امتیاز دهید:

برای آشنایی با float ها یا همان اعداد اعشاری در زبان پی اچ پی کد زیر را در نظر می گیریم:

همانطور که در کد فوق ملاحظه می شود مقدار متغیر numberOne$ یک عدد اعشاری است. حال ما می خواهیم یک عدد اعشاری را با یک عدد صحیح جمع کنیم. در اینجا است که پای یکی از ویژگی های منحصر به فرد زبان پی اچ پی به میان می آید. به عبارت دیگر پی اچ پی به صورت خودکار ابتدا اعداد صحیح را به عدد اعشاری تبدیل کرده و سپس کلیه اعداد اعشاری را با یکدگیر جمع می کند. در واقع از این پس مقدار متغیر numberTwo$ برابر با 8.0 بوده و مقدار عدد 15 برابر با 15.0 خواهد بود:

float-numbers-in-php

می بینیم که در خروجی این وب اپلیکیشن عدد 30.5 به نمایش در آمده است و این در حالی است که مقدار نهایی حاصلجمع نیز یک عدد اعشاری یا اصطلاحاً float خواهد بود.
در ادامه قصد داریم تا سه متد پر کاربرد در ارتباط با اعداد اعشاری را مورد بررسی قرار دهیم. اولین متد ;()round نام دارد. واژه انگلیسی round به معنی "گرد، دایره، رُند" می باشد. به منظور درک بهتر کاربرد این متد کد فوق را به صورت زیر بازنویسی می کنیم:

همانطور که می بینیم پس از اختصاص مقداری به متغیر numberOne$ در خط بعد مجدد نام متغیری که در خط قبل ایجاد کردیم را نوشته و پس از علامت مساوی متد ;()round را نوشته و پارامتر این متد را متغیر numberOne$ قرار می دهیم. کاری که این متد انجام می دهد این است که مقدار متغیر numberOne$ که برابر با عدد 7.22 است را رند می کند و سپس به خود آن متغیر اختصاص می دهد:

1-float-numbers-in-php

می بینیم که عدد خروجی 7 خواهد بود.
نکته ای که در مورد متد ;()round وجود دارد این است که اگر عدد اعشاری که داخل این متد قرار می گیرد دارای اعشار زیر 50 باشد، این عدد رو به پایین رند می شود و اگر اعشار این عدد 50 و 50 به بالا باشد این عدد رو به بالا رند خواهد شد:

همانطور که در کد فوق می بینیم در خط دهم پارامتر این متد برابر با عدد 7.49 قرار داده شده و در خط دوازدهم برابر با عدد 7.50 قرار داده شده است:

2-float-numbers-in-php

می بینیم که عدد اول رو به پایین و عدد دوم رو به بالا رند شده است.
متد دیگری که در مورد اعداد اعشاری می خواهیم مد نظر قرار دهیم متدی است تحت عنوان ceil و این در حالی است که کلید واژه ceil مخفف واژه ceiling به معنی "سقف اتاق" است. داده ای که این متد می گیرد از نوع عدد اعشاری است و کاری که این متد انجام می دهد این است اعداد اعشاری را رو به بالا رند می سازد. مثلا اگر عدد 12.3 را داخل این متد قرار دهیم، پس از اجرای برنامه این عدد به عدد 13 تغییر پیدا خواهد کرد:

3-float-numbers-in-php

برای این منظور کد فوق را به صورت زیر بازنوسی می کنیم:

پس از ذخیره کردن برنامه و به روز رسانی کردن فایرفاکس خواهیم دید که عدد 13 نمایش داده می شود:

4-float-numbers-in-php

متد متضاد متد ;()ceil متدی است تحت عنوان ;()floor به معنی "کف اتاق" است که کار این متد این است که اعداد اعشاری را رو به پایین رند می کند:

5-float-numbers-in-php

برای روشن شدن مطلب کد پیشین را به صورت زیر بازنویسی می کنیم:

پس از به روز رسانی کردن فایرفاکس خواهیم دید که عدد 12 نمایش داده می شود:

6-float-numbers-in-php


نظرات
نظرات