تهدیدات سال 2013 به گزارش Malwarebytesسال گذشته انواع جدیدی از تهدیدات برای اولین بار مشاهده شدند. همچنین در این سال مانند گذشته شاهد استفاده مجرمان از انواع تهدیدات مانند بدافزارهای گروگان‌گیر و نیز ظهور تهدیدات بزرگ‌تری که از تاکتیک‌های مشابه استفاده می‌کنند، بودیم. در این سال شاهد اوج گرفتن و سپس سقوط یک کیت سوء استفاده بسیار مشهور بودیم و با سالی سرشار از سوء استفاده‌های drive-by مواجه بودیم. نت شهر:سال گذشته انواع جدیدی از تهدیدات برای اولین بار مشاهده شدند. همچنین در این سال مانند گذشته شاهد استفاده مجرمان از انواع تهدیدات مانند بدافزارهای گروگان‌گیر و نیز ظهور تهدیدات بزرگ‌تری که از تاکتیک‌های مشابه استفاده می‌کنند، بودیم. در این سال شاهد اوج گرفتن و سپس سقوط یک کیت سوء استفاده بسیار مشهور بودیم و با سالی سرشار از سوء استفاده‌های drive-by مواجه بودیم.
فریب‌های تلفنی به ما نشان داده‌اند که اعتماد به افرادی که ادعا می‌کنند متخصص هستند کار مطمئنی نیست و جنگ علیه تهدیدات موبایلی بسیار جدی شده است.
در ابتدای سال جدید میلادی، می‌توان انتظار داشت که این تهدیدات با قدرت تخریب بیش از پیش همچنان ادامه یابند.
دنیا در حال تغییر است و بسیاری از ارتباطات شخصی، کارهای بانکی و فعالیت‌های روزانه ما به‌صورت آنلاین در دسترس قرار دارد. بنابراین درصورتی‌که ما خود را با زندگی آنلاین تطبیق ندهیم، مجرمان اینترنتی نهایت سوء استفاده را از کاربران بی‌تجربه در زمینه امنیت اینترنت خواهند کرد.
اینترنت امروزه یک میدان جنگ است و هرکسی که فعالیت‌های آنلاین دارد، بخشی از این جنگ است.
 
بزرگ‌ترین تهدیدات 2013
بدافزارهای گروگان‌گیر
تصور می‌شد که سال 2012 مهمترین سال برای بدافزارهای گروگان‌گیر بوده است. البته این تصور تا حدود زیادی به لحاظ تنوع و نوآوری بدافزارها صح