میزان وام به یارانه بیگران به تفکیک تعداد خانواده / جزئیات دریافت وام با یاراکارت با باز پرداخت 36 ماهه / جزئیات وام یاراکارت براساس خانوار

میزان وام به یارانه بیگران به تفکیک تعداد خانواده / جزئیات دریافت وام با یاراکارت با باز پرداخت 36 ماهه / جزئیات وام یاراکارت براساس خانوار

برای دریافت یارانه با باز پرداخت 36 ماه با سود 18 درصد و از محل واریز یارانه خواهد بود که در این بین بانک ها می توانند برای ضمانت بیشتر از مشتریان سفته و ضامن در خواست کنند که در صورت قطعی یارانه مشکلی برای پرداخت وام ایجاد نشود.

همزان با واریز هفتاد وششیمن مرحله خبر از ابلاغیه جدید به بانک ها برای پرداخت وام تا سقف 5 میلیون تومان به یارانه بگیران داد. حال با وجود گذشت حدود یک هفته  از این ابلاغیه بانک ها هنوز استرات پرداخت وام خرید کالا را به مشتریان خود نزداند و منتظر تامین منابع برای پرداخت وام هستند. حال با این اوصاف میزان تهسیلات به سرپرستان  خانوار براساس تعداد اعضای خانوار از یک میلیون و260 هزار تومان شروع وتا 5 میلیون تومان ادامه می یابد.

همچنین باز پرداخت یاراکارت 36 ماهه و با سود 18 درصد واز واریز یارانه خواهد بود که در این بین بانکها می توانند برای ضمانت بیشتر از مشتریان سفته وضامن در خوارست  کنند که در  صورت  قطعی  یارانه مشکلی  برای  باز پرداخت  وام ایجاد نشود. علاوه بر این امکان  انتقال وبرداشت  وجه نقد از یاراکارت وجود ندارد وتنها سرپرستان خانوار می تواند برای خرید و تامین نیازهای خود از این کارت استفاده کنند.

در حال حاضر بانک کشاورزی جز اولین بانک ها دراجرای طرح یارا کارت است که در روز ها و هفته های آتی سایر بانک ها نیز به لیست پرداخت کننده تهسیلات اضافه می شوند.

جزئیات وام یاراکارت براساس خانوار

میزان وام به یارانه بیگران به تفکیک تعداد خانواده / جزئیات دریافت وام با یاراکارت با باز پرداخت 36 ماهه / جزئیات وام یاراکارت براساس خانوار

تگ ها:
مطالب مرتبط
اعلام اسامی فرآورده های غذایی فاقد مجوز بهداشتی | فرآورده های غذایی غیر مجاز کدا م هستند|  اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی غیرمجاز
اعلام اسامی فرآورده های غذایی فاقد مجوز بهداشتی | فرآورده های غذایی غیر مجاز کدا م هستند| اسامی تعدادی از فرآورده های غذایی غیرمجاز
سو آپ یعنی چه | قرارداد سو آپ چیست | سوآپ دوجانبه ریال - لیر چیست | فواید و مزایای سو آپ
سو آپ یعنی چه | قرارداد سو آپ چیست | سوآپ دوجانبه ریال - لیر چیست | فواید و مزایای سو آپ
جزئیات شرط تولید پراید تا دی‌ماه 97  | اعلام شدن شرایط تولید پراید توسط سایپا
جزئیات شرط تولید پراید تا دی‌ماه 97 | اعلام شدن شرایط تولید پراید توسط سایپا
نظرات