حسرت به کمیته امدادی هایاور یارانه که معرف حضورتان هست. کسی که چشته مال مفت شده. می گفت: دولت در حق ما جفا کرد. چند ماه پیش کمیته امدادی ها 100 هزار تومان عیدانه و ما 80 تومان گرفته ایم. گفتم: خدا قسمتت کنه !! این را رها کن. برایم پیامک آمده که سهام عدالت تعلق گرفته و 85 هزار تومان سود آن هم آمده! چشمانش داشت از حدقه بیرون می زد. چرا که زرنگی کرده بود و جزء قالی بافان دستی ثبت نام شده بود. سراسیمه به اداره تعاون رفت. دنبالش رفتم. خودم دیدم که داشت کارمند آن جا را ذله می کرد. یکی از دوستان که ماجرا را شنید گفت: رهایش کن. سکته کند خونش به گردن توست. گفتم: من فقط می خواستم حسد به مستمری بگیران کمیته امداد از سرش بیفتد وگرنه کدام سهام عدالت !!؟

تگ ها:
مطالب مرتبط
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت برای مقابله با استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
اقدام دولت علیه استیکرهای مستهجن تلگرام
تست
تست
تبلیغات
loading...
نظرات