امتیاز دهید:

لازم است بدانیم که در آن واحد در زبان پی اچ پی این امکان را خواهیم داشت تا چند عمل ریاضیاتی را با یکدیگر انجام دهیم اما این در حالی است که آگاهی از ترتیب انجام شدن اعمال ریاضیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عبارت دیگر بایستی بدانیم که در زبان پی اچ پی آیا اول عمل ریاضیاتی جمع انجام می شود یا عمل ریاضیاتی ضرب. برای روشن شدن این مسئله مثال زیر را در نظر می گیریم:

در مورد مقدار نهایی متغیر numberOne$ چند سناریو را می توان در نظر گرفت: اول اینکه عدد 1 با عدد 2 جمع شده سپس حاصل جمع آنها در عدد 4 ضرب شود و در نهایت نتیجه آنها با عدد 1 جمع شود. سناریو دیگر این می تواند باشد که عدد 1 با عدد 2 جمع شده سپس عدد 4 با عدد 1 جمع شده و سپس حاصل جمع آنها در یکدیگر ضرب شود. و یک سناریو هم این می تواند باشد که اعداد 2 و 4 در یکدیگر ضرب شده سپس حاصلضرب آنها یک بار با عدد یک سمت چپ جمع شود و یک بار هم با عدد یک سمت راست. برای روشن شدن این مطلب یک بار مرورگر فایرفاکس را به روز رسانی می کنیم:

1-operators-in-php-programming-language

می بینیم که حاصل اعمال ریاضیاتی فوق عدد 10 است. برای تفسیر این موضوع بایستی گفت که در زبان پی اچ پی ابتدا اعمال ضرب و تقسیم انجام می شوند سپس اعمال جمع و تفرین. در ارتباط با اعمالی که برابر هستند هم ابتدا عملی انجام می شود که در سمت چپ قرار دارد:

بنابراین همانطور که در تصویر فوق در بخش کامنت ها نشان داده شده است ابتدا اعداد 4 و 2 در یکدیگر ضرب شده که حاصل آن ها می شود عدد 8. سپس این عدد یک بار با عدد 1 که در سمت چپ قرار دارد جمع می شود که حاصل آن می شود عدد 9 و در نهایت عدد 9 هم یک بار با عدد 1 که در سمت راست قرار دارد جمع می شود که در نهایت حاصل آن می شود عدد 10.
گاهی اوقات نیاز داریم تا برای کسب نتایج دلخواه این قواعد زبان پی اچ پی را زیر پا بگذاریم که این امکان نیز برای یک برنامه نویس فراهم شده است. به عنوان مثال اگر بخواهیم که اول اعداد 1 و 2 با یکدیگر جمع شوند می توانیم کد خود را به صورت زیر بازنویسی کنیم:

همانطور که در کد فوق ملاحظه می شود، اعداد 1 و 2 داخل پرانتز قرار گرفته اند و این بدان معنا است که عمل ریاضیاتی داخل پرانتز می بایست پیش از مابقی اعمال ریاضیاتی انجام پذیرد. بنابراین همانطور که در کامنت ها نشان داده شده است ابتدا عدد 1 و 2 داخل پرانتز با یکدیگر جمع می شوند که حاصل آن می شود عدد 3. سپس عدد 3 در عدد 4 ضرب می شود که حاصل آن می شود 12 و در نهایت عدد دوازده با عدد 1 جمع می شود که حاصل نهایی می شود عدد 13:

2-operators-in-php-programming-language

اکنون قصد داریم هر دو طرف علامت ضرب را به صورت زیر داخل پرانتز قرار دهیم:

می بینیم که ابتدا عدد 1 با عدد 2 جمع می شود که می شود 3 و سپس عدد 4 با عدد 1 جمع می شود که می شود 5 و در نتیجه عدد 3 در عدد 5 ضرب می شود که می شود 15:

3-operators-in-php-programming-language


نظرات
نظرات