بهداشت روانی

روانشناسان انسانها رابراساس تیپ های شخصیتی، به گروه های مختلف دسته بندی میکنند ،یکی ازمهمترین این تیپ ها ، شخصیت مهرطلب است .درایران گرایش مهرطلبی ازاکثریت نسبی برخوردار است .بنابراین دانستن روحیات این قبیل افراد می تواند درروابط اجتماعی ونحوه تعامل باآنها موثر باشد.

 

۱ - نیاز به تایید و تصویب دائمی از سوی دیگران دارد.

۲- از قبول یا رد درخواست و انتظار دیگران ناراضی و ناراحت است و رنج می برد. ( به درخواست بد و نامشروع دیگران، نه نمی تواند بگوید)

۳ - از مطالبه ی حق خود خجالت کشیده و سر باز می زند. (گفتن اصلا قابلی نداره در مسائل مالی)

۴ - از مقاومت آشکار دوری می کند. (غیبت دائمی و پشت سر راحت حرف می زند ولی رودررو هرگز)

۵ - به راحتی اظهار عقیده نمی کند. (با ابهام حرف زدن و تغییر موضع سریع به محض مخالفت دیگران)

۶ - توهین را تحمل می کند ولی مسخره شدن را برنمی تابد.

۷ - همه ی اعمال ش جهت جلب محبت دیگران است. (پیام می دهد: من را خوب بدانید و دوست داشته باشید)

۸ - آدمی حسی و احساسی است. (فکور نیست، زود به او بر می خورد)

۹ - در روابط اجتماعی اش مهر و کین را با هم دارد.

۱۰ - آدمی غصه خور و غمگین است. (روضه خوانی از گذشته تخصص اوست)

۱۱- آدمی ناامید و مأیوس است.

۱۲ - بسیار پرتوقع است و از دیگران انتظار زیادی دارد.

۱۳ - همیشه باید دیگران را متنبه و پشیمان کند. (همیشه دیگران را به غلط کردن می اندازد)

۱۴ - تصور می کند به دنیا آمده تا احتیاجات دیگران را برطرف کند. (فکر می کند از این طریق مهربان به نظر می آید)

۱۵ - برای خودش خسیس است ولی برای دیگران ولخرجی می کند.(همه ی چیزهای خوب برای مهمان است، بد برای خود)

۱۶ - همیشه دلش می خواهد بهتر(مهربان تر، نجیب تر، پاک تر، مؤمن تر) باشد نه برتر(باهوش تر، پولدارتر)

۱۷ - ملاک خوب و بد، درست و غلط، مفید و مضر بودن را قضاوت، گفته، حرف و نظر دیگران می داند.

۱۸ - به گونه ای پنهانی حسود است.

۱۹ - احساس حقارت و کمتر و پایین تر و بدتر از دیگران بودن دارد.(لغات خاک توسری و بدبختی فراوان در ادبیات او)

۲۰ - اهمیت بسیاری به احترام می دهد. (بالاتر و پایین تر بودن آدم ها نسبت به هم) دلش به احترامات خوش است

۲۱ - اساس کار او اطاعت است. فرمانده و فرمانبردار است.

۲۲ -فردی وابسته است. (۱-نیازهای خودش را از طریق دیگران و دیگران از طریق خودش برطرف می کند. محتاج دیگران است و دیگران را محتاج به خود نگه می دارد، ۲-احساس و اندیشه ی خود را مرتبط و همانند دیگران می داند و استقلال فکری ندارد)

۲۳ - احساس تقصیر و گناه می کند و به دیگران هم القا می کند. (انگشت اتهام به سوی دیگران دارد و همیشه مقصر دیگرانند)

۲۴ - همیشه در حال معذرت خواهی است حتی وقتی دیگران مقصرند.(همیشه بدهکار دیگران است)

۲۵ - معتقد است لذت خواهی برابر با خودخواهی است. (به دنبال شادی و لذت نیست)

