تعبیر خواب بیلیارد  بیلیارد  1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب میزند . 2ـ اگر میز و توپهایبیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است که دوستیهایبیبها و ریا کارانه شما را از پا  در میآورد .  

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
تعبیر بیهوشی
تعبیر بیهوشی
 تعبیر بینی
تعبیر بینی
 تعبیر بیماری
تعبیر بیماری
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )