امتیاز دهید:

به طور کلی لینک ها به صورت پیش فرض در یک مرورگر به سه صورت زیر دیده می شوند:
1. لینک هایی که تاکنون روی آن کلیک نکرده باشیم زیر آن ها خط کشیده شده و به رنگ آبی هستند:

رنگ پیش فرض لینک های اچ تی ام ال زمانیکه روی آن کلیک نشده باشد

2. لینک هایی که آنها را حداقل یک بار کلیک کرده ایم زیر آن ها خط کشیده است و به رنگ بنفش هستند:

لینک هایی که یک بار روی آن کلیک کرده ایم به رنگ بنفش است

3. لینک هایی که با موس روی آن ها کلیک کرده و هنوز دکمه موس خود را رها نکرده ایم زیر آن خط کشیده شده است و قرمز رنگ هستند:

لینک های اچ تی ام ال زماینکه با موس روی آن کلیک کرده ایم و دکمه موس را نگه داشته ایم

در واقع با استفاده از CSS به سادگی می توان این تنظیمات پیش فرض لینک ها را با توجه به سلیقه شخصی خود تغییر دهیم.


نظرات
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )