عبیر خواب سینه ریز 1ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت .  2ـ گم کردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است که به زودی دست سنگین ماتم را بر شانة خود احساس خواهید کرد

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر سیکی
تعبیر سیکی
 تعبیر سینی
تعبیر سینی
 تعبیر سینه
تعبیر سینه
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )