تبدیل مجمع تشخیص به مجلس سنا؟نماینده مردم تهران دستور العمل اخیر رییس مجلس به کمیسیون‌ها را خلاف اصل 74 قانون اساسی دانست و گفت: دستورالعمل رئیس مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس سنا تبدیل می‌کند.

 

نت شهر: علی مطهری در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 74و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دستورالعمل رئیس مجلس برای کمیسیون‌های مجلس اظهار کرد: طبق این دستورالعمل درنهایت مجلس درامر قانونگذاری محدود می‌شود و موجب پدید آمدن مجلسی مثل مجلس سنا می گردد.

وی افزود: مجلس سنا به این معنا است که مصوبه مجلس را بررسی و تصویب می‌کند و با دستورالعمل شما مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش سنا را برای مجلس شورای اسلامی بازی می‌کند.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این که طرحی در مجلس مطرح شود نظر می‌دهد که این اقدام به صلاح مجلس و کشور نیست واساساً مجمع تشخیص مشارکتی در حد قانونگذاری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این دستور العمل با اصل 6 و 74 قانون اساسی مغایرت دارد، ابراز کرد: مسئله انطباق طرح‌ها و لوایح باسیاست‌های کلی نظام از سوی نمایندگان رعایت می شود و مجلس باید تنها نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را لحاظ کند و نباید هیچ الزام و بایدی برای مجلس وجود داشته باشد زیرا تصمیم‌گیر مجلس شورای اسلامی است.

علی لاریجانی در خصوص اخطار علی مطهری اظهار کرد: مقصود همین است که مجلس نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلت نظام را لحاظ کند و دستورالعملی که روز گذشته به کمیسیون‌ها ارائه داده شد، طی دستورالعمل مقام معظم رهبری است و در آن آمده است که رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از طرح‌ها و لوایح را به مجمع تشخیص بدهد.

وی ادامه داد: همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قوانین برنامه و بودجه، کمیسیون نظارتی مجمع نیز در خصوص انطباق قوانین با سیاست‌های کلی آنها را بررسی می‌کند و اگر مجمع احساس کرد که طرح و ماده‌ای خلاف سیاست‌های کلی