امتیاز دهید:

این امکان برای برنامه نویسان زبان اچ تی ام ال فراهم شده است که بتوانند به طور هم زمان از چندین تگ در کنار یکدیگر استفاده کنند اما این در حالی است که در چنین شرایطی می بایست حتما این نکته را مد نظر قرار داد که به همان ترتیبی که تگ های آغازین را می نویسیم به همان ترتیب نمی بایست تگ ها متناظر پایانی را نوشت. برای روش شدن این موضوع کد زیر را وارد ویرایشگر متن مد نظر می کنیم:

استفاده از چندین تگ درکنار یکدیگر در زبان اچ تی ام ال

همانطور که در کد فوق می بینیم، قصد داریم تا عبارت In the Name of the Most High را هم به صورت Italic بنویسیم و هم به صورت Bold. برای این منظور ابتدا تگ آغازین <strong> را نوشته ایم و سپس تگ پایانی را می نویسیم. در واقع در تصویر فوق این دو تگ با بیضی قرمز رنگ مشخص شده اند. حال اگر بخواهیم این دو کلمه را به صورت ایتالیک هم بنویسیم می بایست این دو تگ را هم در دو طرف عبارت مد نظر بنویسیم. در تصویر فوق این دو تگ نیز با دایره سبز رنگ مشخص شده اند. نکته ای که در اینجا می بایست همواره مد نظر قرار دهیم این است که اگرچه که ابتدا تگ آغازین <strong> و سپس <em> را نوشته ایم اما این در حالی است که تگ های پایانی را نمی بایست به همین ترتیب نوشت بلکه بایستی ابتدا تگ پایانی <em/> را نوشته و سپس تگ پایانی <strong/> را بنویسیم.


نظرات
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )