سرنوشت واگذاری خانه سیمین و جلال به شهرداری از زبان وکیل پروندهوکیل خانواده دانشور گفت: ویکتوریا دانشور توافقی با شهرداری داشت تا خانه سیمین دانشور واگذار شود، چرا که ایشان وارث منحصر خانم سیمین دانشور هستند و قانوناً کار کاملاً درستی انجام داده است چون ادعای خانم ریاحی تنها در حد ادعاست.

 

نت شهر: محمد ایزانلو وکیل خانواده دانشور درباره واگذاری منزل سیمین دانشور به شهرداری تهران گفت: لیلی ریاحی که خواهرزاده مرحوم سیمین دانشور است مدعی است خانم دانشور یک‌سوم از اموال خود را به نفع ایشان وصیت کرده است.

او ادامه داد: آن وصیتنامه شرایط و مفادی دارد که در مقام اظهارنظر درباره آن نیستم، اما این وصیتنامه تاکنون در مراجع قضایی بررسی نشده و در راستای صحت آن نیز حکمی صادر نشده است و به این دلیل که حکمی صادر نشده، در نتیجه ادعایی که خانم ریاحی نسبت به اموال سیمین دانشور دارد صرفاً در حد ادعاست که اثبات نشده است.

ایزانلو گفت:‌ تا حکمی از دادگاه بر صحت و استحقاق ایشان صادر نشود، نمی‌توان حقی برای خانم ریاحی در ملک مرحوم سیمین دانشور درنظر گرفت، باید منتظر نظر دادگاه بمانیم.

وکیل خانواده دانشور با اشاره به توافق ویکتوریا دانشور با شهرداری برای واگذاری منزل این نویسنده بیان کرد: ویکتوریا دانشور توافقی با شهرداری داشتند، چرا که ایشان وارث منحصر خانم سیمین دانشور هستند و قانوناً کار کاملاً درستی انجام دادند چون ادعای خانم ریاحی تنها در حد ادعاست.

منبع: فارس

تگ ها:
مطالب مرتبط
واکنش هنرمندان به سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج |  واکنش ها به سقوط هواپیمای مسافربری
واکنش هنرمندان به سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج | واکنش ها به سقوط هواپیمای مسافربری
اسامی کشته شدگان هواپیما تهران یاسوج |  نام کشته شدگان هواپیما سقوط کرده تهران به یاسوج  در اصفهان
اسامی کشته شدگان هواپیما تهران یاسوج | نام کشته شدگان هواپیما سقوط کرده تهران به یاسوج در اصفهان
آخرین اخبار از سقوط هواپیمای تهران به یاسوج  در کوهای پادنا اصفهان | محل سقوط هواپیمای تهران به یاسوج
آخرین اخبار از سقوط هواپیمای تهران به یاسوج در کوهای پادنا اصفهان | محل سقوط هواپیمای تهران به یاسوج
نظرات