در این ماژول قصد داریم تا عکسی را به یک لینک تبدیل کنیم. برای این منظور کد زیر را وارد ویرایشگر متن خود می کنیم:

<!DOCTYPE html>
<html>
    
    <head>
        <title>Netshahr</title>
    </head>
    
    <body>
        <a href="http://static-b.netshahr.com/www.netshahr.com/http://www.google.com/">
            <img src="images/image.jpg">
        </a>
    </body>
</html>

همانطور که در کد فوق می بینیم از تگ <a> برای لینک دادن به تصویر موجود روی صفحه استفاده کرده ایم. داخل دستور href آدرس کامل سایت گوگل را نوشته ایم (به خاطر داشته باشیم که در لینک هایی به که به خارج از سایت ارجاع داده می شوند می بایست پروتوکل http:// را بنویسیم.)
حال مجدد مرورگر را به روز رسانی می کنیم:

لینک دادن به یک عکس در html

می بینیم که با قرار دادن نشانگر موس خو روی تصویر، نشانگر موس تبدل به دست می شود و این بدان معنا است که این تصویر به یک لینک تبدیل شده است. حال با کلیک روی آن قادر خواهیم بود تا به آدرس مد نظر برویم:

لینک دادن به یک عکس در html بخش 2