حال مواقعی برای ما پیش می آید که تمایل داریم مقدار متغیر خود را به میزان یک عدد افزایش یا کاهش دهیم که در این صورت بایستی اصطلاحاتی همچون Incrementing و Decrementing را مورد استفاده قرار دهیم. معنای لغوی این واژگان به ترتیب "افزایش دادن" و "کاهش دادن" می باشد:

همانطور که در کد فوق می بینیم در خط دوم از کدهای مرتبط با پی اچ پی ابتدا نام متغیر را نوشته و بلافاصله پس از آن دو علامت ++ قرار داده و در نهایت یک علامت ; می گذاریم. کاری که علامت های ++ انجام می دهند این است که یک واحد به مقدار متغیر اضافه می کند:

1-incrementing-in-php

حال اگر بخواهیم یک واحد از مقدار متغیر کم کنیم می بایست کد فوق را به صورت زیر بازنویسی کنیم:

حال پس از به روز رسانی کردن فایرفاکس خواهیم دید که یک واحد از مقدار اولیه متغیرمان کم خواهد شد:

2-incrementing-in-php