امتیاز دهید:

در فرم های اینترنتی بسیار دیده می شود که فضایی در نظر گرفته می شود تا کاربران بتوانند متنی دلخواه به هر مقدار را وارد فرم کنند:

sample html textarea

همانطور که در تصویر فوق مشخص است، ناحیه بزرگ تری از مابقی فیلدهای فرم با تگ <textarea> ایجاد شده است. برای ایجاد چنین ناحیه ای کد زیر را وارد ویرایشگر متن خود می کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
    
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Netshahr</title>
    </head>
    
    <body>
        <form action="send-form-information.php" method="post">
            <textarea rows="5" cols="50">نظر خود را اعلام فرمایید</textarea>
        </form>
    </body>

</html>

همانطور که در کد فوق می بینیم داخل تگ <form> و </form> تگ جدیدی تحت عنوان <textarea></textarea> ایجاد کرده ایم. داخل این دو تگ هر آنچه نوشته شود داخل این خانه از فرم نمایش داده می شود. برای آنکه ابعداد این ناحیه مشخص شود دو راه کار پیش رو داریم: راه کار اول اینکه همانطور که در کد فوق مشخص است از دو Attribute تحت عناوین rows و cols استفاده کنیم که در این مثال مقدار آن ها را به ترتیب برابر با 5 و 50 قرار داده ایم. (rows به معنی "ردیف ها" و cols مخفف واژه columns به معنی "ستون ها" است). راه کار دوم هم از طریق CSS است که در بخش آموزش CSS مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پس از ذخیره کردن فایل خود، مرورگر را به روز رسانی می کنیم:

html form textarea tag

می بینیم که خانه ای حاوی عبارت "نظر خود را اعلام فرمایید" در صفحه ایجاد شده است.


نظرات
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )