رکورد ها و اعداد و ارقام جام جهانی در ادوار گذشته

 

حضور در مراحل مختلف جام جهانی

قهرمانی

#نام تیمتعداد قهرمانی
۱  برزیل ۵
۲  ایتالیا ۴
۳  آلمان ۳
۴  آرژانتین  اروگوئه ۲
۵  فرانسه  اسپانیا  انگلیس ۱

نایب قهرمانی

#نام تیمنایب قهرمانی
۱  آلمان ۴
۲  هلند ۳
۳  ایتالیا  برزیل  جمهوری چک  مجارستان  آرژانتین ۲
۴  فرانسه  سوئد ۱

مقام سوم

#نام تیمکسب مقام سوم جام
۱  آلمان ۴
۲  سوئد  لهستان  فرانسه  برزیل ۲
۳  ایتالیا  اتریش  ترکیه  ایالات متحده آمریکا  شیلی  کرواسی  پرتغال ۱

مقام چهارم

#نام تیمکسب مقام چهارم جام
۱  اروگوئه ۳
۲  صربستان ۲
۳  اسپانیا  هلند  انگلیس  فرانسه  ایتالیا  آلمان  برزیل

 کره جنوبی  بلژیک  بلغارستان  روسیه  اتریش  پرتغال  سوئد

۱

حذف در مرحله هشت تیمی و همچنین مرحله ۱۲ تیمی جام جهانی ۱۹۸۲

#نام تیمحذف در مرحله هشت تیمی و همچنین مرحله ۱۲ تیمی جام جهانی ۱۹۸۲
۱  انگلیس ۷
۲  آرژانتین ۶
۳  برزیل  اسپانیا ۵
۴  آلمان  صربستان  روسیه ۴
۵  مجارستان  سوئیس ۳
۶  جمهوری چک  سوئد  اتریش  ایرلند شمالی  پرو  مکزیک ۲
۷  بلژیک  لهستان  ایالات متحده آمریکا  ایتالیا  اروگوئه  فرانسه  هلند پاراگوئه  دانمارک  جمهوری ایرلند  غنا  کامرون ولز  سنگال  اوکراین  کوبا  آلمان شرقی  کره شمالی  رومانی ۱

حذف در مرحله ۱۶ تیمی حذفی

#نام تیمحذف در مرحله ۱۶ تیمی حذفی
۱  مکزیک  بلژیک ۵
۲  رومانی  هلند ۴
۳  ایالات متحده آمریکا  پاراگوئه ۳
۴  ژاپن  لهستان  سوئد  شیلی  اروگوئه  آرژانتین  برزیل ایتالیا  نیجریه  اسپانیا انگلیس  جمهوری ایرلند  دانمارک  سوئیس ۲
۵  کره جنوبی  روسیه  صربستان  پرتغال  آلمان  فرانسه  غنا بلغارستان  کلمبیا  عربستان سعودی  مراکش  اکوادور مصر  نروژ  استرالیا  کاستاریکا  اندونزی  السالوادور ۱

حذف در مرحله گروهی

#نام تیمحذف در مرحله گروهی
۱  اسکاتلند ۸
۲  مکزیک ۷
۳  کره جنوبی  فرانسه  ایتالیا ۶
۴  بلغارستان  کامرون  جمهوری چک  شیلی ۵
۵  مجارستان  صربستان  اسپانیا  تونس  سوئیس  پاراگوئه  بلژیک ایالات متحده آمریکا ۴
۶  ایران  الجزایر  آفریقای جنوبی  بولیوی روسیه  کلمبیا  عربستان سعودی  مراکش  اروگوئه  آرژانتین  اتریش  سوئد ۳
۷  ساحل عاج  یونان  اسلوونی  نیوزیلند  هندوراس نروژ  برزیل  رومانی  لهستان  کاستاریکا  انگلیس ژاپن  نیجریه  السالوادور  کرواسی پرو

 پرتغال  استرالیا

۲
۸  عراق  هائیتی  آنگولا  ترکیه  اکوادور  مصر  دانمارک  کره شمالی  توگو امارات متحده عربی ترینیداد و توباگو جمهوری دموکراتیک کنگو چین اسرائیل جامائیکا کانادا ایرلند شمالی کویت ۱

حضور در فینال

#نام تیمحضور در فینال
۱  برزیل  آلمان ۷
۲  ایتالیا ۶
۳  آرژانتین ۴
۴  هلند ۳
۵  اروگوئه  فرانسه  جمهوری چک  مجارستان ۲
۶  انگلیس  سوئد  اسپانیا ۱

کسب مقام اول تا سوم

#نام تیمکسب مقام اول تا سوم
۱  آلمان ۱۱
۲  برزیل ۹
۳  ایتالیا ۷
۴  آرژانتین  فرانسه ۴
۵  هلند  سوئد ۳
۶  اروگوئه  لهستان  مجارستان  جمهوری چک ۲
۷  پرتغال  اتریش  انگلیس  اسپانیا  ایالات متحده آمریکا  شیلی  ترکیه  کرواسی ۱

حضور در بین ۴ تیم پایانی

#نام تیمحضور در بین ۴ تیم پایانی
۱  آلمان ۱۲
۲  برزیل ۱۰
۳  ایتالیا ۸
۴  اروگوئه  فرانسه ۵
۵  آرژانتین  هلند  سوئد ۴
۶  پرتغال  اتریش  مجارستان  لهستان  صربستان  جمهوری چک  انگلیس  اسپانیا ۲
۷  روسیه  ایالات متحده آمریکا  شیلی  کرواسی  ترکیه  بلژیک  بلغارستان  کره جنوبی ۱

حضور در بین ۸ تیم پایانی

#نام تیمحضور در بین ۸ تیم پایانی
۱  آلمان ۱۶
۲  برزیل ۱۴
۳  ایتالیا آرژانتین ۹
۴  انگلیس ۸
۵  اسپانیا  اروگوئه  فرانسه  سوئد  صربستان ۶
۶  هلند  مجارستان ۵
۷  جمهوری چک  روسیه ۴
۸  سوئیس  لهستان  اتریش ۳
۹  مکزیک  پرتغال  ایالات متحده آمریکا  پرو ۲
۱۰  کامرون  شیلی  بلژیک  کرواسی  کوبا  بلغارستان  غنا  کره جنوبی  کره شمالی  ایرلند شمالی پاراگوئه  جمهوری ایرلند  رومانی  سنگال  دانمارک  ترکیه  اوکراین  ولز  آلمان شرقی ۱

حضور در بین هشت تیم پایانی و با احتساب مرحله ۱۲ تیمی جام جهانی ۱۹۸۲

#نام تیمحضور در بین ۸ تیم پایانی و ۱۲ تیم پایانی ۱۹۸۲
۱  آلمان ۱۶
۲  برزیل ۱۵
۳  آرژانتین ۱۰
۴  ایتالیا  انگلیس ۹
۵  اسپانیا ۸
۶  اروگوئه  فرانسه  سوئد  صربستان ۶
۷  هلند  روسیه  مجارستان ۵
۸  جمهوری چک  اتریش ۴
۹  لهستان  سوئیس ۳
۱۰  مکزیک  پرتغال  ایالات متحده آمریکا  پرو  بلژیک  ایرلند شمالی ۲
۱۱  کامرون  شیلی  کرواسی  کوبا  بلغارستان  غنا  کره جنوبی  کره شمالی پاراگوئه  جمهوری ایرلند  رومانی  سنگال  دانمارک  ترکیه  اوکراین  ولز  آلمان شرقی ۱

صعود از دور اول

#نام تیمصعود از دور اول
۱  آلمان  برزیل ۱۶
۲  آرژانتین  انگلیس  ایتالیا ۱۱
۳  اسپانیا ۹
۴  سوئد  اروگوئه ۸
۵  مکزیک  هلند  صربستان ۷
۶  روسیه  فرانسه ۶
۷  مجارستان  بلژیک  سوئیس ۵
۸  جمهوری چک  ایالات متحده آمریکا  پاراگوئه  لهستان  اتریش ۴
۹  شیلی  دانمارک  پرتغال  جمهوری ایرلند  رومانی ۳
۱۰  پرو  ایرلند شمالی  بلغارستان  غنا ژاپن  کره جنوبی  نیجریه ۲
۱۱  کاستاریکا  کرواسی  کوبا  کره شمالی آلمان شرقی نروژ  سنگال  کلمبیا  ترکیه  اوکراین کامرون  اکوادور  اسلواکی  استرالیا ولز عربستان سعودی  مراکش ۱

حضور در جام جهانی

#نام تیمحضور
۱  برزیل ۱۹
۲  آلمان  ایتالیا ۱۷
۳  آرژانتین ۱۵
۴  مکزیک ۱۴
۵  انگلیس  اسپانیا  فرانسه ۱۳
۶  صربستان  بلژیک  سوئد  اروگوئه ۱۱
۷  روسیه  ایالات متحده آمریکا  سوئیس  هلند  مجارستان  جمهوری چک ۹
۸  اسکاتلند  پاراگوئه  کره جنوبی  شیلی ۸
۹  رومانی  لهستان  بلغارستان  اتریش ۷
۱۰  کامرون ۶
۱۱  پرتغال ۵
۱۲  پرو  نیجریه  تونس  عربستان سعودی  مراکش  ژاپن  دانمارک  کلمبیا ۴
۱۳  جمهوری ایرلند  نروژ  ایرلند شمالی  ایران  کرواسی  کاستاریکا آفریقای جنوبی الجزایر  استرالیا ۳
۱۴  یونان  غنا  السالوادور  مصر  اکوادور  ساحل عاج اسلوونی  نیوزیلند  هندوراس  کره شمالی  ترکیه ۲
۱۵  عراق  اندونزی  هائیتی  امارات متحده عربی  اوکراین  ترینیداد و توباگو آلمان شرقی  جمهوری دموکراتیک کنگو  چین  کانادا  آنگولا  ولز توگو  سنگال  کویت  جامائیکا  اسرائیل ۱

جدول جایگاه تیمها در تمامی جامهای جهانی

سال برگزاریقهرماننایب قهرمانسومچهارمحذف در مرحله ۸ تیمی و مرحله ۱۲ تیمی ۱۹۸۲حذف در مرحله ۱۶ تیمی حذفیحذف در مرحله گروهی
۱۹۳۰  اروگوئه  آرژانتین  ایالات متحده آمریکا  صربستان وجود نداشته وجود نداشته  پرو  پاراگوئه  شیلی  مکزیک  فرانسه  بلژیک  بولیوی  برزیل

 رومانی

۱۹۳۴  ایتالیا  جمهوری چک  آلمان  اتریش  سوئیس  سوئد  اسپانیا  مجارستان  ایالات متحده آمریکا  هلند  رومانی  مصر  فرانسه  بلژیک  آرژانتین  برزیل وجود نداشته
۱۹۳۸  ایتالیا  مجارستان  برزیل  سوئد  سوئیس  فرانسه  کوبا  جمهوری چک  نروژ  هلند  رومانی  آلمان  بلژیک  لهستان  اندونزی وجود نداشته
۱۹۵۰  اروگوئه  برزیل  سوئد  اسپانیا وجود نداشته وجود نداشته  ایالات متحده آمریکا  سوئیس پاراگوئه  مکزیک  ایتالیا  انگلیس  شیلی  بولیوی

 صربستان

۱۹۵۴  آلمان  مجارستان  اتریش  اروگوئه  صربستان  سوئیس  انگلیس  برزیل وجود نداشته  ترکیه  مکزیک  کره جنوبی  اسکاتلند  ایتالیا  فرانسه  جمهوری چک  بلژیک
۱۹۵۸  برزیل  سوئد  فرانسه  آلمان  صربستان  ولز  روسیه  ایرلند شمالی وجود نداشته  پاراگوئه  مکزیک  مجارستان  اسکاتلند  انگلیس  جمهوری چک  اتریش  آرژانتین
۱۹۶۲  برزیل  جمهوری چک  شیلی  صربستان  مجارستان  روسیه  انگلیس  آلمان وجود نداشته  اسپانیا  مکزیک  اروگوئه  سوئیس  ایتالیا  کلمبیا  بلغارستان  آرژانتین
۱۹۶۶  انگلیس  آلمان  پرتغال  روسیه  کره شمالی  اروگوئه  مجارستان  آرژانتین وجود نداشته  اسپانیا  مکزیک  سوئیس  شیلی  ایتالیا  فرانسه  بلغارستان  برزیل
۱۹۷۰  برزیل  ایتالیا  آلمان  اروگوئه  پرو  مکزیک  انگلیس  روسیه وجود نداشته  سوئد  رومانی  مراکش  اسرائیل  السالوادور  بلغارستان  جمهوری چک  بلژیک
۱۹۷۴  آلمان  هلند  لهستان  برزیل  صربستان  سوئد  آلمان شرقی  آرژانتین وجود نداشته  جمهوری دموکراتیک کنگو  اروگوئه  ایتالیا  اسکاتلند  هائیتی  بلغارستان  شیلی  استرالیا
۱۹۷۸  آرژانتین  هلند  برزیل  ایتالیا  پرو  لهستان  آلمان  اتریش وجود نداشته  تونس  مکزیک  اسپانیا  اسکاتلند  سوئد  مجارستان  فرانسه  ایران
۱۹۸۲  ایتالیا  آلمان  لهستان  فرانسه  اتریش  ایرلند شمالی  اسپانیا  انگلیس  بلژیک  روسیه  آرژانتین  برزیل وجود نداشته  هندوراس  صربستان  السالوادور  مجارستان  شیلی  الجزایر  پرو  کامرون

 نیوزیلند  اسکاتلند  کویت  جمهوری چک

۱۹۸۶  آرژانتین  آلمان  فرانسه  بلژیک  مکزیک  اسپانیا  انگلیس  برزیل  روسیه  اروگوئه  لهستان  پاراگوئه  مراکش  ایتالیا  دانمارک  بلغارستان  اسکاتلند  پرتغال  ایرلند شمالی  کره جنوبی  عراق  مجارستان  کانادا  الجزایر
۱۹۹۰  آلمان  آرژانتین  ایتالیا  انگلیس  جمهوری ایرلند  جمهوری چک  صربستان  کامرون  اروگوئه  اسپانیا  رومانی  هلند  کاستاریکا  کلمبیا  برزیل  بلژیک  اسکاتلند  ایالات متحده آمریکا  امارات متحده عربی  کره جنوبی  سوئد  روسیه  مصر  اتریش
۱۹۹۴  برزیل  ایتالیا  سوئد  بلغارستان  رومانی  اسپانیا  هلند  آلمان  ایالات متحده آمریکا  سوئیس  نیجریه  عربستان سعودی  جمهوری ایرلند  بلژیک  مکزیک  آرژانتین  روسیه  نروژ  مراکش  کره جنوبی  یونان  کلمبیا  کامرون  بلغارستان
۱۹۹۸  فرانسه  برزیل  کرواسی  هلند  آرژانتین  دانمارک  ایتالیا  آلمان  صربستان  رومانی  پاراگوئه  نروژ  نیجریه  انگلیس  مکزیک  شیلی  جامائیکا  ایران  کلمبیا  کامرون  بلغارستان  بلژیک  اتریش  اسپانیا

 آفریقای جنوبی  ایالات متحده آمریکا  تونس  عربستان سعودی  اسکاتلند  مراکش  کره جنوبی  ژاپن

۲۰۰۲  برزیل  آلمان  ترکیه  کره جنوبی  سنگال  ایالات متحده آمریکا  انگلیس  اسپانیا  سوئد  جمهوری ایرلند  پاراگوئه  مکزیک  ژاپن  ایتالیا  دانمارک  بلژیک  نیجریه  فرانسه  چین  اکوادور  کرواسی  کاستاریکا  کامرون  آرژانتین

 اسلوونی  اروگوئه  تونس  آفریقای جنوبی  عربستان سعودی  روسیه  پرتغال  لهستان

۲۰۰۶  ایتالیا  فرانسه  آلمان  پرتغال  آرژانتین  برزیل  انگلیس  اوکراین  سوئیس  سوئد  اسپانیا  هلند  مکزیک  اکوادور  غنا  استرالیا  ژاپن  کره جنوبی  ایران  جمهوری چک  ساحل عاج  آنگولا  کرواسی  کاستاریکا

 ترینیداد و توباگو  توگو  ایالات متحده آمریکا  عربستان سعودی  تونس  صربستان  لهستان  پاراگوئه

۲۰۱۰  اسپانیا  هلند  آلمان  اروگوئه  آرژانتین  برزیل  غنا  پاراگوئه  ایالات متحده آمریکا  اسلواکی  پرتغال  مکزیک  کره جنوبی  انگلیس  ژاپن  شیلی  هندوراس  یونان  فرانسه  دانمارک  ساحل عاج  کامرون  استرالیا  الجزایر

 سوئیس  آفریقای جنوبی  اسلوونی  کره شمالی  صربستان  نیوزیلند  نیجریه  ایتالیا

رده بدنی تیمها بر اساس مقام و جایگاه در هر جام

#کشورهامقام قهرمانیمقام نایب قهرمانیمقام سومیمقام چهارمیحذف در مرحله ۸ تیمی و مرحله ۱۲ تیمی ۱۹۸۲حذف در مرحله ۱۶ تیمی حذفیحذف در مرحله گروهیحضور در جام جهانی
۱  برزیل ۵ ۲ ۲ ۱ ۵ ۲ ۲ ۱۹
۲  ایتالیا ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۶ ۱۷
۳  آلمان ۳ ۴ ۴ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱۷
۴  آرژانتین ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۲ ۳ ۱۵
۵  اروگوئه ۲ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱۱
۶  فرانسه ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۶ ۱۳
۷  انگلیس ۱ ۰ ۰ ۱ ۷ ۲ ۲ ۱۳
۸  اسپانیا ۱ ۰ ۰ ۱ ۵ ۲ ۴ ۱۳
۹  هلند ۰ ۳ ۰ ۱ ۱ ۴ ۰ 9
۱۰  مجارستان ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۴ ۹
۱۱  جمهوری چک ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۵ ۹
۱۲  سوئد ۰ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۳ ۱۱
۱۳  لهستان ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۲ ۷
۱۴  اتریش ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۳ ۷
۱۵  پرتغال ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۵
۱۶  ایالات متحده آمریکا ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۴ ۹
۱۷  شیلی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۵ ۸
۱۸  کرواسی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳
۱۹  ترکیه ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲
۲۰  صربستان ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۱ ۴ ۱۱
۲۱  روسیه ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۱ ۳ ۹
۲۲  بلژیک ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۵ ۴ ۱۱
۲۳  کره جنوبی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۶ ۸
۲۴  بلغارستان ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۷
۲۵  سوئیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۴ ۹
۲۶  مکزیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵ ۷ ۱۴
۲۷  پرو ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۴
۲۸  ایرلند شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۳
۲۹  رومانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۲ ۷
۳۰  پاراگوئه ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۴ ۸
۳۱  دانمارک ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۴
۳۲  جمهوری ایرلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۳
۳۳  غنا ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
۳۴  کامرون ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۶
۳۵  کره شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲
۳۶  کوبا  اوکراین  آلمان شرقی  سنگال  ولز ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
۳۷  ژاپن  نیجریه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۴
۳۸  مراکش  عربستان سعودی  کلمبیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۴
۳۹  کاستاریکا  استرالیا  نروژ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳
۴۰  مصر  اکوادور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲
۴۱  اسلواکی  اندونزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
۴۲  اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۸
۴۳  تونس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۴
۴۴  بولیوی آفریقای جنوبی  الجزایر  ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳
۴۵  السالوادور  هندوراس  نیوزیلند  اسلوونی  ساحل عاج  یونان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲
۴۶  آنگولا  هائیتی  عراق  اسرائیل  چین  جمهوری دموکراتیک کنگو  کانادا

 جامائیکا  ترینیداد و توباگو  امارات متحده عربی  توگو  کویت

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱

عناوین پی در پی

قهرمانی پیاپی

#تیمقهرمانی پیاپی
۱  برزیل  ایتالیا ۲ دوره

نایب قهرمانی پیاپی

#تیمنایب قهرمانی پیاپی
۱  هلند  آلمان ۲ دوره

مقام سومی پیاپی

#تیممقام سومی پیاپی
۱  آلمان ۲ دوره

مقام چهارمی پیاپی

#تیممقام چهارمی پیاپی
۱ هیچ تیمی هیچ تیمی

حضور در فینال پیاپی

#تیمحضور در فینال پیاپی
۱  برزیل  آلمان ۳ دوره
۲  هلند  آرژانتین  آلمان  برزیل ۲ دوره

حضور پیاپی در بازی رده بندی

#تیمحضور پیاپی در بازی رده بندی
۱  سوئد  فرانسه  آلمان  برزیل ۲ دوره

کسب عنوان اول تا سوم پیاپی

#تیمکسب عنوان اول تا سوم پیاپی
۱  آلمان ۳ دوره (۳ مرتبه)
۲  برزیل ۳ دوره
۳  برزیل  ایتالیا ۲ دوره (۲ مرتبه)
۴  هلند  آرژانتین ۲ دوره

کسب عنوان اول تا چهارمی پیاپی

#تیمکسب عنوان اول تا چهارم پیاپی
۱  آلمان ۳ دوره (۳ مرتبه)
۲  برزیل ۳ دوره (۲ مرتبه)
۳  ایتالیا ۲ دوره (۳ مرتبه)
۴  برزیل ۲ دوره (۲ مرتبه)
۵  هلند  اروگوئه  فرانسه  سوئد  آلمان  آرژانتین ۲ دوره

 

حضور در مراحل مختلف جام جهانی

قهرمانی

#نام تیمتعداد قهرمانی
۱  برزیل ۵
۲  ایتالیا ۴
۳  آلمان ۳
۴  آرژانتین  اروگوئه ۲
۵  فرانسه  اسپانیا  انگلیس ۱

نایب قهرمانی

#نام تیمنایب قهرمانی
۱  آلمان ۴
۲  هلند ۳
۳  ایتالیا  برزیل  جمهوری چک  مجارستان  آرژانتین ۲
۴  فرانسه  سوئد ۱

مقام سوم

#نام تیمکسب مقام سوم جام
۱  آلمان ۴
۲  سوئد  لهستان  فرانسه  برزیل ۲
۳  ایتالیا  اتریش  ترکیه  ایالات متحده آمریکا  شیلی  کرواسی  پرتغال ۱

مقام چهارم

#نام تیمکسب مقام چهارم جام
۱  اروگوئه ۳
۲  صربستان ۲
۳  اسپانیا  هلند  انگلیس  فرانسه  ایتالیا  آلمان  برزیل

 کره جنوبی  بلژیک  بلغارستان  روسیه  اتریش  پرتغال  سوئد

۱

حذف در مرحله هشت تیمی و همچنین مرحله ۱۲ تیمی جام جهانی ۱۹۸۲

#نام تیمحذف در مرحله هشت تیمی و همچنین مرحله ۱۲ تیمی جام جهانی ۱۹۸۲
۱  انگلیس ۷
۲  آرژانتین ۶
۳  برزیل  اسپانیا ۵
۴  آلمان  صربستان  روسیه ۴
۵  مجارستان  سوئیس ۳
۶  جمهوری چک  سوئد  اتریش  ایرلند شمالی  پرو  مکزیک ۲
۷  بلژیک  لهستان  ایالات متحده آمریکا  ایتالیا  اروگوئه  فرانسه  هلند پاراگوئه  دانمارک  جمهوری ایرلند  غنا  کامرون ولز  سنگال  اوکراین  کوبا  آلمان شرقی  کره شمالی  رومانی ۱

حذف در مرحله ۱۶ تیمی حذفی

#نام تیمحذف در مرحله ۱۶ تیمی حذفی
۱  مکزیک  بلژیک ۵
۲  رومانی  هلند ۴
۳  ایالات متحده آمریکا  پاراگوئه ۳
۴  ژاپن  لهستان  سوئد  شیلی  اروگوئه  آرژانتین  برزیل ایتالیا  نیجریه  اسپانیا انگلیس  جمهوری ایرلند  دانمارک  سوئیس ۲
۵  کره جنوبی  روسیه  صربستان  پرتغال  آلمان  فرانسه  غنا بلغارستان  کلمبیا  عربستان سعودی  مراکش  اکوادور مصر  نروژ  استرالیا  کاستاریکا  اندونزی  السالوادور ۱

حذف در مرحله گروهی

#نام تیمحذف در مرحله گروهی
۱  اسکاتلند ۸
۲  مکزیک ۷
۳  کره جنوبی  فرانسه  ایتالیا ۶
۴  بلغارستان  کامرون  جمهوری چک  شیلی ۵
۵  مجارستان  صربستان  اسپانیا  تونس  سوئیس  پاراگوئه  بلژیک ایالات متحده آمریکا ۴
۶  ایران  الجزایر  آفریقای جنوبی  بولیوی روسیه  کلمبیا  عربستان سعودی  مراکش  اروگوئه  آرژانتین  اتریش  سوئد ۳
۷  ساحل عاج  یونان  اسلوونی  نیوزیلند  هندوراس نروژ  برزیل  رومانی  لهستان  کاستاریکا  انگلیس ژاپن  نیجریه  السالوادور  کرواسی پرو

 پرتغال  استرالیا

۲
۸  عراق  هائیتی  آنگولا  ترکیه  اکوادور  مصر  دانمارک  کره شمالی  توگو امارات متحده عربی ترینیداد و توباگو جمهوری دموکراتیک کنگو چین اسرائیل جامائیکا کانادا ایرلند شمالی کویت ۱

حضور در فینال

#نام تیمحضور در فینال
۱  برزیل  آلمان ۷
۲  ایتالیا ۶
۳  آرژانتین ۴
۴  هلند ۳
۵  اروگوئه  فرانسه  جمهوری چک  مجارستان ۲
۶  انگلیس  سوئد  اسپانیا ۱

کسب مقام اول تا سوم

#نام تیمکسب مقام اول تا سوم
۱  آلمان ۱۱
۲  برزیل ۹
۳  ایتالیا ۷
۴  آرژانتین  فرانسه ۴
۵  هلند  سوئد ۳
۶  اروگوئه  لهستان  مجارستان  جمهوری چک ۲
۷  پرتغال  اتریش  انگلیس  اسپانیا  ایالات متحده آمریکا  شیلی  ترکیه  کرواسی ۱

حضور در بین ۴ تیم پایانی

#نام تیمحضور در بین ۴ تیم پایانی
۱  آلمان ۱۲
۲  برزیل ۱۰
۳  ایتالیا ۸
۴  اروگوئه  فرانسه ۵
۵  آرژانتین  هلند  سوئد ۴
۶  پرتغال  اتریش  مجارستان  لهستان  صربستان  جمهوری چک  انگلیس  اسپانیا ۲
۷  روسیه  ایالات متحده آمریکا  شیلی  کرواسی  ترکیه  بلژیک  بلغارستان  کره جنوبی ۱

حضور در بین ۸ تیم پایانی

#نام تیمحضور در بین ۸ تیم پایانی
۱  آلمان ۱۶
۲  برزیل ۱۴
۳  ایتالیا آرژانتین ۹
۴  انگلیس ۸
۵  اسپانیا  اروگوئه  فرانسه  سوئد  صربستان ۶
۶  هلند  مجارستان ۵
۷  جمهوری چک  روسیه ۴
۸  سوئیس  لهستان  اتریش ۳
۹  مکزیک  پرتغال  ایالات متحده آمریکا  پرو ۲
۱۰  کامرون  شیلی  بلژیک  کرواسی  کوبا  بلغارستان  غنا  کره جنوبی  کره شمالی  ایرلند شمالی پاراگوئه  جمهوری ایرلند  رومانی  سنگال  دانمارک  ترکیه  اوکراین  ولز  آلمان شرقی ۱

حضور در بین هشت تیم پایانی و با احتساب مرحله ۱۲ تیمی جام جهانی ۱۹۸۲

#نام تیمحضور در بین ۸ تیم پایانی و ۱۲ تیم پایانی ۱۹۸۲
۱  آلمان ۱۶
۲  برزیل ۱۵
۳  آرژانتین ۱۰
۴  ایتالیا  انگلیس ۹
۵  اسپانیا ۸
۶  اروگوئه  فرانسه  سوئد  صربستان ۶
۷  هلند  روسیه  مجارستان ۵
۸  جمهوری چک  اتریش ۴
۹  لهستان  سوئیس ۳
۱۰  مکزیک  پرتغال  ایالات متحده آمریکا  پرو  بلژیک  ایرلند شمالی ۲
۱۱  کامرون  شیلی  کرواسی  کوبا  بلغارستان  غنا  کره جنوبی  کره شمالی پاراگوئه  جمهوری ایرلند  رومانی  سنگال  دانمارک  ترکیه  اوکراین  ولز  آلمان شرقی ۱

صعود از دور اول

#نام تیمصعود از دور اول
۱  آلمان  برزیل ۱۶
۲  آرژانتین  انگلیس  ایتالیا ۱۱
۳  اسپانیا ۹
۴  سوئد  اروگوئه ۸
۵  مکزیک  هلند  صربستان ۷
۶  روسیه  فرانسه ۶
۷  مجارستان  بلژیک  سوئیس ۵
۸  جمهوری چک  ایالات متحده آمریکا  پاراگوئه  لهستان  اتریش ۴
۹  شیلی  دانمارک  پرتغال  جمهوری ایرلند  رومانی ۳
۱۰  پرو  ایرلند شمالی  بلغارستان  غنا ژاپن  کره جنوبی  نیجریه ۲
۱۱  کاستاریکا  کرواسی  کوبا  کره شمالی آلمان شرقی نروژ  سنگال  کلمبیا  ترکیه  اوکراین کامرون  اکوادور  اسلواکی  استرالیا ولز عربستان سعودی  مراکش ۱

حضور در جام جهانی

#نام تیمحضور
۱  برزیل ۱۹
۲  آلمان  ایتالیا ۱۷
۳  آرژانتین ۱۵
۴  مکزیک ۱۴
۵  انگلیس  اسپانیا  فرانسه ۱۳
۶  صربستان  بلژیک  سوئد  اروگوئه ۱۱
۷  روسیه  ایالات متحده آمریکا  سوئیس  هلند  مجارستان  جمهوری چک ۹
۸  اسکاتلند  پاراگوئه  کره جنوبی  شیلی ۸
۹  رومانی  لهستان  بلغارستان  اتریش ۷
۱۰  کامرون ۶
۱۱  پرتغال ۵
۱۲  پرو  نیجریه  تونس  عربستان سعودی  مراکش  ژاپن  دانمارک  کلمبیا ۴
۱۳  جمهوری ایرلند  نروژ  ایرلند شمالی  ایران  کرواسی  کاستاریکا آفریقای جنوبی الجزایر  استرالیا ۳
۱۴  یونان  غنا  السالوادور  مصر  اکوادور  ساحل عاج اسلوونی  نیوزیلند  هندوراس  کره شمالی  ترکیه ۲
۱۵  عراق  اندونزی  هائیتی  امارات متحده عربی  اوکراین  ترینیداد و توباگو آلمان شرقی  جمهوری دموکراتیک کنگو  چین  کانادا  آنگولا  ولز توگو  سنگال  کویت  جامائیکا  اسرائیل ۱

جدول جایگاه تیمها در تمامی جامهای جهانی

سال برگزاریقهرماننایب قهرمانسومچهارمحذف در مرحله ۸ تیمی و مرحله ۱۲ تیمی ۱۹۸۲حذف در مرحله ۱۶ تیمی حذفیحذف در مرحله گروهی
۱۹۳۰  اروگوئه  آرژانتین  ایالات متحده آمریکا  صربستان وجود نداشته وجود نداشته  پرو  پاراگوئه  شیلی  مکزیک  فرانسه  بلژیک  بولیوی  برزیل

 رومانی

۱۹۳۴  ایتالیا  جمهوری چک  آلمان  اتریش  سوئیس  سوئد  اسپانیا  مجارستان  ایالات متحده آمریکا  هلند  رومانی  مصر  فرانسه  بلژیک  آرژانتین  برزیل وجود نداشته
۱۹۳۸  ایتالیا  مجارستان  برزیل  سوئد  سوئیس  فرانسه  کوبا  جمهوری چک  نروژ  هلند  رومانی  آلمان  بلژیک  لهستان  اندونزی وجود نداشته
۱۹۵۰  اروگوئه  برزیل  سوئد  اسپانیا وجود نداشته وجود نداشته  ایالات متحده آمریکا  سوئیس پاراگوئه  مکزیک  ایتالیا  انگلیس  شیلی  بولیوی

 صربستان

۱۹۵۴  آلمان  مجارستان  اتریش  اروگوئه  صربستان  سوئیس  انگلیس  برزیل وجود نداشته  ترکیه  مکزیک  کره جنوبی  اسکاتلند  ایتالیا  فرانسه  جمهوری چک  بلژیک
۱۹۵۸  برزیل  سوئد  فرانسه  آلمان  صربستان  ولز  روسیه  ایرلند شمالی وجود نداشته  پاراگوئه  مکزیک  مجارستان  اسکاتلند  انگلیس  جمهوری چک  اتریش  آرژانتین
۱۹۶۲  برزیل  جمهوری چک  شیلی  صربستان  مجارستان  روسیه  انگلیس  آلمان وجود نداشته  اسپانیا  مکزیک  اروگوئه  سوئیس  ایتالیا  کلمبیا  بلغارستان  آرژانتین
۱۹۶۶  انگلیس  آلمان  پرتغال  روسیه  کره شمالی  اروگوئه  مجارستان  آرژانتین وجود نداشته  اسپانیا  مکزیک  سوئیس  شیلی  ایتالیا  فرانسه  بلغارستان  برزیل
۱۹۷۰  برزیل  ایتالیا  آلمان  اروگوئه  پرو  مکزیک  انگلیس  روسیه وجود نداشته  سوئد  رومانی  مراکش  اسرائیل  السالوادور  بلغارستان  جمهوری چک  بلژیک
۱۹۷۴  آلمان  هلند  لهستان  برزیل  صربستان  سوئد  آلمان شرقی  آرژانتین وجود نداشته  جمهوری دموکراتیک کنگو  اروگوئه  ایتالیا  اسکاتلند  هائیتی  بلغارستان  شیلی  استرالیا
۱۹۷۸  آرژانتین  هلند  برزیل  ایتالیا  پرو  لهستان  آلمان  اتریش وجود نداشته  تونس  مکزیک  اسپانیا  اسکاتلند  سوئد  مجارستان  فرانسه  ایران
۱۹۸۲  ایتالیا  آلمان  لهستان  فرانسه  اتریش  ایرلند شمالی  اسپانیا  انگلیس  بلژیک  روسیه  آرژانتین  برزیل وجود نداشته  هندوراس  صربستان  السالوادور  مجارستان  شیلی  الجزایر  پرو  کامرون

 نیوزیلند  اسکاتلند  کویت  جمهوری چک

۱۹۸۶  آرژانتین  آلمان  فرانسه  بلژیک  مکزیک  اسپانیا  انگلیس  برزیل  روسیه  اروگوئه  لهستان  پاراگوئه  مراکش  ایتالیا  دانمارک  بلغارستان  اسکاتلند  پرتغال  ایرلند شمالی  کره جنوبی  عراق  مجارستان  کانادا  الجزایر
۱۹۹۰  آلمان  آرژانتین  ایتالیا  انگلیس  جمهوری ایرلند  جمهوری چک  صربستان  کامرون  اروگوئه  اسپانیا  رومانی  هلند  کاستاریکا  کلمبیا  برزیل  بلژیک  اسکاتلند  ایالات متحده آمریکا  امارات متحده عربی  کره جنوبی  سوئد  روسیه  مصر  اتریش
۱۹۹۴  برزیل  ایتالیا  سوئد  بلغارستان  رومانی  اسپانیا  هلند  آلمان  ایالات متحده آمریکا  سوئیس  نیجریه  عربستان سعودی  جمهوری ایرلند  بلژیک  مکزیک  آرژانتین  روسیه  نروژ  مراکش  کره جنوبی  یونان  کلمبیا  کامرون  بلغارستان
۱۹۹۸  فرانسه  برزیل  کرواسی  هلند  آرژانتین  دانمارک  ایتالیا  آلمان  صربستان  رومانی  پاراگوئه  نروژ  نیجریه  انگلیس  مکزیک  شیلی  جامائیکا  ایران  کلمبیا  کامرون  بلغارستان  بلژیک  اتریش  اسپانیا

 آفریقای جنوبی  ایالات متحده آمریکا  تونس  عربستان سعودی  اسکاتلند  مراکش  کره جنوبی  ژاپن

۲۰۰۲  برزیل  آلمان  ترکیه  کره جنوبی  سنگال  ایالات متحده آمریکا  انگلیس  اسپانیا  سوئد  جمهوری ایرلند  پاراگوئه  مکزیک  ژاپن  ایتالیا  دانمارک  بلژیک  نیجریه  فرانسه  چین  اکوادور  کرواسی  کاستاریکا  کامرون  آرژانتین

 اسلوونی  اروگوئه  تونس  آفریقای جنوبی  عربستان سعودی  روسیه  پرتغال  لهستان

۲۰۰۶  ایتالیا  فرانسه  آلمان  پرتغال  آرژانتین  برزیل  انگلیس  اوکراین  سوئیس  سوئد  اسپانیا  هلند  مکزیک  اکوادور  غنا  استرالیا  ژاپن  کره جنوبی  ایران  جمهوری چک  ساحل عاج  آنگولا  کرواسی  کاستاریکا

 ترینیداد و توباگو  توگو  ایالات متحده آمریکا  عربستان سعودی  تونس  صربستان  لهستان  پاراگوئه

۲۰۱۰  اسپانیا  هلند  آلمان  اروگوئه  آرژانتین  برزیل  غنا  پاراگوئه  ایالات متحده آمریکا  اسلواکی  پرتغال  مکزیک  کره جنوبی  انگلیس  ژاپن  شیلی  هندوراس  یونان  فرانسه  دانمارک  ساحل عاج  کامرون  استرالیا  الجزایر

 سوئیس  آفریقای جنوبی  اسلوونی  کره شمالی  صربستان  نیوزیلند  نیجریه  ایتالیا

رده بدنی تیمها بر اساس مقام و جایگاه در هر جام

#کشورهامقام قهرمانیمقام نایب قهرمانیمقام سومیمقام چهارمیحذف در مرحله ۸ تیمی و مرحله ۱۲ تیمی ۱۹۸۲حذف در مرحله ۱۶ تیمی حذفیحذف در مرحله گروهیحضور در جام جهانی
۱  برزیل ۵ ۲ ۲ ۱ ۵ ۲ ۲ ۱۹
۲  ایتالیا ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۶ ۱۷
۳  آلمان ۳ ۴ ۴ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱۷
۴  آرژانتین ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۲ ۳ ۱۵
۵  اروگوئه ۲ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱۱
۶  فرانسه ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۶ ۱۳
۷  انگلیس ۱ ۰ ۰ ۱ ۷ ۲ ۲ ۱۳
۸  اسپانیا ۱ ۰ ۰ ۱ ۵ ۲ ۴ ۱۳
۹  هلند ۰ ۳ ۰ ۱ ۱ ۴ ۰ 9
۱۰  مجارستان ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۴ ۹
۱۱  جمهوری چک ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۵ ۹
۱۲  سوئد ۰ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۳ ۱۱
۱۳  لهستان ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۲ ۷
۱۴  اتریش ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۳ ۷
۱۵  پرتغال ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۵
۱۶  ایالات متحده آمریکا ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۴ ۹
۱۷  شیلی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۵ ۸
۱۸  کرواسی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳
۱۹  ترکیه ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲
۲۰  صربستان ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۱ ۴ ۱۱
۲۱  روسیه ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۱ ۳ ۹
۲۲  بلژیک ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۵ ۴ ۱۱
۲۳  کره جنوبی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۶ ۸
۲۴  بلغارستان ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۷
۲۵  سوئیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۴ ۹
۲۶  مکزیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵ ۷ ۱۴
۲۷  پرو ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۴
۲۸  ایرلند شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۳
۲۹  رومانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۲ ۷
۳۰  پاراگوئه ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۴ ۸
۳۱  دانمارک ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۴
۳۲  جمهوری ایرلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۳
۳۳  غنا ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
۳۴  کامرون ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۶
۳۵  کره شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲
۳۶  کوبا  اوکراین  آلمان شرقی  سنگال  ولز ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
۳۷  ژاپن  نیجریه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۴
۳۸  مراکش  عربستان سعودی  کلمبیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۴
۳۹  کاستاریکا  استرالیا  نروژ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳
۴۰  مصر  اکوادور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲
۴۱  اسلواکی  اندونزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
۴۲  اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۸
۴۳  تونس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۴
۴۴  بولیوی آفریقای جنوبی  الجزایر  ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳
۴۵  السالوادور  هندوراس  نیوزیلند  اسلوونی  ساحل عاج  یونان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲
۴۶  آنگولا  هائیتی  عراق  اسرائیل  چین  جمهوری دموکراتیک کنگو  کانادا

 جامائیکا  ترینیداد و توباگو  امارات متحده عربی  توگو  کویت

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱

عناوین پی در پی

قهرمانی پیاپی

#تیمقهرمانی پیاپی
۱  برزیل  ایتالیا ۲ دوره

نایب قهرمانی پیاپی

#تیمنایب قهرمانی پیاپی
۱  هلند  آلمان ۲ دوره

مقام سومی پیاپی

#تیممقام سومی پیاپی
۱  آلمان ۲ دوره

مقام چهارمی پیاپی

#تیممقام چهارمی پیاپی
۱ هیچ تیمی هیچ تیمی

حضور در فینال پیاپی

#تیمحضور در فینال پیاپی
۱  برزیل  آلمان ۳ دوره
۲  هلند  آرژانتین  آلمان  برزیل ۲ دوره

حضور پیاپی در بازی رده بندی

#تیمحضور پیاپی در بازی رده بندی
۱  سوئد  فرانسه  آلمان  برزیل ۲ دوره

کسب عنوان اول تا سوم پیاپی

#تیمکسب عنوان اول تا سوم پیاپی
۱  آلمان ۳ دوره (۳ مرتبه)
۲  برزیل ۳ دوره
۳  برزیل  ایتالیا ۲ دوره (۲ مرتبه)
۴  هلند  آرژانتین ۲ دوره

کسب عنوان اول تا چهارمی پیاپی

#تیمکسب عنوان اول تا چهارم پیاپی
۱  آلمان ۳ دوره (۳ مرتبه)
۲  برزیل ۳ دوره (۲ مرتبه)
۳  ایتالیا ۲ دوره (۳ مرتبه)
۴  برزیل ۲ دوره (۲ مرتبه)
۵  هلند  اروگوئه  فرانسه  سوئد  آلمان  آرژانتین ۲ دوره

 تهیه و گردآوری: دپارتمان تولید محتوای نت شهر

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
جریان تجاوز به ارجنتو بازیگر زن ایتالیایی در جشنواره کن 2018 | آزار آزیا آرجنتو در جشنواره کن
جریان تجاوز به ارجنتو بازیگر زن ایتالیایی در جشنواره کن 2018 | آزار آزیا آرجنتو در جشنواره کن
عکس خواستگاری هوادار زن از محمد صلاح بازیکن لیورپول |  جریان خواستگاری از محمد صلاح ستاره فوتبال مصری
عکس خواستگاری هوادار زن از محمد صلاح بازیکن لیورپول | جریان خواستگاری از محمد صلاح ستاره فوتبال مصری
مرگ عجیب یک بازی کن فوتبال در الجزایر | مرگ فوتبالیست به خاطر بلعیدن زبانش در جریان مسابقه
مرگ عجیب یک بازی کن فوتبال در الجزایر | مرگ فوتبالیست به خاطر بلعیدن زبانش در جریان مسابقه
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )