دعا یا متلک !؟جبرجبرک زیاد سوار تاکسی می شود. دنیای تاکسی ها هم عجیب، عجیب است. خصوصا در این ایام، ترافیک و مسافرین جورواجور. پیرزن با هزار زحمت سوار شد. بوق ممتد پشت سری ها روی اعصاب راننده راه می رفت. هنوز مسافتی پیموده نشده بود که پیرزن گفت: ای وای ننه جون نگه دار، رد شدیم. حالا کجا جای پارک پیدا می شد. هر چه تاکسی جلوتر می رفت غرغر پیرزن بیشتر می شد: ای وای حالا با پای پا دردکن باید برگردم. وقتی پیاده می شد نزدیک بود موتوری بره تو در تاکسی. راننده از جا در رفت. گفت: من نمی دونم تا کی شما پیرزن ها می خواهید خر باشید. پیرزن گذاشت و برداشت با یک جمله هم دعا کرد و هم فحش را نثار کرد که: الهی که تو هم پیر شی ننه جون. دقایقی بعد سکوت حاکم در تاکسی را شکستم. آهسته به راننده گفتم: حالا خوب شد؟ همین را می خواستی؟ زد زیر خنده و گفت: آره دیدی هم دعا کرد و هم فحش را پس داد. بقیه مسافرین هم دنبال حرف را گرفتند: موها در آسیاب سفید نشده ..

تگ ها:
مطالب مرتبط
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
تست
تست
تبلیغات
loading...
نظرات