سلام به پیریامشب،شب اعلام نتایج انتخابات بود.صداهای انفجار گونه ترقه همه جا بلند است. این هم مزایای زندگی پر سر و صدای امروزین است که جوانان به جای بزن و بکوب و برقص با ترقه و صداهای مهیب و ترساندن مردم شاد می شوند. از کوچه خلوت و کم عرض می گذشتم. نوجوان اولی به دوستش می گفت: نزن، صبر کن این پیرمرد ردشه !! به دور و برم نگاه کردم. جز من و آن ها کسی نبود. ای توله ..... یعنی من را می گویند. به غیرتم برخورد. فریاد زدم: پیر باباته! زیر گوش توپچی و ترقه !؟ کجا بودید که حاجیتان خودش توپچی بود !؟ آن زمان شما در سلم پدر بودید و خانواده اتان در سوراخ موش !! هنوز حرفم تمام نشده بود که انگار زمین زیر پایم لرزید و بومب !! از ترس دو زرع پریدم !! زدند زیر خنده و گفت : بیا برو حاجی جون حالا ی طوریت می شه و خونت گردن ما میفته و یا حداقل باید یک شلوار از خونه برایت بیاریم !! رفتم جواب بدم دوباره: بمب ..... و همان صحنه .. خیرباید قبول کنیم زمانه عوض شده همان طور که ما .. بهانه ای پیدا کردم و الفرار ..

تگ ها:
مطالب مرتبط
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
تست
تست
تبلیغات
loading...
نظرات