نمایش «دن کامیلو»از 7 اردیبهشت ماه روی صحنه تالار اصلی تئاتر شهررفته است.

نت شهر: به همین بهانه گفت و گویی با کوروش نریمانی کارگردان و بازیگران نمایش انجام داده ا یم که میخوانید:

* چرا در نمایشنامه دن کامیلو به دنبال اقتباس رفتید؟

کوروش نریمانی: در نمایش «دن کامیلو »به سمت اقباس کامل نرفتم. در این نمایش سعی کردم  برداشتی آزاد از مجموعه داستانهای دن کامیلو داشته باشم و اساسا اگر این مجموعه داستانها را مطالعه کرده باشید به این حد فاصل می رسید که بیشترین استفاده من از این مجموعه داستانها دو کاراکتر شهردار و کشیش است. در پاسخ سوال شما هم باید اشاره کنم من شخصا دوست دارم به طنز اجتماعی بپردازم و نمایش های خودم را به این سمت هدایت می کنم .در این نمایش سعی کردم  قصه خودم را روایت کنم.

*چقدر کاراکترهای نمایش شما  در داستان واقعی جیووانی گوارسکی وجود داشتند؛چقدر از این کاراکترها زاده ذهن شما بوده است؟

ـ در این نمایش سعی کردم  با برداشت آزادی که از این مجموعه داستانهای جیووانی گوارسکی داشته ام ، داستان خودم را بیان کنم . نمایش دن کامیلو دو شخصیت اصلی کشیش و شهردار را دارد که افرادی هم به آن اضافه می شوند، اما کاراکتر بشکه که این نقش را هوتن شکیبا بازی می کند خودم به نمایش اضافه کرد چرا که فکر کردم این کاراکتر  مقداری بار کمیک نمایش را بیشتر میکند، اما یک نکته هم باید اضافه کنم هیچ وقت سعی نکردم با اضافه کردن کاراکتر فضای نمایش را شلوغ کنم و به دنبال پر کردن فضای نمایش بروم.

*در نمایش شما دو فضای فرا واقعی و واقعی بین کشیش و مسیح وجود دارد، اما شما این فضا را به صورت واقعی به مخاطب نشان می دهید ؛چرا به سراغ این ایده رفتید؟

کوروش نریمانی: در اکثر نمایشنامه های من یک دنیای فانتزی را می بینید. در نمایش دن کامیلو سعی کردم کاراکتر کشیش را بیشتر به کشیش نزدیک کنم و  وجهه زمینی به آن بدهم، اما این نکته شما می گوید که این دوفضا بین فرا واقعی و واقعی است قبول دارم، اما من سعی کردم در نمایش آوینیون به همانند این نمایش عروسکهای آوینیون را به طوری ترسیم کنم که مخاطب آنها را زنده ترسیم کند و فرقی بین دنیای فرا واقعی و واقعی را حس نکند .

*با فضایی که شما برای کاراکتر مسیح در نمایش «دن کاملیو» ایجاد کردید؛ آیا به نظرتان مخاطب ارتباط بهتری بااین فضا و کاراکتر براقرار می کند؟

کوروش نریمانی: در ابتدا بگویم تصمیم گیرنده اول مخاطب است چرا که مخاطب نگاه خودش را نسبت به فضای نمایش دارد، اما به نظر خودم فکر می کنم با این روش تصویری بهتر و واقعی تری را توانسته ام به مخاطب خود ارائه دهم.

*شما همواره اعلام می کنید به دنبال فضای فانتزی  در نمایش هستید،چرا فقط در نمایش از دو دکور ثابت استفاده شده و تمام جغرافیای مکانی هر صحنه را با این دو دکور نشان میدهید؛ بهتر نبود به همراه این دکورها به سراغ پست پورداکشن هم می رفتید؟

کوروش نریمانی: باید بگویم آن شکل ایده آلی که در ذهن شما در مورد سالن اصلی وجود دارد و شکل گرفته، هیچ وقت آنگونه نبوده است.ما برای استفاده از پرده سیکلو که قرار بود برای بک پروجشکن  استفاده شود، شش روز طول کشید تا این پرده به پایین آمد، بنا به مشکلات خاصی که سالن داشت و اعلام می کردند موتور اش سوخته و یا دلایلی که خودتان هم می دانید این روند شکل نگرفت . بعد از پایین آمدن این پرده روی سن فهمیدم این پرده به انتهای بک سالن چسبیده و پر از رنگ است و هر چقدر به آن نور می دادیم عمیق میدان نمایش ما ر ا اضافه می کرد.

من به دنبال عمیق میدان در نمایش نبودم ،چرا که اکثر صحنه های ما توسط دو یا سه نقر اجرا می شد و به نظرم این عمیق میدان مخاطب را در سالن اصلی خسته می کند.در مورد دکور ثابت باید اضافه کنم که بیشتر برمی گردد به انتخاب سالن ،من هیچ وقت دوست نداشتم داخل سالن اصلی اجرا بروم چرا که آن مترو معیار کافی برای اجرای این نمایش نداشته و نخواهد داشت، اما مامجبوریم به بتوانیم هزینه های خود را تامین کنیم به دنبال سالنی برویم که مخاطب بیشتری را در خود جای می دهد و سعی کنیم با این روش نیازها و هزینه های خود را به این نحو برآورده کنیم .

*چرا برای فضا سازی بیشتر بین  کاراکترها به دنبال نورهای تک لاین نرفتید؟

کوروش نریمانی: نمی خواهم باز هم از وضعیت بد سالن شکایت کنم، اما واقعا سالن اصلی وضعیت مناسبی برای نورپردازی ندارد، اما این نکته چرا به سراغ نورهای تک لاین نرفتم ، به نظرم با این طراحی نور سعی کردم به تماشاچی خودم یک دنیای واقعی را نشان دهم . در این دنیا واقعی شاید مخاطب فضای فرا واقعی را حس کند .اما سعی شده با این نوع طراحی مخاطب را به سمت فضای واقعی سوق دهیم.

*وضعیت تئاتر را چگونه می بینید؛ چقدر با جریان خصوصی سازی تئاتر موافق هستید؟

کوروش نریمانی: اولا ما تئاتر خصوصی نداریم ،بهتر است بگوییم که این یک شوخی است.تئاتر ما همواره توسط دولت اداره می شود.  تفاوتی بین اجرا در سالن های خصوصی و دولتی هم نمی بینم. ماحتی  شرایطی که در 9 سال پیش شروع به کار کردیم و ادامه دادیم و تا به این لحظه که به اینجا رسیدیم ،آن شرایط را هم نمی توانیم تکرار کنیم .تئاتر خصوصی شرایط و ابزار خودش را دارد که به طور مثال باید یک سالن در اختیار یک و یا دو گروه قرار داده شود تا شرایطی فراهم شود که این دو گروه با خیالی آسوده به تمرینات خود بپردازند و برای اجراهای خود در طول سال برنامه ریزی داشته باشند، اما به نظرتان ما در وضعیت کنونی این شرایط را دارا هستیم؟ فکر می کنم ما زمانی می توانیم بگوییم که تئاتر را به سمت خصوصی پیش می بریم که حداقل نیازهای گروهای نمایشی را بتوانیم جبران کنیم نه اینکه گروها همواره برای اجرا در یک سالن هر سال با مشکل روبرو شوند.

*همکاری شما کوروش نریمانی چگونه شکل گرفت؟

مهران احمدی: همیشه اعلام کردم که تئاتر را مکتب اول خود می دانم. در این نمایش هم شرایطی مهیا شد که با این تیم خوب و کوروش نریمانی همکاری داشته باشم.

