اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

نویسنده توانا، فرزند عزیزم. ۱۷ مرداد روز فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان مبارک.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

سلام، خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی خبرهای خوش.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

کسی که روز خبرنگارو بهمون تبریک نمی گه.
خودمون باید به هم تبریک بگیم. بچه ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

چاکرم استاد.
روزت مبارک رئیس.
ما که… شما هم نمی شیم، چه برسه به
خبرنگار.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

سلام. روز خبرنگار مبارک. همیشه خوش خبر باشی.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

آگاهی می دهی و امید. روزت مبارک.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

روزگارمون بد نیست… روزمون مبارک.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

سلام جابر عزیز، بازم به معرفت دوست نازنینم. بر شما هم مبارک باشه.

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

دوست خوبم، این روز بر شما نیز مبارک. اندیشه ات هماره سبز باد.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

از بوسیدنی های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک کوزت.

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

سپاس. بر شما هم مبارک و به همین امید.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

لم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان‌هاست و پرگشودن تا قاف یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان‌ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان، رسیدن باشد

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی صداست

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق است، هنری و عشقی که خبرنگار باید با جان و دل عاشق آن باشد تا بتواند در این زمینه موفق باشد. روزت مبارک

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند، روز خبرنگار مبارک

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

به راستی چه زیباست اندیشه‌ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه‌هایی که در خدمت بیان حق برآید…

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

خبرچین بدبخت هیزم کش است/ همه کار او سوزش و سازش است.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

نویسنده توانا، 17 مرداد روز فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک…

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت:
«اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران، روز بعثتتان مبارک…

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است…

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

و “قلم” بهانه‌ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود. مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

کسی که روز خبرنگار رو بهمون تبریک نمی‌گه. خودمون باید به هم تبریک بگیم.
بچه‌ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

آگاهی می‌دهی و امید، روزت فرخنده و قلمت پاینده.

اس ام اس جدید تبریک روز خبرنگار / اس ام اس زیبا و قشنگ روز خبرنگار / متن اس ام اس تبریک به یک خبرنگار

از بوسیدنی‌های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک…

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

روز ما را دیدی؟ از شب های تار ما مپرس!

○•○•○•○ اس ام اس روز خبرنگار ○•○•○•○

کاش یاد بگیریم آزادتر ببینیم.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
متن شکست عشقی | متن شکست عشقی و جدایی | متن طولانی شکست عشقی
متن شکست عشقی | متن شکست عشقی و جدایی | متن طولانی شکست عشقی
متن بارانی عاشقانه | متن زیبا برای باران | متن عاشقانه و جذاب برای باران
متن بارانی عاشقانه | متن زیبا برای باران | متن عاشقانه و جذاب برای باران
متن عاشقانه پاییز | عاشقانه های پاییزی | پاییز عاشقانه | متن زیبای عاشقانه در مورد پاییز
متن عاشقانه پاییز | عاشقانه های پاییزی | پاییز عاشقانه | متن زیبای عاشقانه در مورد پاییز
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )