گشوده شدن وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی‌وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، توسط خانواده ایشان گشوده شد.

نت شهر : به گزارش ایسنا، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در وصیت‌نامه‌اش پسر ارشد خود محسن هاشمی را بعنوان وصی خود تعیین و  وصایای شرعی خود را مکتوب کرده بودند.

مفاد این وصیت‌نامه به‌زودی اعلام خواهد شد.

منبع: ایسنا

تگ ها:
مطالب مرتبط
تحریم های بیشتر علیه ایران توسط آمریکا چیست / سنای آمریکا تحریم های بیشتررا تاییدکرد
تحریم های بیشتر علیه ایران توسط آمریکا چیست / سنای آمریکا تحریم های بیشتررا تاییدکرد
عارف : به دنبال گزینه هایی برای شهرداری تهران هستیم
عارف : به دنبال گزینه هایی برای شهرداری تهران هستیم
جزئیات و علت تغییر امام جمعه تبریز از شبستری به آل هاشم
جزئیات و علت تغییر امام جمعه تبریز از شبستری به آل هاشم
نظرات