*چرا مهران احمدی دیگر در کنار عبدالرضا کاهانی نیست، آیا مشکل و یا اختلاف سلیقه ای بین شما شکل گرفته که دیگر نمی خواهید در کنار هم باشید؟

مهران احمدی: خیر،عبدالرضا کاهانی کارگردان بزرگی است، اما در یک برهه زمانی شرایطی حاصل می شود که دو دوست و دو همکار نمی توانند بنا به دلایلی کاری که وجود دارد در کنار هم باشند و دلیل خاصی دیگری هم ندارد.

*همکاری شما با کوروش نریمانی چگونه شکل گرفت ؛ چه شد با زهم بعد از 9 سال بازی این نقش را پذیرفتید؟

سیامک صفری: همکاری موفق من با کوروش نریمانی در چند سال گذشته به طور ی بوده که  به طور پیوسته با هم همکاری داشتیم و خوب باید بگویم این کاراکتر را دوست داشتم و ترجیح دادم این کارکتر را بازی کنم .

*چرا کاراکتر شما در این نمایش به سمت تیپ گرایش دارد؟

سیامک صفری: کشیش در  این نمایش  بیشتر به سمت تیپ گرایش دارد، اما نه آن  تعریف که همه از تیپ داشته و به اعتقاد دارند . بهتر است بگویم تعریف جدیدی از تیپ را در این نمایش می بیند.

*همکاری شما با کوروش نریمانی چگونه شکل گرفت؛ به نظر خودتان چقدر کارکترهای شما به تیپ ویا شخصیت نزدیک است و برای به دست آوردن این کارکترها چقدر زمان صرف کردید؟

هوتن شکیبا: افتخار آشنایی من برمی گردد به زمان دانشجویی  که در آن زمان آقای نریمانی کارهای جوانان را دنبال می کردند و من را برای نمایشی به یکی از دوستان خود معرفی کردند.این روند ادامه دار بود که ما همانند نمایش قبلی ایشان  در کنار آقای نریمانی باشم . خیلی خوشحال هستم که در این نمایش هم در کنار کوروش نریمانی و بقیه دوستان خودم هستم، اما این نکته که شما به آن اشاره می کنید باید بگویم ما زمان مناسبی برای پدید آوردن این کاراکتر صرف کردیم، اما باید بگویم این کاراکتر بیشتر تیپ شخصیت است. سعی کردم با نگاهی متفاوت که به کاراکتر داشتم چهره ای متناسب را به مخاطب ارائه دهم .تا تماشاچی یک کاراکتر تکراری را  روی صحنه نبیند.

بهرام افشاری: آشنایی و همکاری من هم به نوعی همانند هوتن شکیبا بوده است، اما این نکته که ما  کاراکترها چگونه به دست آوردیم و چه راهی را برای پرداخت به این نقش اضافه کردیم برمی گردد بین تعامل تیم کارگردانی و آنچه که بازیگر در ذهن خود تداعی می کند .در این نمایش  سعی کردم این کاراکتر را تیپ شخصیت نشان دهم.

*کلام آخر؟

کوروش نریمانی: مطلب خاصی ندارم در پایان این گفت و گو اضافه بکنم. اما خیلی خوشحال که شما وقت گذاشتید و به سراغ گروه نمایشی ما آمدید و امیدوارم روزنامه بانی فیلم بیشتر به تئاتر بپردازد و تنها یک صفحه را به تئاتر اختصاص ندهد.

منبع: بانی فیلم

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
پست نگار جواهریان به  واکنش به حضور سلبریتی ها در تئاتر
پست نگار جواهریان به واکنش به حضور سلبریتی ها در تئاتر
صحبت های بهاره افشاری از آزارهایی که دیده است | حرف های بهاره افشاری در جشنواره تئاتر فجر36
صحبت های بهاره افشاری از آزارهایی که دیده است | حرف های بهاره افشاری در جشنواره تئاتر فجر36
آناهیتا همتی به جمع منتقدین پیوست،با این بودجه ها کشورهای دیگر مدیریت می شوند
آناهیتا همتی به جمع منتقدین پیوست،با این بودجه ها کشورهای دیگر مدیریت می شوند
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )