در این بخش خبری "نت شهر" می توانید جدول آخرین قیمت انواع خودروها را مشاهده نمایید.

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

۱۰.۸۱۰.۰۰۰

---

وانت باردو

۱۰.۸۷۰.۰۰۰

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۲.۳۷۰.۰۰۰

---

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید

۱۲.۳۱۰.۰۰۰

۱۲.۷۰۰.۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲.۸۲۰.۰۰۰

۱۳.۳۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۴.۳۲۰.۰۰۰

---

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

---

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

پژو روآ سالسفارشی

---

۱۹.۵۰۰.۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی

۲۰.۶۲۰.۰۰۰

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

SE سمند

۲۶.۸۵۰.۰۰۰

۲۹.۹۰۰.۰۰۰

دوگانه سوز LX سمند

۲۳.۰۰۰.۰۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

LX سمند

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

---

یورو ۴ LX سمند

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

---

MUX سمند سورن

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

---

با رینگ معمولی MUX سمندسورن

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

---

ELX سمند سورن

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

---

با رینگ معمولی ELX سمندسورن

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

---

با تریم بژ ELX سمند سورن

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۴.۲۸۰.۰۰۰

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF۷ سمند

۲۴.۵۳۰.۰۰۰

۲۹.۵۰۰.۰۰۰

مالتی پلکس EF۷ سمند

۲۷.۲۳۰.۰۰۰

---

با داشبورد جدید EF۷ سمند

۲۷.۶۹۰.۰۰۰

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

دوگانه سوز EF۷ سمند

۲۸.۶۹۰.۰۰۰

---

دوگانه سوز یورو ۴ EF۷ سمند

۲۵.۱۸۰.۰۰۰

۲۷.۸۰۰.۰۰۰

GLX ۴۰۵ پژو

۲۶.۶۶۰.۰۰۰

۲۹.۳۰۰.۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۶.۵۶۷.۰۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU۵ پژو

۳۱.۲۸۰.۰۰۰

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۲۶.۹۷۰.۰۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳.۶۰۰.۰۰۰

۳۹.۳۰۰.۰۰۰

LX TU۵ پژو پارس

---

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

ELX پژو پارس

---

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

آپشن جدید ELX پژو پارس

---

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیک

---

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۷.۲۰۷.۰۰۰

۳۹.۴۰۰.۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

---

۵۴.۵۰۰.۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

---

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار/ تیپ

---

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار/ تیپ

---

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار/ تیپ

---

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

---

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۲۹.۵۰۰.۰۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

۱.۶ رانا

---

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

تندر

---

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

تندر

---

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تندر دوگانه سوز/ تیپ

۴۷.۰۳۶.۰۰۰

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

تندر اتوماتیک

---

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

---

۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

---

۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

---

۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

---

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۲۸.۶۰۳.۰۰۰

۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

---

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۹.۱۵۶.۶۵۰

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

---

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

---

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۵.۰۸۲.۰۰۰

۱۶.۳۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

---

۱۷.۷۰۰.۰۰۰

گازسوز SL ۱۳۲ .پراید

۱۴.۵۹۱.۰۰۰

۱۵.۶۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

---

۱۶.۳۰۰.۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۴.۲۱۳.۰۰۰

۱۵.۸۰۰.۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۳.۷۲۰.۰۰۰

---

۱۴۱ SL.پراید

---

۱۷.۶۰۰.۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

---

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۵.۲۶۸.۰۰۰

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۴.۷۷۶.۰۰۰

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

---

۱۷.۲۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

---

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی - پایه گازسوز

۱۴.۴۷۴.۰۰۰

۱۵.۱۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۴.۹۶۷.۰۰۰

۱۶.۳۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

---

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۵.۷۶۷.۰۰۰

۱۶.۷۰۰.۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

---

۲۱.۵۰۰.۰۰۰

EX تیبا

۱۸.۷۹۰.۰۰۰

۲۰.۵۰۰.۰۰۰

SX تیبا فول

---

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

ریو / آپشن دار

---

۲۲.۵۰۰.۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

---

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۶.۳۲۰.۰۰۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

---

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت شوکا

۲۵.۹۱۰.۰۰۰

۲۷.۳۰۰.۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

---

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹

۷۲.۸۲۹.۰۰۰

۷۶.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

---

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

---

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۰۱۱ جدید

---

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

---

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

---

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

MID / نیسان تینا

---

۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

---

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

---

۸۶.۵۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

---

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید

---

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز

---

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی/ با آپشن

---

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی/ یورو ۴

---

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی/ تک ایربگ

---

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

---

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . یورو ۴

---

۹۲.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

---

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

---

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۶۲۰

---

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

---

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

---

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

---

۶۱.۰۰۰.۰۰۰

جی ای سی

۶۶.۰۰۰.۰۰۰

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

X۶۰

---

۱۷.۱۰۰.۰۰۰

لوبو

---

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

---

۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

---

۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

---

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

---

۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید

---

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

توقف فروش

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹

---

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

مزدا ۲ فول

---

۲۴.۷۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

---

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

---

۲۶.۶۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

---

۲۷.۴۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

---

ایسوزو ۵ تنبدون کاربری

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

---

ایسوزو ۶ تنبدون کاربری

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

---

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰

---

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

---

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

---

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل

---

۶۹.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل

۱۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۸.۵۰۰.۰۰۰

MVM ۱۱۰ /سه سیلندر

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۹.۵۰۰.۰۰۰

MVM ۱۱۰/ چهار سیلندر

---

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

MVM ۱۱۰/ چهارسیلندر اتوماتیک

---

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

آپشن دار / MVM ۵۳۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

هاچ بک/ MVM ۳۱۵

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

صندوقدار/ MVM ۳۱۵

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

۶۲.۰۰۰.۰۰۰

X۳۳ _ تیگو

---

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

ELITE - ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

---

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

ELITE - ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

---

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

گریت وال - وینگل

---

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

---

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹

---

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

---

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

---

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

---

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

---

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
چرا شکر، ماکارونی و تن‌ماهی گران شد؟
چرا شکر، ماکارونی و تن‌ماهی گران شد؟
هزینه انتقال سند انوع مدل‌ پژو 206 در دفاتر اسناد رسمی
هزینه انتقال سند انوع مدل‌ پژو 206 در دفاتر اسناد رسمی
سبد کالای رمضان به کارگران تعلق می‌گیرد؟ | سبد کالای رمضان چیست
سبد کالای رمضان به کارگران تعلق می‌گیرد؟ | سبد کالای رمضان چیست
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )