای ، بلوار ولیعصر (بیمارستان )، بلوار ازدگان شمالی و جنوبی ، خیابان  ابوذر غفاری ، بلوار هشتم محرم ، خیابان  طالقانی شمالی و جنوبی  ،خیابان  شهدا ، خیابان امام خمینی ره ، خیابان  رازی جنوبی ، خیابان قدس ، خیابان شریعتی جنوبي ، خیابان نواب ، خیابان امام زاده  ، بلوار امام رضا ، شهرک طالبی ، روستاهای ده رئيس ، تراب اباد ، اکبراباد ، عباس اباد ، احمداباد ، رسول اباد نظری و  پمپ  های کشاورزی مناطق مذکور . بلوار خلیج فارس و بلوار جمهوری به سمت یزد و شهرک رزمندگان و شهرک مسکن مهر و پليس راه و پمپ بنزين ودانشگاه پيام نورو شهرک صنعتی و کارخانه کابلو کارخانه شیشه و تعدادی پمپ های کشاورزی  
11 باغين پارس . البرز،سحاب .  .مهر شهرک صنعتی خضرا   
12 کوهبنان قائم شهر . جور پمپ آب آشامیدنی روستای شبجره ومحمد آبادشعبجره -پمپ آب آشامیدنی ریزوئیه -خانه بهداشت -دکل صدا و سیما- سنگ آهن جلال آباد . دکل صداو سیما ،  خانه بهداشت ، بانک کشاورزی، پمپ آب سنگ سیریز، کارخانه زغالشویی  
13 زرند بهاء آباد،گتگوئيه . دشتخاک، وحدت بهااباد، مطهراباد، عبدل اباد ، رضوان ،ارجمنديه ،فتح ابادعليا ، شهرك گتكوئيه وگتكوئيه ، آب پنگوئيه ،سرباغ شاه هرمزد،دانشگاه ازاد ودانشگاه صنعت ومعدن ، كمپهاي توانير،زرند نو،داهوئيه وشهرسازي ريحان شهر و دار بيد خون ازنيروگاه به سمت كمپ توانير، شهرك صنعتي ، شهرك طالقاني، باب تنگل ، كارخانه آريانخ،دهزوئيه، ده عليرضا، دشتخاك ، سربنان ، حتكن ، شاهزاده محمد،گساويه- فيدر ازپست  زرند 2 به طرف شهرک صنعتی جنب بهشت زهرای زرند  
21 شهداد گلپونه       تمامي روستاي سيرچ تا تونل  

 

 
 
 
جدول قطعی برق کرمان برای تاریخ شنبه 23 تیر 97 را اعلام شد.

جدول قطعی برق کرمان 23 تیر 97 ؛ به گزارش سرپوش، روابط عمومی شرکت برق شمال استان کرمان با صدور اطلاعیه ای برنامه خاموشی برق را اعلام کرد.

اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۳

 

 

اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۳

 

 

 

شهرستان نام فیدر فشار متوسط روز تاريخ ساعت مناطق
کرمان بسیج، علوی، جنوب ،تعاون،هفت باغ،کشاورزي . تلاش، کارمانیا، بهشتی شنبه ۹۷/۰۴/۲۳ ۱۲ تا۱۴ جاده قديم زرند وبلادالامين- ابتداي جاده هفت باغ- جاده کرمان بافت حدفاصل مجتمع خدماتی رفاهی ترنج تا مرغ اجدادشهرک افضلي پور-شهرک ولايت -جاده زرند-جاده هفت باغ،جاده شرف آباد .
رفسنجان یادگار، کریم آباد، عباس آباد، صالح، لطف آباد، اسماعيل آباد، هرمزد،داوران، جنت، میثم، حاجی آباد،جعفرآباد، رحيم آباد.کوثرریز، دره در . مهدی آباد - قاسم آباد - ملک آباد- زین آباد- احمدیه- بهارستانعباس آباد حاجی- حمیدآباد- اکبرآباد هجری- قائمیه – فردوسیه ازادگان-داوران-اسلاميه- دره جوز- اودرج.ابتدای روستای عبدل آباد تا میدان سردار سازندگی و جاده اصلی سعادت آباد-علی آباد انقلاب تا کریم آباد و روستای همت آباد علیا، فرخ آباد ونوبهار و ده شفيع و روستای عرب آباد-روستاي صالح- روستاي صالح آباد -روستاي توکل آباد -روستاي علي آباد- روستاي چاه جعفر - روستاي کمال آباد -روستاي تاج آباد ، کريم آباد محقق و بلوار شهيد محمدي تا ميدان شهيد اميني - جاده امامزاده و هرمزدآباد ،روستاهاي کورگه،فخر آباد و لاهيجان روستاهاي حسين آباد،علي اکبرخان و نيز ورودي روستاهاي اکبرآباد هجري و قائميه - روستاي مهدي آباد معاون -ورودي روستاي داوران -پمپ آستان قدس -روستاهاي کاظم آباد،هرمزدآباد،دهن آباد و شاهرخ آباد -از چهارراه هرمزدآباد به سمت روستاي يوسف آباد-روستاي همت آباد - سنگبري علوي- پرورش اسب ن-کشتارگاه -انبار برق آمده و در جلوي انبار برق-روستاي عبدل آباد و محمد آباد ميثم-پمپ هاي مسير-روستاهاي صالح آباد و ده پناه و ...-روستاهاي (جعفرآباد،موسي آباد،رضا آباد برخوردار و عباس آباد آقاغفور، لطف آباد ، اکبرآباد)- شرکت نفت، مسجد ابوالفضل، جاده عباس آباد امين.روستاي کوثرريز،همت آباد آگاه و رحيم آباد آگاه، کليه پمپ هاي مسير بعد از روستاي رحيم آباد- کوره باقري و روستاي مهدي آباد امينيان ، مسير پمپهاي کشاورزي و روستاي دره در ، روستاي ده رنج
زرند جرجافک، سنگ، ده ایرج، غدير،جلال آباد، یزدان، محمدآباد،بيمارستان . فجر، محمدیه بلوار آزادي ، انتهاي بلوارتختي  ، اكبراباد،شهرك اكبراباد ، اكبراباد قديم،رستم اباد ، عباس اباد شهرك بين عباس اباد و محمد اباد، ده شیخ  سیریز نصر اباد-ایستگاه شهید خراسانی(گل زرد) سنگ سیریز –پمپهای مسیر جاده سیریز تا سکسیونر  پیام  جنب پاسگاه سیریزميدان ورودي زرند ،كمربندي رفسنجان ، پمپ بنزين تهامي ،روح اباد ،شهرك اسماعيل اباد،شهرك كريم اباد ،مهدي اباد، ده ايرج،چاهكين ،جرجافك وباديز سبلوئیه ،ده عباس ، زارکوئیه-  ابراهيم اباد ،عزيزاباد،فيروزاباد ،كارخانه آجرغدير،احمداباد ،تقي اباد،ماسه شوئي غدير،كارخانه آسفالت نعيمي.شهرك امام خميني ، بهشت زهرا  ، شهرك رزمندگان ، محله خوارزمي ،بلوار ريحان تا ميدان دادگستري  ،روستاهاي ده چنار، سليمان اباد، نعيم اباد ، علي ابادسفلي،گلشن شهرک شهید رجایی یزدان شهر کهنوج یزدان شهر  اکبر اباد-ده فیاض –سلسبیل-جلال اباد-حصن جلال اباد هرک شهید رجایی یزدان شهر کهنوج یزدان شهر  اکبر اباد-ده فیاض –سلسبیل-جلال اباد-حصن جلال اباد شهرک  مطهراباد،ميدان ورودی شهر  زرند،جاده محمداباد،محمداباد،دولت اباد،همت اباد،خيراباد،حسين اباد اخوند،كريم اباد-ميدان ورودي زرند ،شهرك امام علي (ع)، خيابان شهداي محمداباد،بيمارستان تامين اجتماعي ،شهرك ۸هكتاري،اسماعيل اباد،واسط . جاده حصن اباد .  فيدر ازنيروگاه به سمت شهرك ولي عصر، شهرك فولادسنج ،، شهرك فرهنگيان  ، شهرك جلال اباد، -  به طرف فتح اباد یزدان اباد-تا قطع کننده های قبل از نصر اباد-و شهرک شهید رجایی یزدان شهر تا قطع کننده های بعد از  ایستگاه راه اهن جلال اباد و پمپهای کشاورزی الله اکبر و کارخانه کنسانتره و سنگ اهن جلال اباد
نوق فدک، سه قریه، بوستان، جهان آباد، رکن آباد .شمس،سی ریز،فردوسيه، سرداران، فاتح، مصلي، صدر . شهرک، دماوند روستای حسین اباد و علی اباد- سه قریهبلوار امام خمینی و بلوار ایت ا... خامنه ای و میدان هاشمی رفسنجانی- روستای باقر اباد-روا مهران خیابان امام خمینی-ذانوق اباد-احمدیه بلوار امام خمینی- فردوسیه خیابان سی متری-روستای علی اباد هراتی-جوادیه مرتضوی-جنت مرتضوی-رکن اباد- روستای دولت اباد-ناصح اباد- قائمیه-مهدی اباد و مهدی اباد ده بالا-شجاع اباد-محمودیه-جهان ابادو چهارصد دستگاه جهان اباد- کشاورزی،روستای اسماعیل اباد-شهر اباد-صادق اباد- ايستگاه راه اهن سيريز وسيريز،امامزاده سيريز،خط جديد چاههاي كشاورزي، ،بستان،ده اقا،.-روستای فیض اباد-حسن اباد-جعفر اباد-شمس اباد-کریم اباد-شمس اباد ده بالا-امامزاده سید جلال الدین-محمد اباد رسولیان-کمال اباد- فردوسیه خ سرداران- روستای همت اباد- فردوسیه پست عمومی اداره برق خ سی متری و مسجد جامع- روستای فتح اباد- فردوسیه خ سرداران و شهرک سرداران- کشاورزی . سه قریه خ جهاد - روستای روان مهران خ شهدا- احمدیه خ ایت ا... خامنه ای-دقوق اباد-نجم اباد-حسین اباد امامی-جوادیه فلاح خ کارگر و خ شهید حسینی-الهیه- سه قریه شهرک دماوند و دانشگاه ازاد وبلوار دانشگاه ازاد
راور آستان قدس .طالقاني روستاهای یوسف اباد واسماعیل اباد-مزارع استانقدس .قسمتی از شهرو روستاهای ده علی و تقی اباد -جلال اباد-شهراباد -دهوج و ...
باغين سعدی .رباط .کویر روستای سعدی وقسمتی از باغین .روستای رباط .مسجد مهدیه وروستاهای کریم اباد وپمپ های کشاورزی
کشکوئيه امين، ساقي .صحرا روستاهای عباس آباد ، شهرک ،بهجت آباد امین ،حسن آباد نواب،خالق آباد ،احمدآباد عباس خان ،نورآباد و ۴۵ درصد شهر کشکوئیه -روستای محمد آباد ساقی .روستاهای حسین آباد اسلامی ،گلشن و ۱۵ درصد شهرکشکوئیه
انار بياض .دهج،حسين آباد. همت، مینودشت، شمش بخش غربی بلوار ایت الله خامنه ای (شهرک فرهنگیان و شهرک میلاد و شهرک علی ابن حسین۱ ) و نوشهردر شهر انار و روستاهای ( نصرت اباد ، بخشی از روستای گلشن ، احمداباد جدید امیداباد ، فیروزاباد و  روستای بیاض) و پمپ های کشاورزی مسیر جاده انار بیاض و پمپ آب و فاضلاب روستایی و ایستگاهای گاز و ماکروویو مخابرات در مسیر مذکور .  بخشی ازشهرک سجادیه،  بخشی ازشهرک علی ابن حسین  ، شهرک هنرمندان ، شهرک بسیجیان ،تالار فرهنگیان ، دانشگاه ازاد ، شهردهج  ، روستاهای منطقه خبر و دهج ، پمپ های آب آشامیدنی شهری و روستایی انار ، پمپ های کشاورزی مناطق مذکور و مجتمع دامداران- بلوارآیت الله خامنه ای( شهرک وليعصر۲) و بلوار امین و خیابان شهدا در شهر انار و شهر امین شهر و روستاهای (بشراباد ، محمداباد خواجه ، شریف اباد ، اسداباد مهدوی ، علی اباد حسن ، قربان اباد ، الله اباد ، خالق اباد ، امین اباد ، جنت اباد ، ناصریه ، مهدویه -حسین اباد اسلامی، جمشیداباد ، صفائیه ، گلستان ،  بخشی ازگلشن ، رضا اباد ، رسول اباد ، اشرف اباد،اسداباد رهنما ،حسن اباد ، مهراباد و توکل اباد )وپمپ های کشاورزی محدوده روستاهاي مذکور.اورژانس انار و مجتمع دامداری انتهای خ شهدا روستای دهنو و دکل صداوسیما  ورستایی جوایه فلاح (نوق)و پمپ های کشاورزی- پمپ های کشاورزی *شهرک رزمندگان گلشن *روستای امیراباد *پمپ های آب آشامیدنی امین شهر  و گلشن - مجتمع خدمات رفاهی شهرداری و مسجد امام سجاد(ع) و پمپ های کشاورزی سمت یزد منطقه شمش و خيراباد و ابراهيم اباد شمش
راین هزار، شيرخدا روستاهاي سمت گلبافت ،پمپ هاي کشاورزي و روستاهاي سمت حميديه و قصر ميان وايستگاه راه آهن تهرود- روستاهاي سمت گزک و گودر و پمپ هاي کشاورزي و ايستگاه هاي راه آهن راين و حسين آباد بهرامجرد
شهربابک پرستار، نگین . حقیقت       بلوار جهاد- روستای رباط-شهرک صنعتی .بلوار جهادورباطی، منزل آباد- چاههای کشاورزی اراضی دشت خبر
چترود قوام آباد       روستای قوام آباد
ماهان بلبلوئیه       ریگ ماهان، روستاهای بلبلوئیه ، کهن یاور ، قناتغستان ،امیرآباد زندان و بخشی از هفت باغ تا مسجد امام علی هفت باغ
کوهبنان خرمدشت       دادگستری، دکل صداو سیما ، پمپ های آب شیرین کن (سازمان آب وفاضلاب)، مرغداری ، خانه بهداشت ، بانک کشاورزی ، مخابرات (پست بانک)، پمپ های آب کشاورزی دشت فتح آباد

 

 

           
کرمان رسالت، طهماسب آباد، رضاآباد، کوهپایه، راه آهن، راه آهن، ملک، خانه سازي، الهيه، کارخانه آسفالت . گلدشت، صنعت، شرف آباد، جمهوری، صدوقی،شهيدکريمي، جبليه، رضوان، پادگان، دانشگاه . شنبه ۹۷/۰۴/۲۳ ۱۴تا۱۶ دهستان کوهپايه- روستاي باقراباد- بلوار شاهد- ضلع شمالي وجنوبي خيابان شهيد بهشتي -روستاي رضااباد-جاده جوپار- بلوار (پارادیس، جانباز، شاهد)- شهرک ارتش- ابتدای خیابان اسدآبادی- قائم آباد- جاده ماهان- روستای گجگین وباقرآّباد- دانشگاه باهنر . شرف آباد-ضلع جنوبي جاده تهران از پل راه اهن تا سه راه سيلو-ضلع جنوبي بلوار جمهوري حدفاصل پل راه اهن تا خيابان بيهقي-اختیار آباد- خیابان های (شهیدصیاد شیرازی، شهیدان ماهانی و شهید مغفوری)- شهرک سیدی و روستای سیدی- بلوار امام صادق- شهرک هشت بهشت و محله صنعتی . . خیابان های (شهید چمران، فتحعلیشاهی، شهید باهنر، شریعتی از میدان شهداء تا چهارراه کاظمی)- جاده تهران از بلوار حجاج تا سعادت آباد- ضلع جنوبی بلوار جمهوری از پل راه آهن تا چهارراه امیرکبیر
گلباف گلباف . جوشان روستاي ناصر آباد-فندقاع- زمان آباد- شهر گلباف (بغير از شهرک باهنر)روستاي سيرچ ( پست حسين آباد ۱و۲ مربوط به برق شهداد )- روستاهاي (آبگرم، حسن آباد، پشیشکوییه، دهوییه، جوشان، سعدآباد، محسن آبادو هشتادان)
راين شهر داخل شهر راين ،کيلومتر ۲۰ جاده ماهان و روستاهاي سمت حسين آباد وگروه و روستاهاي برق ساردوييه (توزيع جنوب)
ماهان جوپار . شهرهای جوپار، محی آباد ، شهرک های هفت باغ نظیر مهستان، پرواز، پردیس، شادان، دانشگاه آزاد، مهندسان، چشمه و ...  روستاهای اسماعیل آباد حجت آباد، ریگ جوپار  .
چترود عباسعلی، دشت زحمتکشان . بی بی حیات،يونس . هوتک زنگي اباد- شاهرخ اباد- کوره های آجرپزی- کشتارگاه . روستاي بي بي حيات-شهر زنگی آباد- کشتارگاه- روستای کهنوج مدیم  . روستای هوتک
کشکوئيه حافظ . شریف . رضوی روستاهای علی آباد سادات،شریف آباد،یوسف آباد،علی آباد شهید،حسین آباد ،احمد آباد هرندی،بهشت آباد،لطف آباد،حجت آباد ،گیتی آباد،شاهم آباد،مهدی آباد امین و ۲۰ درصد شهر کشکوئیه . روستاهای رحمت آباد ،حسن آباد زندی ،شریف آباد ،محمود آباد ،تقی آباد ،حسین آباد ،بهمن اباد،وکیل آباد . روستاهای احمد اباد دئفه ، دئفه رضوی ،شهابیه ،همتیه ، مزراع
شهربابک خلیج فارس . پاقلعه . خاتون آباد مسیر جاده (شهربابک- انار) بنه یکه ، جوزم و روستاهای تابعه  ومنطقه  مسینان . مسیر جاده میمند به سمت روستاهای راویز ، برفه ، خاتون آباد . روستای خاتون آباد، ده قاضی، شریف آباد، مهرآباد، حصاروئیه، برفه، گود غلامعلی
راور مهدیه . فیض آباد قسمتی از شهر و روستاهای خورند و ریحان و روستاهای فیض اباد و طرزودیمسکان
رفسنجان گمرک، خاتم، صنايع، قرني، فخار، آفتاب، خنامان . کمال آباد، علم و صنعت،ناصريه، سرچشمه، قدس . هجرت، نئوپان، دانشجو روستاي ناصريه- کليه کارخانه هاي اين منطقه وي‍ژه -ميدان خاتم الانبيا- جاده ميدان تره بار-شهرک يادگار امام و سايت مسکن مهر -بزرگراه خليج فارس-شهرک صنعتی (کارخانه اروند چرخ، تسويه خانه شهرک ،کارخانه چوبسازان و  بتن آماده- کارخانه هاي آلومينيوم رنگين،کارخانه شير،کارخانه لوله سنجي،پارس گرانيت و ...)- شرکت پسته ايرانيان و فرودگاه رفسنجان-اسدآباد فارسي- شهرک فرهنگيان و کلاه قرمزي- خيابان های (کارگر تا ميدان شهريار، شهيد پرتوي، مصطفي خميني، شهيد کاظمي، مدرس،  معراج شمالي)، ميدان موزه و دولت، بلوار زيتون تا مقابل مجتمع پزشکي آتيه، بلوار باهنر، خيابان بسيج تا ميدان آيت ا... صدر تا ابتداي روستاي اسلام آباد- روستاهاي ارجاسب و گلوسالار و خنامان و روکرد-جاده خنامان به بي بي حيات در ده کربلاييرضا(مرغداري رضايي) . خيابان کارگر به سمت چهارراه نيکزاد ، خيابان شريعتي از چهارراه نيکزاد تا چهارراه آذر-خيابان آذر-خيابان سعدي-از ميدان انقلاب در خيابان شريعتي تا ميدان قطب آباد-پست زميني اميرکبير،پست زميني ۱۷ شهريور،باس بار قبل از بنگاه افشار ،باس بار چهارراه سپاه،باس بار توپخانه،باس بار بهداشت و نهايتا پست زميني هنرستان واقع در ميدان قدس-سمت راست جاده يزد-رفسنجان -تا ميدان خاتم،۲۲ بهمن و سمت راست بلوار مطهري -خيابان مزار -(بلوار حجت)-کل دهستان کبوترخان و پمپ هاي مسير- روستاهاي (نيزار، ده پشته، کهن ترش، علي آباد، کوثرريز، گوداحمد و مغوئيه، جنت آباد،حسن آباد و نوش آباد و هرمز آباد)ميدان دوراهي عباس آباد حاجي ، بلوار زائر،تقاطع بعثت ساحلي ، خيابان بعثت ساحلي جنوبي ، بلوار هجرت، مهدي آباد واحد ، روستاي قاسم آباد حاجي ، فتح آباد ،ورودي شهرک صنعتي، کارخانه آرد ،کاشي فخار، کارخانه روغن پرديس، مجتمع صنعتي - پرديس دانشگاه، روستاي احمدآباد دئفه ، روستاي اسلام آباد، بلوار خاتم ، ميدان ۲۲ بهمن ، بلوار مطهري ، سه راه فکوري،خیابان فکوري و بلوار امام حسن عليه السلام ، ميدان آيت ا... صدر
انار آزادگان . پلیس راه بخش شرقی  بلوار ایت الله خامنه ای ، بلوار ولیعصر (بیمارستان )، بلوار ازدگان شمالی و جنوبی ، خیابان  ابوذر غفاری ، بلوار هشتم محرم ، خیابان  طالقانی شمالی و جنوبی  ،خیابان  شهدا ، خیابان امام خمینی ره ، خیابان  رازی جنوبی ، خیابان قدس ، خیابان شریعتی جنوبي ، خیابان نواب ، خیابان امام زاده  ، بلوار امام رضا ، شهرک طالبی ، روستاهای ده رئيس ، تراب اباد ، اکبراباد ، عباس اباد ، احمداباد ، رسول اباد نظری و  پمپ  های کشاورزی مناطق مذکور . بلوار خلیج فارس و بلوار جمهوری به سمت یزد و شهرک رزمندگان و شهرک مسکن مهر و پليس راه و پمپ بنزين ودانشگاه پيام نورو شهرک صنعتی و کارخانه کابلو کارخانه شیشه و تعدادی پمپ های کشاورزی
باغين پارس . البرز،سحاب .  .مهر شهرک صنعتی خضرا
کوهبنان قائم شهر . جور       پمپ آب آشامیدنی روستای شبجره ومحمد آبادشعبجره -پمپ آب آشامیدنی ریزوئیه -خانه بهداشت -دکل صدا و سیما- سنگ آهن جلال آباد . دکل صداو سیما ،  خانه بهداشت ، بانک کشاورزی، پمپ آب سنگ سیریز، کارخانه زغالشویی
زرند بهاء آباد،گتگوئيه . دشتخاک، وحدت       بهااباد، مطهراباد، عبدل اباد ، رضوان ،ارجمنديه ،فتح ابادعليا ، شهرك گتكوئيه وگتكوئيه ، آب پنگوئيه ،سرباغ شاه هرمزد،دانشگاه ازاد ودانشگاه صنعت ومعدن ، كمپهاي توانير،زرند نو،داهوئيه وشهرسازي ريحان شهر و دار بيد خون ازنيروگاه به سمت كمپ توانير، شهرك صنعتي ، شهرك طالقاني، باب تنگل ، كارخانه آريانخ،دهزوئيه، ده عليرضا، دشتخاك ، سربنان ، حتكن ، شاهزاده محمد،گساويه- فيدر ازپست  زرند ۲ به طرف شهرک صنعتی جنب بهشت زهرای زرند
شهداد گلپونه       تمامي روستاي سيرچ تا تونل

 

 

 

 

 

 

             
           
کرمان موعود، باقدرت، ۲۲بهمن، مالک اشتر، هوانیروز، اسدآبادی، نصر، جهاد،اقبال، خواجو، ميرزاآقاخان، فرستنده، شمالشهر، کشاورز، فيروزآباد، ولايت، شاهد  . نبوت، سرباز، ماهواره، نامجو، نواب، دانشکده فني، شهيدباهنر، بيرم آباد، کوثر، ايثار،صبا، رفاه، شیروانی، بنیاد، آزاد، طاهرآباد . تلاش، کارمانیا، بهشتی . مدیریت، حکیم، ابوذر، سیلو، بعثت، پزشک، شهداء، فرهنگیان، بشری شنبه ۹۷/۰۴/۲۳ ۱۶تا۱۸ شهرک شهرداري -شهرک هوانيروز- انتهاي بلوار هوانيروز-خيابان مالک اشتر- خيابان شهيد مطهري - اسيباد شمالي-بلوار امام حسين- خيابان گلدشت-بلوارار نصر - بلوار ازادگان-بلوارشيراز-بلوار جهاد- خيابان ۲۴اذر-خيابان قدوسي- قسمتي از خيابان دستغيب واسدابادي-خیابان های (خواجو، سعدی، حافظ، ابتدای ۲۴آذر، محدوده پارک نشاط، امام جمعه، شهید علی ضیاء، والفجر جنوبی، میرزاآقاخان، انتهای خیابان گلدشت، شهید رجایی، نماز)- بلوارهای (ولیعصر، جهاد، کشاورز، امیرکبیر، هوشنگ مرادی، ضلع شمالی بلوار آیت الله شهید صدوقی از پل راه آهن تا سه راه فرهنگیان)- شهرک مطهری  ./   خیابان های (سرباز، نواب، شهید مصطفی خمینی، دستغیب، بحرالعلوم، هزارویکشب، بهمنیار، شهید نامجو، ویلا، والفجر شمالی، خیابان عاشقان ولایت، فیروزه)- بلوار جمهوری (حدفاصل پل راه آهن تا چهارراه فرهنگیان)- ضلع جنوبی بلوار جمهوری از میدان فرودگاه تا کوچه ۵۳- بلوارهای (حجاج، امام رضا، ابوالفضل)- شهرک باهنر، قسمتی از شهرک مطهری، شهرک الله آباد و پدر-بلوار امام حسن مجتبي- خيابان کميل- شهرک مخابرات- انتهاي بلوار اميرکبير-ابوذر جنوبي -مالک اشتر جنوبي-ميدان رسالت- بلوار ۲۴ مهر-شهرک خواجو-شهرک امام علي- ضلع شمالي بلوار جمهوري از پل راه اهن تا ميدان فرودگاه-بلوار مفتح-محدوده پارک مطهري -خيابان ايت الله صالحي-اسياباد شمالي . خیابان های (مدیریت، آلاشت، فیروزآباد، دادبین، جنت، حکیم، ابوذر شمالی، آسیاباد جنوبی، شیخ احمد کافی شمالی، بهزاد، شهداء، شهیدان ماهانی، منجی، شفا)- بلوارهای (باستانی پاریزی، آیت الله خامنه ای، بعثت، غدیر۲، غدیر۳، هوانیروز، پرستار)- کوی سرجنگلداری- شهرک فرهنگیان- بلوار جمهوری از تقاطع بلوار آزادگان تا چهارراه فرهنگیان- ضلع شمالی جاده تهران از پل راه آهن تا بلوار حجاج- ضلع جنوبی جاده تهران از پل راه آهن تا شهرک پردیس
رفسنجان پانزده خرداد-معراج . آذر، پیروزی،آزادي . معلم، آسمان  خ بعثت ساحلي تا خ شريعتي شرقي.خيابان شريعتي تا چهارراه تقاطع پارک تقي آباد  از ضلع شمال پارک تا خ ۱۵ خرداد -خليل آباد  تا چهارراه نيکزاد- خ کارگر - خ علامه اميني مزار ماهونک- خ کارگر تا ميدان شهريار -خيابان شهريار تا خیابان مصطفي خميني- ميدان راهنمايي رانندگي- ميدان شهيد اميني - خيابان شهيد خالوئي تا نرسيده به روستاي خليل آباد . خيابان تختي-پستهاي زميني عدالت،خيام،خوابگاه دانشجويان ،تجاري موزه،بسيج،مدرس،کمپکت امام حسين و پست زميني پاسا‍ژ ستاره.حاشيه ميدان بسيج قسمتي در خيابان شريعتي تا جلوي آموزش و پرورش و قسمتي خيابان مدرس تا جلوي اورژانس - از ميدان بسيج به سمت خيابان آيت ا... صدر - شهرک هزارواحدي -عرض جاده سرچشمه -بلوار کوثر(شهرک جهاد)- بلوار امام علي سمت راست-ميدان بيمارستان- بزرگراه خليج فارس تا مقابل اردوگاه افاغنه تا چهارراه ژاندارمري -بلوار آزادي و امام رضا- ميدان قدس، بلوار شهيد مقيمي و خیابان کارگر . خيابان کارگر تا چهارراه نيکزاد ، ميدان اقتصاد، خ اميرکبير شرقي ، اميرکبير غربي ،چهارراه مزار ، بلوار طالقاني تا آبشار - جاده کرمان۰رفسنجان، ميدان امام حسين عليه السلام ، بلوار آزادي و امام رضا تا ميدان قدس ، بلوار مفتح ،بلوار طالقاني تا آبشار
زرند خانوک- شهرزرند . حمیدیه . سجادیه ريحانشهر وخانوك  مسیر سمت چپ جاده زرند کرمان - بلوار آزادي ، پمپ بنزين ذكايي ، شهرك راه اهن ،بلوارتختي ،خ بهشتي ، خ امام ،خ اسدابادي ،خ توكلي،خ خليلي، خ پورياي ولي ،خ شاهد،خ مطهري ،خ علامه ،انتهاي بلوارجمهوري .  بهشت رضا بهااباد، گلخانه هاي ۲راهي علي اباد، رق اباد ، پمپ هاي كشاورزي دشت خانوك ،روستاي حميديه .  ازپست به سمت شركت فجر وكشتارگاه، قسمتي از زرند نو،خ مصلي شرقي وغربي ، خ۱۷شهريور شرقي وغربي،بلوارطالقاني،بلوار۱۵خرداد،شهرك ولايت۱و۲،خ فلسطين،ميدان بازار،خ فردوس،اداره كاروكميته امداد،ميدان دادگستري،
راور امام شهرراور
شهربابک جنوبی شهر . پردیس بلوار هفت تیر و خیابانهای بهار ، خامنه ای ، شریعتی ، غفاری تاروستای استبرق  و مسیر بلوار جمهوری . بلوار معلم- خيابان وليعصر، شهيد نجفي، مطهري، منتظري ، امام، بهزاد فرخ، شهيد حسيني، موروئيه- بلوار فردوسي و هفت تير
شهداد اندوهجرد-شهداد . تکاب شهر اندوهجرد به طور کامل و تعداد ده روستا-شهر شهداد به طور کامل و تعداد هشت روستا . دو پست عمومي در شهداد و تمامي ۳۰ روستاي تکاب
چترود کیمیا . چترود کوره هاي آجرپزي  . چترود- دهستان کوهساران
باغين قائم  . ظفر       باغین  و امادگاه  . شهرک صنعتی سعدی
ماهان باغ شاهزاده،ولي       شهرک صنعتی ماهان، پلیس راه، روستاهای عرب آباد،  سکنج، زهرود خ هلال احمر ماهان، ماهان خ امام از تگیه ابوالفضل تا انتهای خ امام-بلوار شهدا- خیابان امام
نوق بوستان       کشاورزی
کوهبنان امام رضا       بلوارامام میدان آزادی-میدان انقلاب--میدان تامین اجتماعی-بلواربرهان الدین -_بلوار آزادی-خیابان طالقانی -خیابان شریعتی (بلوارفزمانداری)-خیابان شریعتی و خیابان طالقانی-_بلوار شهرک امام رضا -بلوارامام -_بلواربرهان الدین
انار مرکز شهر       بلوار یادگار امام * بلوار مطهری جنوبی و کوچه های اطراف و خ شهيدباهنر ورجايي * بلوار بهشتی *خیابان شریعتی شمالی* قسمتی از خیابان شریعتی جنوبی *بلوار چمران *خیابان  رازی و ابن سینا * بلوار مطهری شمالی تا انتها و محله بهاباد
           

منبع: سرپوش

جدول قطعی برق کرمان؛ به گزارش سرپوش، روابط عمومی شرکت برق شمال استان کرمان با صدور اطلاعیه ای برنامه خاموشی برق را اعلام کرد.

 جدول زمانبندی قطعی برق کرمان

جدول قطعی برق کرمان | ساعت های خاموشی قطعی برق کرمان |  زمان قطعی برق در کرمان تابستان 97

ساعت های خاموشی قطعی برق کرمان

جدول قطعی برق کرمان | ساعت های خاموشی قطعی برق کرمان |  زمان قطعی برق در کرمان تابستان 97

 منبع: سرپوش

 سامانه قطع برق 121

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
جزئیات جیره‌بندی آب در کرمان |  آیا آب استان کرمان جیر بندی خواهد شد
جزئیات جیره‌بندی آب در کرمان | آیا آب استان کرمان جیر بندی خواهد شد
آمار مصدومان زلزله 5.8 ریشتری سیرچ  کرمان | مصدومان زلزله سیرچ کرمان  به چند نفر رسیده است
آمار مصدومان زلزله 5.8 ریشتری سیرچ کرمان | مصدومان زلزله سیرچ کرمان به چند نفر رسیده است
جدول قطعی برق کرمان چهارشنبه 27 تیر 97 | ساعت قطعی برق در رفسنجان و زرند و شهر بابک و انار 97/4/27
جدول قطعی برق کرمان چهارشنبه 27 تیر 97 | ساعت قطعی برق در رفسنجان و زرند و شهر بابک و انار 97/4/27
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )