در نامگذاری متغیرها در زبان پی اچ پی می بایست موارد زیر را مد نظر قرار دهیم:
- در زبان پی اچ پی برای ایجاد یک متغیر ابتدا می بایست علامت $ را بنویسیم (برای تایپ این علامت بایستی پس از پایین نگه داشتن دکمه Shift دکمه شماره 4 را فشار دهیم).
- پس از این علامت می توان از کلیه حروف ، _  و یا - استفاده کرد (لازم به ذکر است که حرف اول هم می توان حرف بزرگ باشد و حرف کوچک).
- در ابتدای نام متغیر می توان از بیش از یک _ نیز استفاده کرد. به عبارت دیگر می توان  از دو علامت _ پشت سر هم به صورت __ استفاده کرد.
- به خاطر داشته باشیم که اولین کاراکتر نام متغیر به هیچ وجه نمی تواند یک عدد باشد.
- سپس در ادامه می توان از اعداد، حروف، علامت – و علامت _ استفاده کرد.
- در حین نامگذاری متغیرها به هیچ وجه نمی بایست از فاصله استفاده کرد.
- متغیرها در زبان پی اچ پی Case Sensitive هستند. به عبارت دیگر متغیر name$ با متغیر Name$ فرق می کند (منظور از اصطلاح Case Sensitive این است زبان پی اچ پی به حروف بزرگ و کوچک حساس است و دو متغیر با نامی یکسان اما حروف بزرگ و کوچک ، از دید زبان پی اچ پی دو متغیر متفاوت تلقی می شوند.)
- نام متغیرها می بایست توصیف کننده مقداری باشد که آن متغیر در خود ذخیره می سازد. به طور مثال اگر متغیری قرار است مقدار سن کاربر را در خود ذخیره سازد، بهتر است نامی همچون userAge$ برای آن متغیر در نظر گرفته شود. چنانچه نامی همچون number$ را در نظر بگیریم مسلماً در پروژه های بزرگ دچار سر در گمی خواهیم شد.
- برای اختصاص مقداری به یک متغیر بایستی از علامت مساوی استفاده کرد.
- برای ذخیره سازی string ها یا "رشته ها" در یک متغیر، می بایست پس از علامت مساوی از علامت "   " استفاده کرد.
- پس از اختصاص مقداری به یک متغیر، می بایست از علامت ; استفاده کرد.