اعلام ساعت و تاریخ و شهر های رقابت های لیگ جهانی والیبال

فدراسیون جهانی والیبال جدول زمانبندی و شهرهای محل برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات لیگ جهانی والیبال در سال ۲۰۱۳ با حضور ۱۸ تیم در سه گروه برگزار می شود. این مسابقات که به میزبانی کشورهای مختلف برگزار می شود از ۳۱ می (۱۰ خرداد ماه ) آغاز و تا ۱۴ جولای (۲۳ تیرماه) ادامه دارد.
بر این اساس مسابقات تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی والیبال به ترتیب با تیم های روسیه، آلمان، صربستان، ایتالیا و کوبا خواهد بود.
در گروه A تیم های برزیل، لهستان، آمریکا، بلغارستان، آرژانتین، فرانسه، در گروه B  تیم های روسیه ، ایتالیا، کوبا، صربستان، آلمان ، ایران و در گروه C تیم های کانادا، کره جنوبی، فنلاند، هلند، ژاپن ، مصر حضور دارند.
 
برنامه کامل بازیهای لیگ جهانی به شرح زیر است:

۳۱ می -۲ جون (۱۰- ۱۲ خرداد)
گروه C
۱۰ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰، شهر هلسینکی، ورزشگاه هلسینکی آیس هال : فنلاند – مصر
۱۰ خرداد، ساعت ۲۰، شهر کبک، ورزشگاه کولیسی پپسی : کانادا- هلند
۱۱ خرداد، ساعت ۱۴: کره جنوبی – ژاپن(مکان برگزاری متعاقبا اعلام  می شود)
۱۱ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰، شهر هلسینکی، ورزشگاه هلسینکی آیس هال: فنلاند – مصر
۱۱ خرداد، ساعت ۲۰، شهر کبک، ورزشگاه کولیسی پپسی : کانادا – هلند
۱۲ خرداد، ساعت ۱۴: کره جنوبی – ژاپن(مکان برگزاری متعاقبا اعلام  می شود)
 
۷ – ۹ جون (۱۷ -۱۹ خرداد)
گروه A
۱۷ خرداد، ساعت ۲۰:۱۵، شهر ورشو ، ورزشگاه توروار  : لهستان – برزیل
۱۷ خرداد ساعت ۱۹، شهر ویچیتا ، ورزشگاه چارلز کوچ آرنا :آمریکا – آرژانتین
۱۷ خرداد ساعت ۲۰:۳۰، شهر مونت بلیارد ، ورزشگاه ال اکسون : فرانسه – بلغارستان
۱۸ خرداد ساعت ۱۹، شهر ویچیتا ، ورزشگاه چارلز کوچ آرنا: آمریکا – آرژانتین
۱۹ خرداد ساعت ۱۷، شهر متز، ورزشگاه لس ارنس : فرانسه – بلغارستان
۱۹ خرداد ساعت ۲۰:۱۵، شهر لودز، ورزشگاه اطلس آرنا : لهستان – برزیل
 
گروه B
۱۷ خرداد ساعت ۱۸، شهر کالینینگراد ، ورزشگاه یانتارنی : روسیه – ایران
۱۷ خرداد ساعت ۲۰:۳۰، شهر مودنا ، ورزشگاه پالاکاسا مودنا : ایتالیا – آلمان
۱۷ خرداد ساعت ۲۰:۴۰، شهر هاوانا، ورزشگاه سیدواد دپورتیوا : کوبا – صربستان
۱۸ خرداد ساعت ۱۸، شهر کالینینگراد، ورزشگاه یانتارنی: روسیه – ایران
۱۸ خرداد ساعت ۲۰:۴۰، شهر هاوانا، ورزشگاه سیدواد دپورتیوا: کوبا – صربستان
۱۹ خرداد ساعت ۱۸، شهر تورینو ، ورزشگاه پالاروفینی : ایتالیا – آلمان
گروه C
۱۷ خرداد، ساعت ۲۰، شهر میسیساگاجا ، ورزشگاه هرشی سنتر: کانادا – مصر
۱۸ خرداد، ساعت ۱۴: کره جنوبی – فنلاند(مکان برگزاری متعاقبا اعلام  می شود)
۱۸ خرداد، شهر اپلدورن، ورزشگاه آمنی اسپورتزآرنا: هلند – ژاپن
 ۱۸ خرداد ساعت ۲۰، شهر میسیساگاجا ، ورزشگاه هرشی سنتر: کانادا – مصر
۱۹ خرداد ساعت ۱۴، کره جنوبی – فنلاند(مکان برگزاری متعاقبا اعلام  می شود)
۱۹ خرداد، ورزشگاه آمنی اسپورتزآرنا: هلند – ژاپن
 
۱۴- ۱۶ جون ( ۲۴ – ۲۶ خرداد)
گروه A
۲۴ خرداد ساعت ۱۹، شهر تولسا ، ورزشگاه تولسا کانونشن سنتر : آمریکا – فرانسه
۲۴ خرداد ساعت ۲۰، شهر ماردل پلاتا، ورزشگاه مالوناس آرجنتینیاس: آرژانتین – برزیل
۲۵ خرداد ساعت ۱۹، شهر تولسا ، ورزشگاه تولسا کانونشن سنتر: آمریکا – فرانسه
۲۶ خرداد ساعت ۱۹، شهر ماردل پلاتا، ورزشگاه مالوناس آرجنتینیاس : آرژانتین – برزیل
گروهB
۲۴ خرداد ساعت ۱۸، شهر کالنینگراد، ورزشگاه یانتارنی : روسیه – صربستان
۲۴ خرداد ساعت ۲۰، شهر تورینو، ورزشگاه پالاروفینی : ایتالیا – کوبا
۲۵ خرداد ساعت ۱۸، شهر کالنینگراد ، ورزشگاه یانتارنی: روسیه – صربستان
۲۶ خرداد ساعت ۲۰، شهر فیرنر،  ورزشگاه نلسون ماندلا فورم : ایتالیا – کوبا
گروهC
۲۴ خرداد، ساعت ۲۰، شهر میسیساگاجا ، ورزشگاه هرشی سنتر: کانادا – کره جنوبی
۲۵ خرداد، شهر کوماکی، ورزشگاه پارک آرنا: ژاپن – فنلاند
 ۲۵ خرداد، ساعت ۲۰، شهر میسیساگاجا ، ورزشگاه هرشی سنتر: کانادا – کره جنوبی
۲۶ خرداد، شهر کوماکی، ورزشگاه پارک آرنا: ژاپن – فنلاند
 
۲۱-۲۳ جون (۳۱ خرداد -۲ تیر)
گروه A
۳۱ خرداد ساعت ۲۰، شهر روئن، ورزشگاه کیندارنا: فرانسه – لهستان
۱تیر ساعت ۲۰، شهر صوفیه، ورزشگاه آرنا آرمیک : بلغارستان – آرژانتین
۲تیر ساعت ۱۸، شهر تولوس، ورزشگاه پالایش دس اسپورت بروت : فرانسه – لهستان
۲تیر ساعت ۲۰، شهر صوفیه، ورزشگاه آرنا آرمیک: بلغارستان – آرژانتین
گروه B
۳۱ خرداد ساعت ۱۸، شهر سورگوت، ورزشگاه انرجتیک : روسیه – ایتالیا
۱ تیر ساعت ۱۸، شهر سورگوت، ورزشگاه انرجتیک: روسیه – ایتالیا
۱ تیر ، شهر برمن، ورزشگاه برمن آرنا : آلمان – کوبا
۲ تیر ، شهر برمن، ورزشگاه برمن آرنا : آلمان – کوبا
۳۱ خرداد ساعت۱۸، شهر تهران، ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی : ایران – صربستان
۲ تیرساعت۱۸، شهر تهران، ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی : ایران – صربستان

 
گروه C
۱ تیر، شهر آپلدورن ، ورزشگاه آمنی اسپورترآرنا: هلند- مصر
۲ تیر، شهر آپلدورن، ورزشگاه آمنی اسپورترآرنا : هلند- مصر
 
۲۸-۳۰ جون (۷-۹ تیر)
گروه A
۷تیر ساعت ۱۰ صبح، شهر سائوپائولو، ورزشگاه ایبیراپوئرا : برزیل – فرانسه
۷ تیر ساعت ۲۰:۱۵، شهر بیدگاشچ ، ورزشگاه لوچنیشکا : لهستان – آرژانتین
۷ تیر ساعت ۱۹:۳۰، شهر رنو، ورزشگاه رنو اونتس سنتر : آمریکا- بلغارستان
۸ تیر ساعت ۱۰:۱۰، شهر سائوپائولو، ورزشگاه ایبیراپوئرا: برزیل – فرانسه
۸ تیر ساعت ۱۹:۳۰، شهر رنو، ورزشگاه رنو اونتس سنتر: آمریکا- بلغارستان
۹ تیر ساعت ۲۰:۱۵، شهر گدنسک ، ورزشگاه ارگو آرنا : لهستان – آرژانتین
گروه B
۷تیر ساعت ۲۰:۳۰، شهر مودنا، ورزشگاه پالاکاسا مودنا : ایتالیا – ایران
۷ تیر ساعت ۲۰:۴۰، شهر هاوانا، ورزشگاه سیدواد دپورتیوا : کوبا – روسیه
۸ تیر ساعت ۲۰، شهر نیس، ورزشگاه اس سی کایر : صربستان – آلمان
۸ تیر ساعت ۲۰:۴۰، شهر هاوانا، ورزشگاه سیدواد دپورتیوا: کوبا – روسیه
۹ تیر ساعت ۱۸، شهر ساساری، ورزشگاه پالاسرادیمیگنی : ایتالیا – ایران
۹تیر ساعت ۲۰، شهر نیس، ورزشگاه اس سی کایر: صربستان – آلمان
 
گروه C
۷تیر، ساعت ۱۸:۳۰، شهر تامپر، ورزشگاه تامپر آیس آرنا: فنلاند – کانادا
۸تیر ، ساعت ۱۴، کره جنوبی – هلند(مکان این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد)
۸تیر، ساعت۱۸:۳۰، شهر تامپر، ورزشگاه تامپر آیس آرنا: فنلاند – کانادا
۹تیر، ساعت ۱۴، کره جنوبی - هلند(مکان این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد)
مصر – ژاپن (زمان و مکان این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد)
 
۵-۷ جولای (۱۴ -۱۶ تیر)
گروه A
۱۴ تیر ساعت ۱۰، شهر برازیلیا، ورزشگاه جیناسیو نیلسون نلسون : برزیل – بلغارستان
۱۴ تیر ساعت ۲۰:۱۵، شهر کاتویس ، ورزشگاه اسپودیچ : لهستان – آمریکا
۱۴ تیر ساعت ۲۰، شهر مندوزا، ورزشگاه توریتو رودریگز : آرژانتین – فرانسه
۱۵ تیر ساعت ۱۰:۱۰، شهر برازیلیا، ورزشگاه جیناسیو نیلسون نلسون: برزیل – بلغارستان
۱۶ تیر ساعت ۲۰:۱۵، شهر وراسلاف ، ورزشگاه سنتنیال هال : لهستان – آمریکا
۱۶ تیر ساعت ۱۹، شهر مندوزا، ورزشگاه توریتو رودریگز: آرژانتین – فرانسه
گروه B
۱۴ تیر ، شهر فرانکفورت، ورزشگاه فراپورت آرنا : آلمان – روسیه
۱۴ تیر ساعت ۲۰:۴۰، شهر هاوانا، ورزشگاه سیدواد دپورتیوا: کوبا – ایران
۱۵ تیر ساعت ۲۰، شهر نوی سد ، ورزشگاه وجودینا : صربستان – ایتالیا
۱۵ تیر، شهر فرانکفورت، ورزشگاه فراپورت آرنا: آلمان – روسیه
۱۵ تیر ساعت ۲۰:۴۰، شهر هاوانا، ورزشگاه سیدواد دپورتیوا: کوبا – ایران
۱۶ تیر ساعت ۲۰، شهر نوی سد ، ورزشگاه وجودینا: صربستان – ایتالیا
 گروه C
۱۴ تیر، ساعت ۱۸:۳۰، شهر تامپر، ورزشگاه تامپر آیس آرنا: فنلاند – هلند
۱۵ تیر، شهر اوساکا: ژاپن – کانادا (زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام  می شود)
۱۵ تیر، شهر تامپر، شهر تامپر، ورزشگاه تامپر آیس آرنا: فنلاند – هلند
۱۶ تیر، شهر اوساکا: ژاپن – کانادا (زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام  می شود)
مصر- کره جنوبی (زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام  می شود)
 
۱۲-۱۴ جولای (۲۱ -۲۳ تیر)
گروه A
۲۲ تیر ساعت ۱۰، شهر ریودوژانیرو، ورزشگاه ماراکانازینو : برزیل – آمریکا
۲۲ تیر ساعت ۲۰، شهر وارنا، ورزشگاه پالاس  : بلغارستان – لهستان
۲۳ تیر ساعت ۹:۴۵، شهر ریودوژانیرو، ورزشگاه ماراکانازینو: برزیل – آمریکا
۲۳ تیر ساعت ۲۰، شهر وارنا، ورزشگاه پالاس : بلغارستان – لهستان
گروه B
۲۱ تیر ساعت۱۸، شهر تهران، ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی : ایران – آلمان
۲۳ تیرساعت۱۸، شهر تهران، ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی : ایران – آلمان

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
پذیرش دانشجو بدون کنکور
پذیرش دانشجو بدون کنکور
کیهان: ترامپ تا ۲۰۲۰ منتظر تلفن ما بماند
کیهان: ترامپ تا ۲۰۲۰ منتظر تلفن ما بماند
چرا شکر، ماکارونی و تن‌ماهی گران شد؟
چرا شکر، ماکارونی و تن‌ماهی گران شد؟
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )