امتیاز دهید:

برای روشن شدن این تفاوت، ابتدا کد خود را به صورت زیر بازنویسی می کنیم:

همانطور که در کد فوق ملاحظه می شود متغیری تحت عنوان stringOne$ ایجاد کرده و مقدار آن را برابر با This is a text قرار داده ایم. سپس در اولین دستور echo، متغیر خود را داخل دو علامت " " قرار داده ایم سپس یک فاصله قرار داده و در دستور echo سوم متغیر خود را داخل دو علامت ‘ ‘ قرار داده ایم. حال پس از ذخیره کردن فایل خود مرورگر فایرفاکس را به روز رسانی می کنیم:

php-strings-in-php

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنیم در خط اول مقدار متغیر stringOne$ نشان داده شده است اما در خط دوم نام این متغیر به نمایش در آمده است. به طور کلی علامت های " " و ‘ ‘ در ارتباط با متغیرها دارای وظایف متفاوتی هستند. به عبارت دیگر علامت های " " مسئول نمایش مقدار یک متغیر هستند اما این در حالی است که علامت های ‘ ‘ مسئول نمایش نام متغیر می باشند.


نظرات
نظرات