ششم فروردین روز امید و روز شاد باش نویسی (نوروز بزرگ)

در تاریخ ما ایرانی ها 6 فروردین به روز امید و روز شاد باش نویسی ثبت شده است که تاریخچه آن را برای شما بیان می کنیم.

روز 6 فرودین در آیین کهن ایرانی ها  روز امید و شاد باش نویسی یاد شده است بیایید ما هم به پاس از تاریخ کهنمان این روز را با ذوق امید پاس داریم. این آیین به شکل های دیگر در میان مردم به جا ماننده است. در گاهشماری ایرانی ها روز ششم هرماه خرداد روز نام دارد. خرداد روز از فروردین ماه روز ششم فروردین یکی از روز های مهم در گاهشمار ایرانی است. این روز هم به نام دیگری یاد می شود به نام نوروز بزرگ خوانده می شود.

نام روز امید به خاطر انتظار پیدایی دوباره کیخسرو و دیگر جادوانان و نجات بخشان " سوشیانت ها " به این روز داده شده است نام اسپیدانوشت, ازآ؛یین نامه نویسی در این روز گرفته شده است که آگاهی بیشتری از آن دردست نیست . گمان می رود با پیام های شاد باش نوروزی در پیوند باشد این روز به نام هودرو یا هفدورو یعنی روز که هفتاد ودو رویداد سرنوشت ساز  در زندگی و تاریخ ایرانیان روی داده است نیز نام برده شده است.

 بعض ها می گویند امید به داشتن یک چیز خاص باعث می شود اون چیز حتی اگه وجود هم نداشته باشد شکل بگیرید و در اختیار شما برسد.

به نظر می آید  نامه نویسی  و روزشاد باش نویسی از این روز بوده است.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
کشور سازنده خودرو چقدر اهمیت دارد؟
کشور سازنده خودرو چقدر اهمیت دارد؟
کشف مار 3 چشم در استرالیا
کشف مار 3 چشم در استرالیا
دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران
دلیل مرگ زودرس برخی ورزشکاران
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )