معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: چنانچه وزارت ارتباطات نتواند ظرف مدت یک ماه محتوای مجرمانه را از شبکه‌های مجازی حذف کند، قوه قضائیه به ناچار دستور مسدودسازی کامل اینگونه نرم افزارها را صادر خواهد کرد.

نت شهر: "عبدالصمد خرم آبادی" معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی  در خصوص ضرب‌الاجل معاون اول قوه قضائیه برای مسدودسازی محتوای مجرمانه مربوط به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه اظهارداشت: نامه معاون اول قوه قضائیه خطاب به وزیر ارتباطات، دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است، جنبه ایجابی آن از این جهت است که قوه قضائیه نه تنها با اصل شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه که شبکه‌های اجتماعی در بستر آنها فعالیت می‌کنند مخالفتی ندارد بلکه تاکید دارد که نرم افزارهای داخلی برای این منظور ایجاد شوند و در نامه معاون اول قوه قضائیه نیز بر این امر تاکید شده است.

وی تصریح کرد:‌ جنبه سلبی نامه معاون اول قوه قضائیه مربوط به آن دسته از نرم افزارهای ارتباطی خارجی تلفن همراه است که امکان فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه در آنها وجود ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: معاون اول قوه قضائیه در نامه خود به وزیر ارتباطات اعلام کرده که حداکثر ظرف مدت یک ماه زمینه و بستر فنی مورد نیاز را برای مسدودسازی محتوای مجرمانه موجود در نرم افزارهای خارجی ارتباطی تلفن همراه فراهم کند.

خرم آبادی ادامه داد:‌ در این نامه تاکید شده است که اگر چنین ام