متد دیگر که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم متدی است تحت عنوان ;()strstr است. کاری که این متد انجام می دهد این است که یک string را داخل یک string دیگر پیدا می کند:

همانطور که می بینیم ابتدا دستور “<br/>” را نوشته تا ادامه کدها به خط بعد منتقل شوند. سپس متد ;()strstr را نوشته و متغیری که می خواهیم مورد جستجو قرار گیرد را داخل آن می نویسیم و بلافاصله یکی کاما قرار می دهیم. سپس string یی که می خواهیم از داخل متغیر stringThree$ پیدا شود را پس از علامت کاملا داخل دو علامت " " قرار می دهیم. مثالی که در اینجا مد نظر قرار داده شده است car است. در واقع می خواهیم ببنیم که آیا داخل مقدار متغیر strinThree$ کلمه car وجود دارد یا خیر. حال پس از ذخیره کردن فایل مرورگر فایرفاکس را به روز رسانی می کنیم:

strstr-in-php

می بینیم که متد ;()strstr شروع به گشتن مقدار متغیر stringThree$ کرده و از آنجا که string یی تحت عنوان car نمی یابد چیزی در مرورگر نمایش داده نمی شود. حال قصد داریم تا کلمه car را با کلمه دیگری جایگزین کنیم:

همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می شود، پس از علامت کاما کلمه “one” را می نویسیم. حال مجدد فایرفاکس را به روز رسانی می کنیم:

2-strstr-in-php

همانطور که می بینیم متد ;()strstr کلمه one را یافته است اما این در حالی است که پس از یافتن کلمه one هر آنچه که پس از آن قرار گیرد را نیز نمایش می دهد.