بهداشت روانی

روانشناسان انسانها رابراساس تیپ های شخصیتی، به گروه های مختلف دسته بندی میکنند ،یکی ازمهمترین این تیپ ها ، شخصیت مهرطلب است .درایران گرایش مهرطلبی ازاکثریت نسبی برخوردار است .بنابراین دانستن روحیات این قبیل افراد می تواند درروابط اجتماعی ونحوه تعامل باآنها موثر باشد.

 

۱ - نیاز به تایید و تصویب دائمی از سوی دیگران دارد.

۲- از قبول یا رد درخواست و انتظار دیگران ناراضی و ناراحت است و رنج می برد. ( به درخواست بد و نامشروع دیگران، نه نمی تواند بگوید)

۳ - از مطالبه ی حق خود خجالت کشیده و سر باز می زند. (گفتن اصلا قابلی نداره در مسائل مالی)

۴ - از مقاومت آشکار دوری می کند. (غیبت دائمی و پشت سر راحت حرف می زند ولی رودررو هرگز)

۵ - به راحتی اظهار عقیده نمی کند. (با ابهام حرف زدن و تغییر موضع سریع به محض مخالفت دیگران)

۶ - توهین را تحمل می کند ولی مسخره شدن را برنمی تابد.

۷ - همه ی اعمال ش جهت جلب محبت دیگران است. (پیام می دهد: من را خوب بدانید و دوست داشته باشید)

۸ - آدمی حسی و احساسی است. (فکور نیست، زود به او بر می خورد)

۹ - در روابط اجتماعی اش مهر و کین را با هم دارد.

۱۰ - آدمی غصه خور و غمگین است. (روضه خوانی از گذشته تخصص اوست)

۱۱- آدمی ناامید و مأیوس است.

۱۲ - بسیار پرتوقع است و از دیگران انتظار زیادی دارد.

۱۳ - همیشه باید دیگران را متنبه و پشیمان کند. (همیشه دیگران را به غلط کردن می اندازد)

۱۴ - تصور می کند به دنیا آمده تا احتیاجات دیگران را برطرف کند. (فکر می کند از این طریق مهربان به نظر می آید)

۱۵ - برای خودش خسیس است ولی برای دیگران ولخرجی می کند.(همه ی چیزهای خوب برای مهمان است، بد برای خود)

۱۶ - همیشه دلش می خواهد بهتر(مهربان تر، نجیب تر، پاک تر، مؤمن تر) باشد نه برتر(باهوش تر، پولدارتر)

۱۷ - ملاک خوب و بد، درست و غلط، مفید و مضر بودن را قضاوت، گفته، حرف و نظر دیگران می داند.

۱۸ - به گونه ای پنهانی حسود است.

۱۹ - احساس حقارت و کمتر و پایین تر و بدتر از دیگران بودن دارد.(لغات خاک توسری و بدبختی فراوان در ادبیات او)

۲۰ - اهمیت بسیاری به احترام می دهد. (بالاتر و پایین تر بودن آدم ها نسبت به هم) دلش به احترامات خوش است

۲۱ - اساس کار او اطاعت است. فرمانده و فرمانبردار است.

۲۲ -فردی وابسته است. (۱-نیازهای خودش را از طریق دیگران و دیگران از طریق خودش برطرف می کند. محتاج دیگران است و دیگران را محتاج به خود نگه می دارد، ۲-احساس و اندیشه ی خود را مرتبط و همانند دیگران می داند و استقلال فکری ندارد)

۲۳ - احساس تقصیر و گناه می کند و به دیگران هم القا می کند. (انگشت اتهام به سوی دیگران دارد و همیشه مقصر دیگرانند)

۲۴ - همیشه در حال معذرت خواهی است حتی وقتی دیگران مقصرند.(همیشه بدهکار دیگران است)

۲۵ - معتقد است لذت خواهی برابر با خودخواهی است. (به دنبال شادی و لذت نیست)

۲۶ - مواظبت و مراقبت از خودش را خودخواهی می داند.( از برچسب خودخواهی بیزار است)

۲۷ - همیشه باید وجودش مفید و مثمرثمر باشد. (می خواهد دیگران را طلب کار کند و بدهکار و مفت خور نباشد)

۲۸ - وجودش پر از شرم و خجالت است. ( برای فرار از شرم، عادت و اعتیاد پنهان دارد)

۲۹ - موجودی تنها است. (بی کس است. من بدم تو بدی و نتیجه ی رابطه هم بد است) دلا خو کن به تنهایی که از تن ها بلا خیزد. با همه ی افراد مشکل و مسئله دارد.

۳۰ - از خودنمایی، بیزار است.

۳۱ - مظلوم و مظلوم نما است.

۳۲ - معتقد است که عاشق مردم است.(تشنه ی محبت مردم است)

۳۳ - اهل تملق و اغراق است.

۳۴ - عضو حزب باد است.

۳۵ - همواره آماده است که ببازد. ( نمی خواهد با برد مخاطب را ناراحت کنه)

۳۶ - همیشه یاد دیگران می کند. ( همیشه باید جای‌ دیگران را خالی کند)

۳۷ - از همه چیز ناراضی است.

۳۸ - عشق از نظر او به معنی تسلیم کامل است.

۳۹ - معتقد به تحمل و گذشت و فداکاری است.

۴۰ - از ضعف و ضعیفی لذت می برد.

۴۱ - میل به تکرار دارد و از تغییر و تنوع بیزار است. (شرایط بد شناخته شده را به شرایط خوب ناشناخته ترجیح می دهد)

۴۲ - برای دیگران زندگی می کند نه برای خود. ( از زندگی خود فرار میکند . هرکس می خواهی باش ولی خودت نباش)

آبرو(نظر و قضاوت دیگران درباره اش) برای او بسیار مهم است.

۴۳ - بسیار مبادی آداب است.

۴۴ - ظاهری آرام دارد ولی در درون به هم ریخته است.

۴۵ - اهل تظاهر و تعارف است.

۴۶ - به موضوع قدردانی و قدرشناسی اهمیت فراوان می دهد.

۴۷ - برای خودش و دیگران محدودیت و محرومیت ایجاد می کند.

۴۸ - اهل قضاوت و پیش داوری است.

۴۹ - غرورش را به صورت تواضع و فروتنی نشان می دهد.

۵۰ - اهل شعاردادن های بی شعور است.

۵۱ - آدم وظیفه شناسی است(آنچه از بیرون تحمیل می شود) ولی مسئول نیست(آنچه از درون تحمیل می شود)

۵۲ - به جای تعهد و مسئولیت، دنبال رسالت است و منتظر ناجی.

۵۳ - آدمی با بار خرافی و مذهبی است ولی سیاسی نیست.

۵۴ - همیشه می خواهد نجات دهنده باشد.

۵۵ - فامیل را خوب و دوست می داند و غریبه را بد و دشمن.

۵۶ - آغازگر خوبی است ولی تمام کننده نیست.

۵۷ - اهل قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر است.

۵۸ - مضطرب و نگران است.

۵۹ - حالات خفیف افسردگی دارد.

۶۰ - خشمگین و عصبانی است.

 

دکتر فرهنگ هلاکویی

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
اهمیت تامین آب بدن در وعده سحری
اهمیت تامین آب بدن در وعده سحری
چرا دستم می لرزد؟ | علت لرزش دست چیست
چرا دستم می لرزد؟ | علت لرزش دست چیست
موهای فر را چگونه آرایش کنیم؟
موهای فر را چگونه آرایش کنیم؟
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )