026-32601

تاریخچه لیگ جهانی

1 1 1 1 1

2011WL Logo رقابتهای لیگ جهانی والیبال از سال 1990 با میزبانی ژاپن به طور رسمی آغاز به کار کرد تا شهر اوزاکا ژاپن به عنوان اولین میزبان فینال این رقابتها مطرح شود.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تاریخچه والیبال جهان

1 1 1 1 1

201a4تاریخچه والیبال

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter