\r\n

عکس متن احمد خمینی در صفحه شخصی اش

احمد خمینی : عزیز جانم!اشک هاى تو هم براى من کم از سنگینى این مصیبت ندارد...بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران...کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران...


تگ ها:
نظرات
ضروری