امتیاز دهید:

یکی دیگر از مقادیری که می توان برای type در نظر گرفت reset است. کاری که reset انجام می دهد این است که کلیه اطلاعات فرم را پاک می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
    
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Netshahr</title>
    </head>
    
    <body>
        <form action="send-form-information.php" method="post">
            <input type="text" name="fistName">
            <input type="reset" name="resetForm" value="پاک کردن فرم">
        </form>
    </body>
</html>

همانطور که در کد فوق می بینیم ابتدا یک فیلد برای وارد کرد نام ایجاد کرده ایم. سپس در دومین تگ <input> مقدار type را برابر با reset قرار داده ایم. حال فرض کنیم که در فیلد اول کلمه ای را وارد می کنیم. با کلیک روی دکمه "پاک کردن فرم"، اطلاعات فرم پاک می شوند:

استفاده از reset در فرم های اچ تی ام ال

حال چنانچه بخواهیم دکمه پاک کردن فرم را غیر فعال کنیم می بایست کد فوق را به صورت زیر تکمیل نماییم:

<body>
        <form action="send-form-information.php" method="post">
            <input type="text" name="fistName">
            <input type="reset" name="resetForm" value="پاک کردن فرم" disabled="disabled">
        </form>
    </body>

به منظور غیر فعال کردن یک فرم می توان از Attribute یی تحت عنوان disabled استفاده کرده و مقدار آن را برابر با disabled قرار دارد. اکنون مجدد مرورگر خود را به روز رسانی می کنیم:

استفاده از دستور disabled در فرم های اچ تی ام ال

می بینیم که دکمه از این پس قابل کلیک کردن نیست و غیر فعال شده است.


نظرات
نظرات
  • hgfhgf :

    [...]


    1394/06/05 05:08:22

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )