فیلم سخنان جنجالی کی روش بعد از قرعه کشی | آن ها می توانند مرا اخراج کنند

فیلم سخنان جنجالی کی روش بعد از قرعه کشی | آن ها می توانند مرا اخراج کنند

پیام کیروش به مردم ایران در صفحه اجتماعی خود
کی روش: ما به یک برنامه آماده سازی خاص نیاز داریم، برایم اهمیتی ندارد که آن ها نمیخواهند که من صحبت کنم، میتوانند مرااخراج کنند!

تگ ها:
مطالب مرتبط
فیلم هجوم معتادان در راسته پارچه فروشان در خیابان مولوی | فیلم معتادان در گذر جنوب بازار تهران
فیلم هجوم معتادان در راسته پارچه فروشان در خیابان مولوی | فیلم معتادان در گذر جنوب بازار تهران
فیلم تزیین پرتقال برای شب یلدا | چگونه پرتقال را برای شب یلدا تزیین کنیم
فیلم تزیین پرتقال برای شب یلدا | چگونه پرتقال را برای شب یلدا تزیین کنیم
فیلم لحظه ترکیدن لاستیک کامیون!
فیلم لحظه ترکیدن لاستیک کامیون!
نظرات