یادی از فیلم سازی های خاطره انگیزیکی از راپورتچی های نت شهر با رنگ و رویی به غایت زرد و ورپریده وارد خانه ام شده و با صدای دو رگه خطاب امان کرد که چه نشسته ای !؟ که همین نزدیکی ...

یعنی اول خیابان خودمان، دو تن از نسوان جوان دانشجو بر سر مسئله ای که علی الظاهر پای یکی از همکلاسی های ذکورشان در میان بوده است -و او چند متری آن طرف تر خیلی آرام و ریلکس در پراید سفید رنگش آرامیده بود- شدیدا با یکدیگر گلاویز شده و به سبک فیلم های تماما اکشن از خجالت یکدیگر درآمدند. به حدی که مراتب حفظ ظاهر و سایر ملاحظات در آن آوردگاه اساسا امکان پذیر نبود. جماعت هم ولایتی های همیشه منتظر و موبایل به دست هم که گویا همواره دنبال سوژه هستند، آن دو جنگجو جوان را فقط نظاره کرده و کار عکاسی و فیلم برداری تجربی خود را کامل می کردند !! البته تنی چند از زنان حاضر در آن محل تلاشی ناموفق برای جدایی آن دو زن جوان داشتند.

ما یعنی جناب جیرجیرک که از بابت این خبر قدری متعجب و متحیر شده بودیم به یاد فیلم فارسی های قدیمی افتادیم که در آن قهرمان داستان برای به چنگ آوردن معشوقه خود چه سختی ها که تحمل می کرد، چه مبارزات جانانه ای که پای رقبای نالوطی انجام نمی داد، حالا اما زمانه عوض شده و نوبت جماعت نسوان است که نه در فیلم بلکه در واقعیت نقش بزن بهادر ها را بازی کنند.

 

تگ ها:
مطالب مرتبط
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
تست
تست
تبلیغات
loading...
نظرات