امتیاز دهید:

گاهی اوقات در طراحی صفحات وب نیاز داریم تا برای جداول خود یک عنوان در نظر بگیریم که این کار با استفاده از تگ <caption> امکان پذیر است. برای آشنایی با این تگ، کد زیر را وارد ویرایشگر متن خود می کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
    
    <head>
        <title>Netshahr</title>
    </head>
    
    <body>
        <table border="1">
            <caption>This is a table</caption>
            <tr>
                <td>item 1</td>
                <td>item 2</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>item 3</td>
                <td>item 4</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>

در ارتباط با به کارگیری تگ <caption> این نکته را همواره می بایست به خاطر داشته باشیم که جایگاه قرار گیری این تگ بلافاصله پس از تگ <table> است:

استفاده از تگ caption در ساخت جداول اچ تی ام الهمانطور که در تصویر فوق مشخص است، عنوانی برای این جدول تحت به صورت This is a table در نظر گرفته شده است.


نظرات
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )