026-32601

خانه داری

فرار از آلودگی هوا با 10 گیاه خانگی

فرار از آلودگی هوا با 10 گیاه خانگی

برخی گیاهان خانگی قادر به فیلتر کردن و حذف چشمگیر آلاینده های سمی هستند، به طوری که برخی گیاهان تنها در مدت 24 ساعت می توانند تا 90 درصد مواد سمی موجود در هوا را به خود جذب کنند.

بهداشت و سلامت

مواقع مضر در نوشیدن آب

مواقع مضر در نوشیدن آب

 آب یکی از نوشیدنی هایی که بیشتر افراد تصور می کنند در هر زمانی می توانند آن را بنوشند و هیچ ضرری هم برای بدن شان ندارد. باید بدانید که در مواقعی نوشیدن آب ممنوع است. این مواقع عبارتند از

آخرین مطالب