۲۶ - مواظبت و مراقبت از خودش را خودخواهی می داند.( از برچسب خودخواهی بیزار است)

۲۷ - همیشه باید وجودش مفید و مثمرثمر باشد. (می خواهد دیگران را طلب کار کند و بدهکار و مفت خور نباشد)

۲۸ - وجودش پر از شرم و خجالت است. ( برای فرار از شرم، عادت و اعتیاد پنهان دارد)

۲۹ - موجودی تنها است. (بی کس است. من بدم تو بدی و نتیجه ی رابطه هم بد است) دلا خو کن به تنهایی که از تن ها بلا خیزد. با همه ی افراد مشکل و مسئله دارد.

۳۰ - از خودنمایی، بیزار است.

۳۱ - مظلوم و مظلوم نما است.

۳۲ - معتقد است که عاشق مردم است.(تشنه ی محبت مردم است)

۳۳ - اهل تملق و اغراق است.

۳۴ - عضو حزب باد است.

۳۵ - همواره آماده است که ببازد. ( نمی خواهد با برد مخاطب را ناراحت کنه)

۳۶ - همیشه یاد دیگران می کند. ( همیشه باید جای‌ دیگران را خالی کند)

۳۷ - از همه چیز ناراضی است.

۳۸ - عشق از نظر او به معنی تسلیم کامل است.

۳۹ - معتقد به تحمل و گذشت و فداکاری است.

۴۰ - از ضعف و ضعیفی لذت می برد.

۴۱ - میل به تکرار دارد و از تغییر و تنوع بیزار است. (شرایط بد شناخته شده را به شرایط خوب ناشناخته ترجیح می دهد)

۴۲ - برای دیگران زندگی می کند نه برای خود. ( از زندگی خود فرار میکند . هرکس می خواهی باش ولی خودت نباش)

آبرو(نظر و قضاوت دیگران درباره اش) برای او بسیار مهم است.

۴۳ - بسیار مبادی آداب است.

۴۴ - ظاهری آرام دارد ولی در درون به هم ریخته است.

۴۵ - اهل تظاهر و تعارف است.

۴۶ - به موضوع قدردانی و قدرشناسی اهمیت فراوان می دهد.

۴۷ - برای خودش و دیگران محدودیت و محرومیت ایجاد می کند.

۴۸ - اهل قضاوت و پیش داوری است.

۴۹ - غرورش را به صورت تواضع و فروتنی نشان می دهد.

۵۰ - اهل شعاردادن های بی شعور است.

۵۱ - آدم وظیفه شناسی است(آنچه از بیرون تحمیل می شود) ولی مسئول نیست(آنچه از درون تحمیل می شود)

۵۲ - به جای تعهد و مسئولیت، دنبال رسالت است و منتظر ناجی.

۵۳ - آدمی با بار خرافی و مذهبی است ولی سیاسی نیست.

۵۴ - همیشه می خواهد نجات دهنده باشد.

۵۵ - فامیل را خوب و دوست می داند و غریبه را بد و دشمن.

۵۶ - آغازگر خوبی است ولی تمام کننده نیست.

۵۷ - اهل قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر است.

۵۸ - مضطرب و نگران است.

۵۹ - حالات خفیف افسردگی دارد.

۶۰ - خشمگین و عصبانی است.

 

دکتر فرهنگ هلاکویی

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
مبارزه با افسردگی به کمک گل و گیاه | با گل و گیاه به جنگ افسردگی بروید
مبارزه با افسردگی به کمک گل و گیاه | با گل و گیاه به جنگ افسردگی بروید
نکته‌هایی برای ترک عادت ناخن جویدن
نکته‌هایی برای ترک عادت ناخن جویدن
چرا فکمان صدا می دهد | علت صدا دادن فک | علتی که باعث صدا دادن فک می شود
چرا فکمان صدا می دهد | علت صدا دادن فک | علتی که باعث صدا دادن فک می شود
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )