امتیاز دهید:

متد دیگر که قرار است مورد بررسی قرار دهیم متدی است تحت عنوان ;()strlen به طوریکه حروف str مخفف کلمه string بوده و حروف len مخفف کلمه length به معنی "طول" است. کاری که این متد انجام می دهد این است که تعداد کاراکترهای یک string را می شمارد:

همانطور که می بینیم پس از اضافه کردن کد مرتبط با انتقال به خط بعد، متد ;()strlen را نوشته و مقدار آن را متغیر stringOne$ قرار می دهیم:

strlen-in-php

می بینیم که عدد 18 روی صفحه نمایش داده می شود. چنانچه تعداد کاراکترهای عبارت This is string one را بشماریم می بینیم که این عبارت دارای 15 کاراکتر است اما این در حالی است که عدد 18 نمایش داده شده است. در واقع علت این مسئله آن است که تعداد فاصله ها هم در این متد مورد محاسبه قرار می گیرند.


نظرات
نظرات