امتیاز دهید:

متد دیگری که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم، متد abs است که مخفف واژه absolute به معنی "مطلق" است. کاری که این متد انجام می دهد این است که هر عددی که داخل آن قرار گیرد خواه مثبت و خواه منفی، آن عدد را به یک عدد مثبت تبدیل می سازد. برای روشن شدن موضوع، کد فوق را به شکل زیر تکمیل می کنیم:

همانطور که مشاهده می شود مقدار متغیر numberOne$ برابر با عدد منفی 12.3 است. حال ابتدا این متغیر را با استفاده از دستور echo در مرورگر به نمایش در می آوریم. پس از قرار دادن یک فاصله در خط بعد، مجدد این متغیر را فرا می خوانیم با این تفاوت که این بار آن را به عنوان پارامتری متدی تحت عنوان abs نوشته ایم:

abs-method-in-php

همانطور که می بینیم در خط اول متغیر ما بدون اعمال هیچ تغییری به نمایش در می آید اما این در حالی است که در خط دوم مقدار این متغیر پس از اعمال متد ;()abs نمایش داده می شود و می بینیم که مقدار متغیر که یک عدد منفی بود به یک عدد مثبت تبدیل شده است.


نظرات
نظرات